Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vernieuwend zorgen

eHealth implementeren

E-consults, schermzorg, online patiëntendossiers, wearables en gezondheidsapps. Al deze eHealth-toepassingen staan tot onze beschikking om de gezondheid en de zorg te verbeteren. Hoe zet je eHealth in? Waar begin je en hoe krijg je je collega's mee? 

Veel zorgorganisaties worstelen met de vraag: waar begin ik? En in welke systemen investeer ik? Door nieuwe dingen uit te proberen, krijg je als organisatie meer zicht op de mogelijkheden van technologie. Zorgmedewerkers en cliënten doen ervaring op en raken met elkaar in gesprek. Zo bereid je je stap voor stap voor op de toekomst.

In het onderstaande filmpje zie je welke handige informatie over technologie in de zorg je allemaal kunt vinden op Zorg voor Beter:

https://www.youtube.com/watch?v=ysTH54c3Vco

In dit filmpje laat een wijkverpleegkundige zien hoe je - op een makkelijke manier - collega's kunt enthousiasmeren voor eHealth in de thuiszorg.

https://youtu.be/EvO0dGtfUpQ

Quickscan digitale vaardigheden

Hoe digitaal vaardig is jouw cliënt? Gebruik de quickscan digitale vaardigheden van Pharos. Aan de hand van 6 vragen kom je er snel achter of jouw cliënt een digibeet of digiwonder is en kun je op maat voorlichting en advies geven over digitale hulpmiddelen zoals apps, video’s en digitale zorgdiensten.

Download de quickscan digitale vaardigheden (pdf)

Met eHealth zorgen dat zorg beter werkt

eHealth kan de veiligheid en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking vergroten waardoor zij langer thuis kunnen wonen. eHealth heeft het meeste effect als het wordt ingepast in de totale zorg. Hoe pak je dat aan? In de publicatie 'Met eHealth zorgen dat zorg beter werkt' lees je meer over alle aspecten van implementatie: van het verkennen van het probleem tot het inbedden van technologie in het zorgproces.

Download Met eHealth zorgen dat zorg beter werkt (pdf)

11 voorbeelden van technologie in de zorg

In het overzicht 'Elf keer technologie toegankelijk maken' lees je hoe zorgorganisaties uit de ouderen- en gehandicaptenzorg technologie toegankelijk maken voor hun cliënten en medewerkers.

Download de voorbeelden (pdf) van Vilans.

Toolkit om technologie te implementeren

In de implementatietoolkit 'Technologie in de zorg' van Waardigheid en trots vind je allerlei tips en tools om technologische ontwikkelingen in te zetten. De toolkit beschrijft het implementatieproces in een paar stappen. Van 'ideeën opdoen' tot 'borging'. Oftewel: waar kunnen mensen terecht voor vragen en wie regelt de ondersteuning? De toolkit geeft je onder meer tips hoe je tot innovatieve ideeën komt. Om geïnspireerd te raken, kun je bijvoorbeeld mensen vrijmaken om dingen uit te proberen. Daarnaast lees je waar je aan moet denken bij het bepalen van je doelen en hoe je bestuurders betrekt bij een idee.

Download de implementatietoolkit 'Technologie in de zorg' (pdf)

Inspiratiebox 50 technologieën voor zorg in de wijk

Technologie kan een grote impact hebben op het leven van cliënten in de wijk. Het aanbod van technologische producten is enorm. In de inspiratiebox 'Technologie voor zorg en ondersteuning in de wijk' vind je meer dan 50 producten en apps die cliënten of zorg en welzijn professionals in de wijk kunnen ondersteunen, én je leest of er financieringsmogelijkheden voor die technologieën zijn.

Denk bijvoorbeeld aan producten of oplossingen die cliënten prettig en zelfstandig laten wonen, helpen bij de dagstructuur of producten die helpen bij het (zelf) regelen van zorg.

Trends eHealth

Het Nictiz en NIVEL peilen jaarlijks hoe het ervoor staat met eHealth in Nederland. Het gebruik van eHealth neemt langzaamaan toe. Steeds meer zorgorganisaties bieden online diensten aan. Bij veel huisartsenpraktijken en gezondheidscentra kun je een herhaalrecept aanvragen, een e-consult krijgen of online een afspraak maken. Bekijk de eHealth-monitor op de website van het Nictiz.

Uit de eHealth-monitor 2019 blijkt dat In de ouderenzorg positieve ervaringen worden opgedaan met eHealth. Met behulp van e-health en andere ict-toepassingen in de zorg krijgen cliënten meer regie over hun eigen gezondheid. Het geeft meer inzicht in de gezondheid. Telemonitoring bevordert de zelfredzaamheid van cliënten. Ook draagt de inzet van e-health volgens de ondervraagde artsen en verpleegkundigen bij aan de verlaging van de werkdruk. Dit onder meer vanwege de tijdwinst door een beter overzicht en door inzage en zorg op afstand.

