Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Boeken en films over dementie

Boeken

Er zijn verschillende boeken over dementie geschreven. Informatieve boeken voor (toekomstige) professionals, mensen met dementie zelf en hun mantelzorgers of speciaal voor kinderen. Ook zijn er romans of boeken met ervaringsverhalen.

Zorg voor Beter verwijst voor boeken naar www.dementie.nl en www.dementie-winkel.nl  

Films

Er zijn filmpjes beschikbaar die kunnen helpen op verschillende vlakken en fases van dementie. 

1. Herkennen van dementie
2. Dementie in het algemeen
3. Zorg en begeleiding bij dementie
4. Persoonsgerichte zorg
5. Onbegrepen gedrag
6. Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers
7. Financiering
8. Casemanagement dementie 

1. Herkennen van dementie

De fase voor de diagnose is de periode dat mensen zich zorgen maken over vergeetachtigheid of het veranderende gedrag van zichzelf, partner of familielid, maar nog geen diagnose 'dementie' hebben. 

Filmpjes over het herkennen dementie

 • Alzheimer Nederland heeft een animatie opgenomen waarin de symptomen en signalen van dementie worden uitgelegd. 
 • Alzheimer Nederland heeft tien korte filmpjes gemaakt waarin de signalen van dementie worden uitgebeeld. Samen vormen de filmpjes een test om erachter te komen of iemand in je omgeving dementie heeft. De filmpjes zijn in het Nederlands, Berbers, Marokkaans-Arabisch en Turks en zijn bedoeld voor zonen, dochters of andere familieleden van mensen met beginnende dementie. Ga naar de test SignaLeren op de website van Alzheimer Nederland.

Boekje Spreken over vergeten

Spreken over vergetenHet boekje 'Spreken over vergeten' (pdf) helpt mensen met beginnende dementie om na te denken over hun wensen en voorkeuren en hier tijdig over te praten met hun naasten. Later in het ziekteproces wordt dit steeds moeilijker. Het boekje is gemaakt binnen een Memorabel-project van ZonMw. Netwerk Dementie Noord-Holland Noord ontwikkelde het boekje in samenwerking met Omring, De Pieter Raat Stichting, Alzheimer Nederland afdeling West-Friesland en Zorgcirkel, NIVEL en Vilans. Kijk voor meer informatie op de website Spreken over vergeten

Meer weten?
Zorg voor Beter heeft een themapagina over het herkennen van dementie

2. Dementie in het algemeen

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 

Filmpjes over dementie in het algemeen

 • In de videotheek van Zorg voor Beter staan verschillende filmpjes over het thema dementie. 
 • Op Moderne Dementiezorg  zijn verschillende informatieve filmpjes over dementie te vinden.
 • Alzheimer Nederland heeft op de website dementie.nl een overzicht gemaakt van films, documentaires, tv-programma’s en films over dementie.
 • De Alzheimer Experience is een gratis, online, interactieve film, waarin het leven van een persoon met Alzheimer gevolgd wordt, door de ogen van de patiënt. Op elk moment kan de kijker kiezen vanuit welke persoon zij de kijk op de situatie willen zien. Het beeld verschuift dan naar die persoon, waarbij  je ook de gedachten van die persoon hoort. Op deze manier ziet een kijker het verschil in het ervaren van de realiteit en hoe deze verschillen leiden tot meningsverschil en onbegrip. 

Meer weten?
Kijk dan op de pagina Dementie in het algemeen

3. Zorg en begeleiding bij dementie

Na de diagnose kunnen de meeste mensen - soms met de nodige aanpassingen - nog goed thuis wonen. Naarmate het ziekteproces verder gaat worden ze steeds afhankelijker van zorg en ondersteuning en hun omgeving.

Filmpjes over begeleiding bij dementie

Meer weten?
Kijk dan op de pagina Scholing en cursussen.

4. Persoonsgerichte zorg

De diagnose dementie vraagt veel van de persoon met dementie, maar ook van zijn of haar omgeving. De nieuwe situatie dwingt mensen tot verandering. Ze moeten leren leven met de aandoening en zien om te gaan met verlies. Iedere persoon doet dit op zijn eigen manier. Wanneer je als zorgverlener hierbij aansluit, ben je bezig met persoonsgerichte zorg. 

