Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Erkende interventies bij dementie

Onderstaande interventies zijn opgenomen in de Databank erkende interventies. Bekijk het overzicht van effectieve interventies en lees meer over het Erkenningstraject Interventies in de langdurige zorg op Zorg voor Beter.

Ga direct naar:

Erkende interventies

Er zijn veel goede interventies die je kunt toepassen in de ouderenzorg. Toch zijn ze vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. De erkende interventies zijn online toegankelijk

Heb jij ook een succesvolle aanpak ontwikkeld voor de ouderenzorg? Meld deze dan aan voor het erkenningstraject
 

Namaste Familieprogramma

Het Namaste Familieprogramma is een zorgprogramma waarin medewerkers samen met mantelzorgers en vrijwilligers in een huiselijke ruimte activiteiten aanbieden voor bewoners van verpleeghuizen met dementie. Hierbij maken zij contact en worden zintuigen gestimuleerd.

Doel

Het Namaste Familieprogramma verhoogt de kwaliteit van leven van bewoners en vergroot de positieve zorgervaringen van mantelzorgers. 

Aan de slag

Op de website van het UNC-ZH staat de Namaste toolkit waaruit verschillende materialen te downloaden zijn om met het programma aan de slag te gaan. Denk aan handleidingen voor managers, zorgprofessionals en mantelzorgers/vrijwilligers, instructie video’s, opzet voor een training, business case, implementatieplan, weekschema, handige checklists, onderzoeksbevindingen en nog veel meer.

Meer informatie

Deze interventie is door de deelcommissie ouderenzorg beoordeeld als goed onderbouwd. Lees de uitgebreide omschrijving over het Namaste Familieprogramma op databankinterventies.nl. Bekijk ook deze video met uitleg over de interventie:

Terug naar boven

GRIP op probleemgedrag

Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren. Allemaal kenmerken van probleemgedrag. 80 procent van de mensen met dementie vertoont dit soort onbegrepen gedrag. De interventie GRIP op probleemgedrag helpt bij het verminderen van dit gedrag. Ook hoeven zorgverleners dankzij de interventie minder vaak psychofarmaca te gebruiken om cliënten te kalmeren.

GRIP is ontwikkeld door de afdeling huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam. De erkenningscommissie ouderenzorg erkent de methode als een goed onderbouwde en effectieve interventie. De interventie bestaat uit een scholing waarin je leert wat de oorzaak is van probleemgedrag. Als je weet waar het probleemgedrag vandaan komt, hoef je minder snel kalmerende medicijnen aan cliënten te geven.

Lees ook een uitgebreide beschrijving van deze interventie

Terug naar boven

Muziekkussen erkend als onderbouwde interventie

Voor het slapen gaan zo’n drie kwartier naar muziek luisteren via een muziekkussen heeft een positief effect op de nachtrust van oudere mensen met dementie. Deze muziekkusseninterventie is nu erkend als goed onderbouwde interventie door de erkenningscommissie ouderenzorg.

Het muziekkussen speelt vooral in op de emotionele factoren. Ouderen kunnen tot in een laat stadium van hun ziekte muziek herkennen. Het geeft ze houvast, herkenning en daarmee een veilig gevoel.

Hoe werkt het?

Het muziekkussen ziet er van buiten net zo uit als een gewoon kussen. Er is een speaker ingebouwd die verbonden is met een mp3-speler. Muziektherapeuten zorgen ervoor dat de muziek herkenbaar en rustgevend is en stemmen de muziek af op de persoonlijke voorkeur van de cliënt.

https://youtu.be/iclmtAe-B0s

Lees ook een uitgebreide omschrijving van deze interventie

Terug naar boven

Theatermethode erkend als interventie

De Veder Methode is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als interventie. Acteurs proberen met deze theatermethode op een interactieve en levendige manier contact te maken met ouderen met geheugenproblemen. De voorstelling voorkomt eenzaamheid en geeft hun een gevoel 'erbij te horen'.

https://youtu.be/rOh00UEGV7Y

Aanpak Veder Methode

Twee acteurs van Theater Veder geven een voorstelling voor een groep bewoners met dementie in een zorginstelling. Met verhalen, liederen en attributen prikkelen zij het langetermijngeheugen. Zo kunnen de ouderen herinneringen ophalen en voelen ze zich vaak weer 'thuis'. De voorstelling spreekt hun identiteit aan en vergroot gevoelens van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Apathie en sociaal isolement komen veel voor bij mensen met dementie en hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Deze methode heeft tijdens en twee uur na de voorstelling een positief effect op gedrag, stemming en kwaliteit van leven van bewoners.