Cliënten moeten nog wennen aan eHealth

Het enthousiasme bij cliënten is aanzienlijk minder groot dan bij zorgprofessionals, blijkt uit het onderzoek. Terwijl 61% van de medisch specialisten, 59% van de huisartsen en 75% van de verpleegkundigen aangeeft gebruik te willen maken van e-health, is dit bij cliënten slecht 33%. De onderzoekers van de eHealth Monitor wijden deze lage cijfers aan onbekendheid van cliënten met concrete ICT-toepassingen en aan het niet direct de meerwaarde hiervan inzien.

Aanbod groter dan gebruik

Het aanbod van eHealthtoepassingen in de huidige markt is groter dan het gebruik ervan, zowel door zorgverleners als door cliënten. Zorgverleners merken nog te vaak dat de techniek niet altijd goed meewerkt, aldus de eHealth Monitor. Ook merken ze dat eHealth niet altijd goed is ingebed in de zorgpraktijk. In dat geval leidt innovatie eerder tot een toename dan tot een afname van de werkdruk.

Werkprocessen zijn belangrijker dan de techniek

De eHealth-monitor meet al sinds 2013 op verzoek van het ministerie van VWS de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. De voortgang wordt niet alleen bepaald door de technische mogelijkheden, zo blijkt uit de meest recente edities. Door de jaren heen is duidelijk geworden dat niet-technische aspecten een doorslaggevende rol spelen. Het gaat daarbij om het gevoel van urgentie, het zien van de meerwaarde van e-health en daarnaast ook de mogelijkheid en bereidwilligheid om processen te veranderen.

Oplossingen van experts 

Waarom blijven zoveel succesvolle eHealth-toepassingen ‘op de plank’ liggen? Redenen die vaak genoemd worden zijn:

  • Gebrek aan vertrouwen.
  • Niet bekend met de mogelijkheden.
  • Onvoldoende bewijs voor de meerwaarde.
  • Onduidelijkheid rondom privacy van persoonlijke gegevens.

Maar ook organisatorische belemmeringen spelen een rol, zoals hoge instapkosten, wet& regelgeving en onvoldoende draagvlak onder zorgverleners. Een collectief van experts (pdf) dat in 2016 deelnam aan een werkplaats over eHealth pleit ervoor de eindgebruiker centraal te stellen in de ontwikkeling van eHealth-toepassingen. 'De eindgebruiker bepaalt, de ontwikkelaar faciliteert'. Ook moet helder zijn wat het zorgverleners en patiënten oplevert. Zijn zij op de hoogte van de mogelijkheden? Zien ze de noodzaak of de meerwaarde? En ook: zorg dat het leuk is om eHealth in te zetten. Welke oplossingen zien de experts nog meer? Download de interactieve publicatie eHealth Implementatie Werkplaats (pdf) (2016)

Implementatietips voor de huisartsenpraktijk

Wat is het geheim van goede eHealth-implementatie bij een huisartsenpraktijk? In deze video geeft de Utrechtse huisarts en eHealth-expert Bart van Pinxteren een aantal do’s en don’ts:

https://youtu.be/7SxxpihaBho

Geleerde lessen uit de praktijk

Wees realistisch, doe aan verwachtingenmanagement, organiseer innovatieverlof, werk met ambassadeurs. Neem kennis van de geleerde lessen van zorgorganisaties over de aanschaf en implementatie van ICT en eHealth in de interactieve presentatie eHealth: 9 innovatielessen uit de prakijk (ppt) (2014). In de publicatie vind je ook veel praktijkvoorbeelden uit de ouderenzorg, eerstelijnszorg, GGZ- en gehandicaptenzorg.

Trendboek eHealth eerste lijn

Hoe ziet de eerstelijnszorg er in 2020 uit? Het Trendboek 'Spelen met de zorg van morgen' van TrendITion (Nictiz en RadboudUMC) schetst zeven digitale scenario’s. Van zelfmetingen en online consulten tot online gezondheidsdossiers, online psychische hulp en de patiënt die zelf de kwaliteit van zorg beoordeelt. Download het Trendboek 'Spelen met de zorg van morgen' op de website van Nictiz.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Wendeline 22/2/2020

Ik ben student diëtetiek, en stuitte toevallig op je vraag. Op deze site staat ook een filmpje van een toegepast gerontoloog. Zij heeft het over een digitale sleutel. Dit is zo'n voorbeeld:https://www.huis-van-morgen.nl/hulpmiddelen/phoniro-care-digitale-sleutel-geeft-meer-veiligheid


Laurens van eijck 22/5/2019

Beste Lezer,
ik ben op zoek naar (e)-alternatieven voor sleutelkastjes. 1 client vind sleutelkastjes onveilig, en niet onterecht blijkbaar https://kassa.bnnvara.nl/gemist/nieuws/jaarlijks-800-inbraken-via-onveilige-sleutelkluisjes-1
ik meen dat er systemen zijn om met je telefoon toegang te krijgen tot een woning
LAurens van Eijck
verzorgende thuiszorg