Naar hoofdinhoud Naar footer

Verantwoordelijkheden en taken specialist ouderengeneeskunde

Gepubliceerd op: 13-03-2019

De checklist 'Verantwoordelijkheden en taken van de specialist ouderengeneeskunde bij infectiepreventie en antibioticaresistentie' behoort bij de handreiking 'Rol specialist ouderengeneeskunde'. Deze checklist kan u helpen om te achterhalen in hoeverre u/uw vakgroep al volgens de handreiking werkt en kan u helpen om deze verder te implementeren.

Deel deze pagina via:

Soort

Checklist

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Verenso