Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Scholing en cursussen

Dementie roept veel vragen op. Over het herkennen van signalen, de diagnose stellen en goede zorg en begeleiding geven. Hierbij gaat het over het omgaan met dementie, maar ook over het beloop van de ziekte en veranderend gedrag.

Er zijn veel verschillende cursussen en scholingen rondom dementie. Hieronder is een overzicht van een aantal cursussen/scholingen.

Herkennen van dementie
Dementie in het algemeen
Zorg en begeleiding bij dementie
Persoonsgerichte zorg
Onbegrepen gedrag
Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers
Financiering
Casemanagement dementie 

Herkennen van dementie

Dementie in het algemeen 

Kennisbundel dementie

In de Kennisbundel Dementie vind je actuele informatie en gratis te downloaden lesmateriaal over dementie en de zorg voor mensen met deze aandoening. De Kennisbundel biedt een overzicht van de verschillende vormen van dementie, de vier stadia van de aandoening en de mogelijke belevingsgerichte ondersteuning in elk stadium.

Dementiegame

Zorgorganisatie Sevagram heeft een dementiegame ontwikkeld. Een interactief spel waarmee mantelzorgers en familieleden, maar ook verzorgenden en andere geïnteresseerden kennis over de ziekte dementie kunnen opdoen. Door de verschillende levels van de game te doorlopen krijg je meer kennis, meer begrip en tips. Daarnaast kun je via de app in contact komen met lotgenoten. Je kunt het dementiespel op je computer of laptop spelen. Ook kun je het downloaden op je smartphone of tablet.

Gezamenlijke besluitvorming over dementie

Hogeschool Windesheim maakte een aantal kennisclips over gezamenlijke besluitvorming bij dementie. Bekijk ze hier:

Brein Omgevingsmethodiek

Onderzoeker Anneke van der Plaats ontwikkelde de 'Brein Omgevingsmethodiek’. Deze methodiek gaat ervan uit dat mensen met zware dementie niet meer rationeel kunnen denken, maar uitsluitend emotioneel reageren op hun omgeving. De methodiek is gericht op drie pijlers:

  1. De fysieke omgeving: de bouw en inrichting van het gebouw, de huiskamers, de sanitaire ruimtes, de gangen, beleefplekken, licht en geluid
  2. De werkprocessen (eten en drinken, structuur van de dag), zingeving en tijdbesteding
  3. Communicatie en bejegening met mensen met dementie en met collega’s.

Kijk ook op de pagina's over eten en drinken en de leefomgeving op Zorg voor Beter.

Meer informatie over dementie is te vinden in het thema

Zorg en begeleiding bij dementie

Training in de Thuiszorg over omgaan met mensen met (beginnende) dementie

In de gratis online training 'In de thuiszorg' leer je door middel van praktijksituaties om contact te maken met dementie bij cliënten. Elk onderdeel, volgens de GOED-methode, bevat drie vragen. Wanneer je de training meerdere keren doet, verschijnen er steeds andere vragen en komen er verschillende praktijkvoorbeelden voorbij.

Educatieve filmpjes en lesbrieven voor mbo over dementie

In de campagne DementieEnDan zijn educatieve filmpjes over dementie ontwikkeld. Op de website van IDé zijn nu de lesbrieven voor mbo bij deze filmpjes te vinden. Het lesmateriaal bestaat uit lesbrieven en powerpoints voor verzorgenden en verpleegkundigen niveau 2, 3 en 4. Voor de vier domeinen in het zorgleefplan zijn er per functieniveau aparte lesbrieven (rondom de filmpjes) en ondersteunend materiaal. Ook is er een overzicht van kennis/vaardigheden dementiezorg te vinden: een matrix voor niveau 2, 3 en 4. De lesbrieven zijn tot stand gekomen in samenwerking met verschillende ROC's.

De educatieve filmpjes bij de lesbrieven kunnen online worden bekeken:

Introductie

  1. Lichamelijk Gevoel van Welbevinden en Gezondheid
  2. Mentaal Welbevinden van de Cliënt
  3. Daginvulling en Sociale Contacten
  4. Woonomstandigheden

MBO lesbrieven dementie met film op website van IDé.

