Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligersbeleid vrijwilligerswerk

Vrijwilligersbeleid vormt de basis voor het inrichten van de organisatie rondom vrijwilligerswerk. In het beleid maakt de zorgorganisatie duidelijk wat haar visie is op vrijwilligers in relatie tot de zorg en ondersteuning die ze biedt. De zorgorganisatie kan in het beleid ook laten zien hoe ze omgaat met de verwachtingen en mogelijkheden van de diverse vrijwilligers.

Wat staat er in het vrijwilligersbeleid?

  • Benoem wie de vrijwilligers in de organisatie zijn, wat ze doen en waarom.
  • Beschrijf de visie: wat betekenen vrijwilligers voor de organisatie?
  • En wat betekent de organisatie voor hen?
  • Ga in op de organisatie en de coördinatie.
  • Stel voorwaarden vast die zorgen dat vrijwilligers hun werk goed en verantwoord kunnen doen.
  • De manier waarop je vrijwilligers vindt en bindt.
  • En hoe je het beleid vaststelt, evalueert en bijstelt.

Video: het belang van vrijwilligerwerk in de zorg

Vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds belangrijker in de zorg. Vrijwilligers en beroepskrachten vormen samen het team van de toekomst, zoals deze video laat zien.

https://vimeo.com/80455572

Steun van het management

Het management moet de basisprincipes van werken met vrijwilligers onderschrijven en krachtig uit te dragen.  Werken met vrijwilligers betekent aandacht hebben voor mensen die zich onbetaald inzetten voor de organisatie en diens cliënten. Daar horen een welkom gevoel bij, een prettige werksfeer, goede begeleiding en een passende werkplek. Het management kan hier duidelijk op sturen en zelf het goede voorbeeld geven. Het management kan er ook voor zorgen dat afspraken goed en helder op papier komen te staan en nageleefd worden.
Meer informatie zie handreiking Een stevig fundament (pdf)

Coördinatie

Het coördineren van vrijwilligerswerk is één van de eerste taken die naar voren komt als het gaat om inrichten van de organisatie rond vrijwilligerswerk. Onder het coördineren van vrijwilligerswerk wordt verstaan het scheppen van condities om vrijwilligers te mobiliseren en hen te stimuleren hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het coördineren van het vrijwilligerswerk wordt vaak gebundeld in een functie en toebedeeld aan één persoon. Maar het realiseren van de juiste condities vraagt meer dan één functionaris kan waarmaken. Meer informatie in Een stevig fundament (pdf)

Praktijkvoorbeelden

Bij zorgorganisatie Vitalis bleek dat op een aantal locaties het management, de hoofden en de medewerkers te weinig wisten over de gang van zaken rond  vrijwilligerswerk. Een  verbetertraject leidde tot een plan van aanpak en een communicatietraining. Meer weten over hoe zorgorganisaties hun vrijwilligerswerk beleidsmatig hebben geregeld, lees de praktijkervaringen op Zorg Beter met Vrijwilligers

Film: Toekomst vrijwilligerswerk in de zorg

Zorgorganisaties hebben een steeds grotere behoefte aan vrijwilligers. Wil je daarom meer weten over hoe je vrijwilligers in de zorg kunt vinden en aan je organisatie kunt binden? De film ‘Vrijwilligerswerk met het oog op de toekomst’ laat de actuele knelpunten en kansen zien die zich voordoen.

https://vimeo.com/80455572

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Cecil Scholten 31/8/2015

De film is te vinden op http://https://vimeo.com/80455572. Daar is de film ook te downloaden.


Antoon Sibelt 19/8/2015

Is het mogelijk om de video "Toekomst Vrijwilligers in de Zorg" te mogen ontvangen?
Dit in verband met een reactie op de gemeentelijke nota Vrijwilligers- en Mantelzorgbeleid 2016-20120. Uiterlijk volgende week kunnen wij nog een reactie inleveren.
De video willen we graag draaien op vrijdag 3 september 2015 tijdens ons Open Huis(dag). Deze valt samen met de Vrijwilligersmarkt in ons dorp bij onze locatie Kroonplein 66, 8151 AZ Lemelerveld.
Dank voor de medewerking.
www.swolemelerveld.nl