Lees ook een uitgebreide omschrijving van deze interventie

Terug naar boven

Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is erkend als theoretisch onderbouwde interventie. VIO leert professionele zorgverleners en mantelzorgers van kwetsbare ouderen via videofeedback om te gaan met moeilijk te begrijpen gedrag. Oorzaken van het gedrag kunnen bij dementie liggen, maar er kan ook sprake zijn van andere problematiek. De interventie is ontwikkeld door De Wever|Expertisecentrum VIO. Op deze site staat informatie over eenmalige workshops, een basiscursus en een opleiding tot VIO-begeleider.

Dementie of een beroerte heeft vaak ingrijpende gevolgen, ook voor mantelzorgers. Er kunnen misverstanden ontstaan, irritaties en opstandig gedrag. De videointerventie ondersteunt ook mantelzorgers in de omgang met het veranderende gedrag. Aan de hand van de casus van onderstaande video 'Anders kijken, Anders doen' wordt de werking en de effecten van VIO uitgelegd. 

https://youtu.be/CEcbt8x1gU4

Terug naar boven

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie

De interventie ‘Ontmoetingscentra voor mensen met dementie’ ondersteunt mensen met dementie en hun naasten, zodat zij langer thuis kunnen wonen en mantelzorgers minder snel overbelast raken. De interventie werd op 3 juli 2014 erkend als een effectieve interventie.

Met een klein vast team van begeleiders (professionals en vrijwilligers) wordt tijdig ondersteuning geboden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers op een laagdrempelige sociaal geïntegreerde plek in de wijk. Onderzoek toont aan dat mensen met dementie hierdoor minder stemmingsstoornissen hebben waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast voelen  mantelzorgers door de ontmoetingscentra zich minder overbelast.

Terug naar boven

Interventie STA OP!

De interventie STA OP! helpt je voorkomen dat zorgverleners psychofarmaca gebruiken bij cliënten met dementie die onbegrepen gedrag vertonen. Zorgverleners vinden het vaak lastig om pijn te onderkennen waardoor het gevaar bestaat dat zorgverleners onbegrepen gedrag niet langer zien als signaal en dit veelvuldig met psychofarmaca gaan behandelen. Dit heeft vaak geen effect, maar wel ernstige bijwerkingen.

De interventie ‘STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de Baas!’ (STA OP!) biedt zorgprofessionals een systematische analyse en behandeling voor onbegrepen gedrag en/of pijn bij mensen met lichte tot matige dementie die op een pg-afdeling in een verpleeghuis verblijven. De interventie is door de erkenningscommissie ouderenzorg van Vilans erkend als effectief met goede aanwijzingen voor effectiviteit.

Terug naar boven

Exbelt

Exbelt is een interventie die als doel heeft om het gebruik van bandenfixatie bij verpleeghuisbewoners met dementie te stoppen. De interventie bestaat uit scholing, consultatie, advisering over aanschaf van alternatieven en beleidsverandering. In de eerste drie onderdelen speelt de gespecialiseerde verpleegkundige van de MeanderGroep een belangrijke rol. De interventie wordt uitgevoerd door alle bij de bewoner betrokken disciplines.

Doen bij Depressie

De interventie 'Doen bij Depressie' richt zich op het systematisch opsporen en behandelen van een depressie en depressieve klachten bij ouderen met chronische problemen in verpleeghuizen. Het doel van de interventie is het verbeteren van de depressiezorg in verpleeghuizen om zo het vóórkomen van depressie te verminderen.

Andere interventies

Niet opgenomen in de Databank erkende interventies, maar wel positief geëvalueerd in 2018 zijn de nieuw ontwikkelde interventies in de Proeftuin sociale benadering dementie in Friesland.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.