Gratis E-training: herkennen van pijn

Het observeren en vaststellen van pijnsignalen kan lastig zijn. Om je hierbij te helpen is een gratis E-training ontwikkeld. De E-training geeft uitleg over de pijnsignalen.

Meer informatie over pijn bij dementie? Ga naar de pagina pijn bij dementie 

E-learning slaapproblemen bij dementie

Slaaproblemen kunnen een oorzaak zijn van onbegrepen gedrag. Met deze e-learning leer meer over hoe dementie en slaapproblemen het probleemgedrag kunnen beïnvloeden en wat je kunt doen met slaapproblemen. De e-learning duurt ongeveer 20 minuten en is verdeeld in drie delen. Allereerst krijg je de casus voorgeschoteld van de 80-jarige Anna. Een vrouw met dementie die onrustig en angstig gedrag vertoont. Vervolgens krijg je informatie over wat slaapproblemen zijn. Tenslotte leer je welke interventies in deze casus zijn toegepast. De e-learning is ontwikkeld door het Centrum voor Consultatie en Expertise. Doe de gratis e-learning.

Meer informatie over slaap bij dementie

Persoonsgerichte zorg 

Kennisbundel Kwaliteit van leven

Een kennisbundel met praktische tips voor zorgmedewerkers en management over het bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. In deze kennisbundel vind je 11 praktische tips om een positieve bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naasten. Ook kun je ook eigen materiaal insturen.

Cursus Omgaan met Alzheimer

De cursus Omgaan met Alzheimer van de NTR Thuisacademie leert mantelzorgers in tien stappen beter omgaan met iemand met dementie. De cursus toont tien korte video's en handige links. Verpleegkundig consulent Freek Gillissen van het VUmc Alzheimercentrum geeft in deze cursus praktische tips. De tips zijn mede gebaseerd op het boek 'Had ik het maar geweten' van Ruud Dirkse en Caro Petit. De nagespeelde situaties in de video's geven een goed beeld van de dagelijkse werkelijkheid van Alzheimer-patiënten in hun omgeving. Het volgen van de cursus duurt ongeveer een uur. De volgende onderwerpen komen aan de orde:  het ziektebeeld, gedragsverandering, communicatie, vergeetachtigheid, dagelijks ritme, aanpassingen in huis, omgeving informeren en zakelijke kanten.

Toolbox en scholing Betekenisvol contact

De Toolbox geeft familie en vrijwilligers ideeën en tips over hoe zij zinvol contact kunnen hebben met ouderen met dementie. Om beroepskrachten in de zorg te leren deze Toolbox te gebruiken, maakten Reliëf en Zinnig Zorgen een draaiboek Werken met de Toolbox betekenisvol contact. Dit draaiboek kun je gratis downloaden: Draaiboek Toolbox Training (pdf).

Meer informatie over contact maken

Levensvragen

Doorloop deze korte e-learning met praktijksituaties rondom levensvragen.

Meer informatie over levensvragen is te vinden op de pagina betekenisvol leven

E-learning dementie en de fysieke omgeving

De e-learning van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) laat zien welke factoren in de fysieke omgeving, zoals geluid, licht, visuele prikkels ervoor kunnen zorgen dat een cliënt zich niet fijn voelt. Je leert hoe je een omgeving kunt creëren waarin de cliënt zich veilig en prettig voelt. De e-learning is gratis en ontwikkeld voor verzorgenden.

Meer informatie over fysieke omgeving is te vinden op de pagina leefomgeving bij dementie

Onbegrepen gedrag

E-learning omgaan met mensen met dementie

De online cursus 'Dichter bij dementie' is een digitale cursus van Geriant (een zorgorganisatie in Noord-Holland-Noord die zich speciaal heeft toegelegd op de hulp aan mensen met dementie en hun naasten) voor iedereen die beter wil leren omgaan met mensen met dementie. De online cursus kan in eigen tempo en op een eigen gewenst moment op de PC of tablet worden gevolgd. De cursus bestaat uit twee delen. In deel 1 leren de deelnemers dementie beter te begrijpen en doorgronden. In deel 2 komen praktische omgangstips aan bod. Het volgen van de cursus duurt drie tot vier uur en kan worden afgesloten met een vrijwillige test. Tot slot is er ook de mogelijkheid na het volgen van de cursus een certificaat van deelname te krijgen. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met dementie-expert Huub Buijssen en aanmelden kan via de website van Dichterbijdementie.nl. Deelname kost € 49,50. 