Filmpjes over persoonsgerichte zorg

 • Bekijk op in de videotheek filmpjes over hoe je persoonsgerichte zorg in de praktijk brengt.  
 • Verschillende filmpjes over persoonsgerichte zorg vind je binnen het thema.

Meer weten?
Kijk dan op de pagina persoonsgerichte dementiezorg en -ondersteuning en de algemene pagina over persoonsgerichte zorg.

5. Onbegrepen gedrag

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit wordt ook wel onbegrepen gedrag genoemd en komt heel vaak voor. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen met dementie vertoont vroeg of laat ander (problematisch) gedrag. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren.

Filmpjes over onbegrepen gedrag

 • Bekijk op in de videotheek filmpjes over probleemgedrag.  
 • Tara Koenders, expert dementie op Zorg voor Beter, geeft in dit filmpje uitleg over onbegrepen gedrag. 
 • In dit filmpje vertelt Inge van der Stelt, expert probleemgedrag van Zorg voor Beter, hoe je in de ouderenzorg beter kunt omgaan met probleemgedrag. Het is belangrijk om de oorzaken van het probleemgedrag te achterhalen en methodisch te werk te gaan. 
 • Met de ABCs-methode kun je de oorzaken van onbegrepen gedrag bij dementie uitspellen. De methode bestaat uit 4 stappen, door de stappen te volgens leer je het gedrag van mensen met dementie te begrijpen. In psychologen Sanna van Marle en Corrie Reijenga van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé over de methode.
 • Verschillende filmpjes over onbegrepen gedrag vind je in het thema probleemgedrag.

Meer weten?
Kijk dan op de pagina Onbegrepen gedrag.

6. Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste geven. Dit gebeurt vrijwillig en onbetaald. Vrijwilligers zijn inzetbaar voor het uitvoeren van verschillende activiteiten die helpen bij welbevinden van individuele of groepen mensen met dementie. Vrijwilligers in de zorg voeren onbetaald en onverplicht werkzaamheden uit. Zij zijn erg belangrijk voor de persoon met dementie, maar ook voor de mantelzorger die hierdoor wat tijd voor zichzelf heeft.

Filmpjes over samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers

 • Op de themapagina Mantelzorg en dementie vind je een verzameling van filmpjes over het onderwerp 'mantelzorg en dementie'. Ze zijn onder meer gemaakt door Alzheimer Nederland en PGGM. 
 • Vier filmpjes van mantelzorgers over dilemma’s waar zij meer worstelen als hun naaste aan dementie lijdt. De filmpjes zijn ontwikkeld door Alzheimer Nederland.
 • Mensen met dementie kunnen zelf ook vrijwilligerswerk doen Nieuwsuur maakte in 2019 een item over DemenTalent

Meer weten?
Kijk dan op de pagina over Mantelzorg

 7. Financiering

Dementiezorg en -ondersteuning heeft zowel met de Wmo, Zvw als de Wlz te maken. Dit maakt de financiering van dementie extra ingewikkeld, met name wanneer je te maken hebt met een overgang van het ene financieringsstelsel naar het andere.

Filmpjes over financiering

 • Op de pagina ‘regelingen in de zorg’ van Zorg voor Beter, staan verschillende filmpjes met uitleg over regelingen en hervormingen in de zorg.

Meer weten?
Op de pagina ‘Financiering’ worden de wetten waar vanuit de dementiezorg wordt georganiseerd verder uitgelegd.

8. Casemanagement dementie 

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best lastig voor iemand met dementie en zijn naasten. Een casemanager dementie of dementieverpleegkundige kan hierbij helpen.

Filmpjes over casemanagement dementie

 • Dementiezorg voor Elkaar heeft een podcastserie opgenomen over professionals in de dementiezorg. Aflevering 1 en 2 gaan over het casemanagement.
 • Alzheimer Nederland heeft een filmserie gemaakt over de rol van de casemanager. De filmpjes zijn via Youtube te bekijken.

Meer weten?
Kijk dan op de pagina Casemanagement dementie.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.