Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Vrijwilligersbeleid vrijwilligerswerk

Vrijwilligersbeleid vormt de basis voor het inrichten van de organisatie rondom vrijwilligerswerk. In het beleid maakt de zorgorganisatie duidelijk wat haar visie is op vrijwilligers in relatie tot de zorg en ondersteuning die ze biedt. De zorgorganisatie kan in het beleid ook laten zien hoe ze omgaat met de verwachtingen en mogelijkheden van de diverse vrijwilligers.

Wat staat er in het vrijwilligersbeleid?

 • Benoem wie de vrijwilligers in de organisatie zijn, wat ze doen en waarom.
 • Beschrijf de visie: wat betekenen vrijwilligers voor de organisatie?
 • En wat betekent de organisatie voor hen?
 • Ga in op de organisatie en de coördinatie.
 • Stel voorwaarden vast die zorgen dat vrijwilligers hun werk goed en verantwoord kunnen doen.
 • De manier waarop je vrijwilligers vindt en bindt.
 • En hoe je het beleid vaststelt, evalueert en bijstelt.

In deze handreiking vind je meer informatie over onderdelen van vrijwilligersbeleid. Het helpt je zelf je visie te ontwikkelen en te vertalen in een passend beleid voor jouw organisatie.

Video: het belang van vrijwilligerswerk in de zorg

Vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds belangrijker in de zorg. Het team van de toekomst bestaat uit de cliënt, naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers die gelijkwaardig en vanzelfsprekend samenwerken. De functie van de zorgmedewerker verschuift van zorgen voor naar zorgen met en zorgen dat. Bekijk deze video over de toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg.

https://vimeo.com/80455572

Steun van het management

Het management moet de basisprincipes van werken met vrijwilligers onderschrijven en krachtig uit te dragen.  Werken met vrijwilligers betekent aandacht hebben voor mensen die zich onbetaald inzetten voor de organisatie en diens cliënten. Daar horen een welkom gevoel bij, een prettige werksfeer, goede begeleiding en een passende werkplek. Het management kan hier duidelijk op sturen en zelf het goede voorbeeld geven. Het management kan er ook voor zorgen dat afspraken goed en helder op papier komen te staan en nageleefd worden.
Meer informatie zie handreiking Een stevig fundament (pdf)

Coördinatie

Bij de organisatie van vrijwilligerswerk is coördinatie een van de eerste taken die naar voren komt. Kernactiviteiten van coördineren van vrijwilligerswerk zijn werven, matchen, begeleiden en scholen. Deze activiteiten zien we verschuiven van 1 functionaris naar meerdere plekken, afhankelijk van de aard van de activiteiten: de cliënt, zijn netwerk en de medewerkers. Tegelijkertijd krijgt de coördinator een meer coachende en ondersteunende rol.

Wie doet wat, waarom?

Welk niveau van de coördinatie beleg je waar? Bekijk deze presentatie van Vilans-adviseur Will Schutte.

Tip: Gebruik de informatie van beroepsvereniging AGORA

Als landelijke beroepsvereniging vrijwilligerswerk richt AGORA zich op de professionalisering van het beroep coördinator vrijwilligerswerk. AGORA:

 • ontwikkelt en verspreidt beroepsprofielen;
 • verwerft landelijke erkenning voor de functie;
 • biedt samen met Hogeschool Utrecht de post hbo-opleiding Innovatief vrijwilligersmanagement aan;
 • bevordert contacten tussen coördinatoren onderling.

Lees meer op de website van AGORA.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Cecil Scholten 31/8/2015

De film is te vinden op https://vimeo.com/80455572. Daar is de film ook te downloaden.


Antoon Sibelt 19/8/2015

Is het mogelijk om de video "Toekomst Vrijwilligers in de Zorg" te mogen ontvangen?
Dit in verband met een reactie op de gemeentelijke nota Vrijwilligers- en Mantelzorgbeleid 2016-20120. Uiterlijk volgende week kunnen wij nog een reactie inleveren.
De video willen we graag draaien op vrijdag 3 september 2015 tijdens ons Open Huis(dag). Deze valt samen met de Vrijwilligersmarkt in ons dorp bij onze locatie Kroonplein 66, 8151 AZ Lemelerveld.
Dank voor de medewerking.
www.swolemelerveld.nl