Mensen met dementie kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen: onrustig, achterdochtig of zelfs agressief. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Dementie.nl, het platform voor mantelzorgers van Alzheimer Nederland, biedt nu een gratis e-learning aan.

Meer informatie over onbegrepen gedrag

Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers

E-learning: Goede relatie werkt fijner

Een goede relatie tussen zorgmedewerkers en familie werkt fijner en kan het welzijn van de cliënt verbeteren. Dat is de strekking van de e-learning Dementie en de relatie met de familie van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). De les uit deze e-learning van 20 minuten: Neem de tijd voor een goed gesprek, behandel elkaar met respect, neem elkaar serieus, wissel informatie uit en sta open voor elkaars ideeën en wensen.

Omgaan met veranderend gedrag voor mantelzorgers

De zorg voor mensen met dementie vraagt veel aandacht. Iemand vergeet de kraan uit te zetten of staat ’s nachts op om zich aan te kleden. Bovendien hebben mantelzorgers ook hun eigen zorgen. Bij dementie zie je vaak dat het gedrag steeds weer verandert. Om mantelzorgers hierbij te ondersteunen hebben Alzheimer Nederland en het Trimbos-instituut een gratis online training ontwikkeld. Je kunt hier mantelzorgers naar verwijzen.

https://www.youtube.com/watch?v=wX_sgWtZdZ8

Informele zorg rond mensen met dementie

De e-learning module 'Informele zorg rond mensen met dementie' bevat een handreiking voor sociale professionals die werken met mantelzorgers en naasten van mensen met dementie. Het betreft kennis over de gevolgen op het dagelijks leven van mantelzorgers en naasten. De e-learning module helpt bij het verkrijgen van kennis, vaardigheden en een passende houding om mantelzorgers goed te begrijpen, goed met hen samen te werken en hen adequaat te ondersteunen.

Boekje 'Dementie, een wereld op zich'

AxionContinu heeft het boekje ‘Dementie, een wereld op zich’ opnieuw uitgebracht in de Kennisreeks. In deze herziene uitgave is te lezen wat de organisatie biedt aan mensen met dementie, zowel thuis als in woonzorgcentra. Maar ook welke ontwikkelingen er zijn in de zorg voor mensen met dementie. In de Kennisreeks worden kennis en ervaring over onderwerpen die binnen AxionContinu belangrijk zijn, gebundeld, verdiept en gedeeld. In de eerste plaats voor medewerkers en vrijwilligers. Maar ook voor anderen die er in geïnteresseerd zijn.

Meer informatie vind je op de pagina Samenwerken met mantelzorgers

Financiering

In deze Free Learning kun je je kennis toetsen op de financiering van de ouderenzorg (hieronder valt ook dementie). Deze e-learning is gratis en duurt ongeveer 30 minuten. Voor deze module kun je 1 accreditatiepunt halen.

Meer informatie vind je op de pagina financiering

Casemanagement dementie

Er zijn veel opleidingen voor casemanagement dementie. Op V&VN vind je een overzicht van deze opleidingen.

Het kenniscentrum dementie op jonge leeftijd heeft een aparte scholing ontwikkeld gericht op het ondersteuning van dementie op jonge leeftijd.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Aysun 24/8/2017

Graag wil ik de kosten weten van de training/cursus
Omgaan met gedragsverandering bij psychogeriatrie.
Ik verneem graag


Lieke du Bois 13/6/2013

Belevingstrainingen waarin leerlingen zelf verzorgd en begeleid worden vanuit een team ervaren zorgprofessionals. Hierin kunnen zij zelf ervaren wat beperkingen en afhankelijkheid met je als mens doen. "Wat gebeurt er met jou als mens wanneer er meer over je dan met je gesproken wordt?" Dit ervaringsleren is zeer geschikt voor de opleidingen en wordt binnen ROC al ingezet. Heel goed in te passen in combinatie met overige scholing (http://www.dekeerzijde.com)


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer