Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Ervaringen zorgorganisaties

Verschillende zorgorganisaties zijn bezig met het verbeteren van de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten.

Meer 'thuiselijkheid' bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Dagelijks zijn er voor bewoners van zorgorganisaties allerlei eet- en drinkmomenten. Dit zijn bij uitstek tijdstippen voor meer rust en aandacht. Dat vond Zonnehuisgroep IJssel-Vecht ook en zag er tegelijkertijd een mooie kans in om vrijwilligers hierbij te betrekken. Zij brachten het onder in het project Thuiselijkheid, onder begeleiding van een adviseur van Vilans.

Wil jij in jouw organisatie ook zorgen voor meer rust en aandacht voor bewoners tijdens eet- en drinkmomenten? Download dan deze tools en ga aan de slag.

1. Workshop Sfeer en Activiteiten rondom eten en drinken 

Een van de onderdelen was een workshop voor vrijwilligers over sfeer en activiteiten rondom eten en drinken. Bekijk de presentatie en gebruik het draaiboek om zelf een workshop te organiseren. Ga bijvoorbeeld in gesprek over deze dilemma’s: Wat weegt het zwaarst en waarom?

  1. Samen eten of op je eigen tijd eten?
  2. Gezond eten of lekker eten?
  3. Gezellige aankleding of veiligheid en mogelijkheden?
  4. Zelf doen of samen met bewoners doen?

2. Film: Bewoner met slikproblemen

Bekijk deze film over een bewoner met slikproblemen. Mag een vrijwilliger een bewoner met slikproblemen eten geven?

Ben je benieuwd naar wat mag en niet mag? In Grenzen verkennen vind je veel informatie over zowel wettelijke als persoonlijke grenzen.

3. Levensboek

Vaak horen medewerkers pas bij het afscheid van een cliënt wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Wil je zo goed mogelijk aansluiten bij het leven en welzijn van je cliënt dan is het vastleggen van levensverhalen heel waardevol. Een hulpmiddel hierbij is het maken van een levensboek, dat je goed kunt gebruiken om een gesprekje aan te knopen. De cliënt zelf, mantelzorgers, familieleden, vrijwilligers of beroepskrachten kunnen hier een rol bij spelen.

Hoe zet je een traject op waarbij vrijwilligers helpen bij de levensboeken van cliënten? Zorginstelling Laurens startte op 2 locaties met een project Levensboeken. In deze handreiking levensboeken vind je de ervaringen tijdens dit traject en tips voor andere organisaties. Lees bijvoorbeeld de 6 stappen naar een levensboek.

Organisaties kunnen over het gebruik van levensboeken adviseren, of het faciliteren. Adviseren is bewoners en familie wijzen op de mogelijkheid en adviseren over het gebruik ervan. Faciliteren is actief aanbieden van het levensboek als een standaard hulpmiddel voor kwaliteit van leven met goede zorg voor de bewoners. Lees hier meer over in dit advies over levensboeken voor organisaties.

4. Versterken van de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers

Behalve aandacht voor lichamelijke gezondheid en hygiëne, is het net zo belangrijk om te kijken naar het welzijn en welbevinden van cliënten. We zien meer aandacht van medewerkers voor de mogelijkheden van cliënten hierbij en hoe zij daar zelf in een rol kunnen spelen. Naast het eigen netwerk van cliënten spelen ook vrijwilligers een wezenlijke rol bij het bevorderen van het welzijn en welbevinden van cliënten. Bijvoorbeeld door 1 op 1 activiteiten met een cliënt of groep cliënten te ondernemen. Bekijk de handvatten voor een goede samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in deze lesbrief.

5. Goede informatie in de samenwerking met vrijwilligers

Het project Thuiselijkheid in de Zonnehuisgroep had als doel: meer rust en aandacht voor de bewoners tijdens eet- en drinkmomenten in een prettige sfeer en omgeving en verantwoord eten en drinken geven aan de veranderende doelgroep bewoners door vrijwilligers. Het versterken van de samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers was hierbij een van de belangrijkste speerpunten.

De resultaten van de WIFA-scan bij de Zonnehuisgroep lieten zien dat vooral informatievoorziening een belangrijk aandachtspunt was voor de vrijwilligers, reden voor de projectgroep om zich hier vooral op te richten. Deze checklist is een handig hulpmiddel dat je kunt gebruiken in startgesprekken met vrijwilligers en bijvoorbeeld bij evaluaties of werkoverleggen.

Surplus zorgt beter met vrijwilligers

Zorgorganisatie Surplus heeft 2.600 vrijwilligers. Of beter: 2.600 vrijwillige medewerkers. Want Surplus neemt haar vrijwilligers zeer serieus. De organisatie biedt ze scholing, sluit aan bij hun talenten en belangstelling, heeft een actieve vrijwilligersraad en een vrijwilligerscoördinator op elke locatie. Vrijwillige medewerker Hans Niezink: ‘Het is belangrijk dat een vrijwilliger het naar zijn zin blijft houden.’

Drijfveren van vrijwilligers

Als je vraagt ‘Hebben we vrijwilligers nodig vanwege alle bezuinigingen?’ dan zijn zorgmedewerkers wel geneigd om met ja te antwoorden. Maar eigenlijk vinden ze bij Ruitersbos vooral dat vrijwilligers het leven van de bewoners verrijken. Met een goede aanpak kun je meer vrijwilligers vinden én binden aan je organisatie. Dat heeft Ruitersbos al laten zien. In nog geen jaar tijd is het aantal vrijwilligers van 25 naar 100 gestegen.

Anja van Til, coördinator vrijwilligers: ‘De rode draad is de drijfveer. Niet alleen vanuit de organisatie gezien, maar ook vanuit de vrijwilliger. Onze drijfveer om met vrijwilligers te werken is hun toegevoegde waarde voor onze bewoners, met vrijwilligers wordt het voor hen een stukje beter. Maar om meer vrijwilligers te benaderen, moeten we ook op hún drijfveren inspelen’.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.