Naar hoofdinhoud Naar footer

Video's hygiëne en infectiepreventie

Filmpjes over hygiëne en infectiepreventie voor zorgverleners in verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Animatie: Hoe voorkom je verspreiding van resistente bacteriën in het verpleeghuis?

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem, zeker ook in het verpleeghuis waar je werkt met kwetsbare ouderen. Hoe kun je samen antibioticaresistentie voorkomen? En hoe zit het nu precies met hygiënisch werken?

YouTube video thumbnail

Hoe snel verspreiden bacteriën zich in het verpleeghuis?

Steeds vaker zijn bacteriën resistent voor antibiotica. Hierdoor zijn infecties, zoals een blaasontsteking, niet goed of slecht te behandelen. Deze bacteriën verspreiden zich ook nog eens heel snel. Bijvoorbeeld bij de zorg van een kwetsbare oudere of tijdens de koffieronde. Deze video laat alle momenten zien van verspreiding.

YouTube video thumbnail

How to-video's hygiënisch werken

Handhygiëne

Er zijn twee manieren: wassen met water en zeep of het gebruik van handalcohol. Beide manieren zijn goed en kunnen in de meeste gevallen worden toegepast. Het is afhankelijk van de situatie wat je het prettigst vindt. Om je weer even op te frissen twee instructievideo’s waarin kort en duidelijk wordt uitgelegd hoe je handhygiëne op de juiste manier toepast.

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail

Hoe maak je je smartphone schoon?

Volgens de richtlijn kun je mobiele apparaten beter niet gebruiken tijdens contact met cliënten, maar in de praktijk is dat vaak niet haalbaar. Probeer mobiele apparaten in ieder geval altijd met met schone handen te gebruiken. Op die manier voorkom je besmetting. En reinig je smartphone of tablet na gebruik tijdens een behandeling met alcohol. Als je in een noodsituatie toch je telefoon met ‘vieze’ handen aanraakt, zorg dan in ieder geval voor handhygiëne na het gebruik. Een uitgebreide instructie volgens de richtlijn vind je in de video.

YouTube video thumbnail

Hoe trek je handschoenen uit?

Handschoenen draag je om jezelf en/of de cliënt te beschermen. Maar dan moet je handschoenen natuurlijk wel op het juiste moment en de juiste manier gebruiken. Pas handhygiëne toe voor en na gebruik. Want ook als je handschoenen op de juiste manier uittrekt, kunnen micro-organismen op je handen terecht komen. Wat is eigenlijk de juiste manier?

YouTube video thumbnail

Afvoeren incontinentiemateriaal

Incontinentiemateriaal kan een belangrijke bron zijn van micro-organismen en het is daarom belangrijk dat je er hygiënisch mee omgaat. Gooi het in ieder geval nooit op de grond! Maar hoe voer je gebruikt incontinentiemateriaal dan veilig af als er geen afvalzakhouder of pedaalemmer aanwezig is op de kamer van de cliënt? Het blijkt een vraag waar veel zorgverleners mee worstelen. In deze video zie je het goede voorbeeld.

YouTube video thumbnail

Wasgoed hygiënisch afvoeren

Wasgoed op een hygiënische manier afvoeren is belangrijk om overdracht van bacteriën tegen te gaan. Ook wanneer er geen sprake is van een noodsituatie moet je vuil wasgoed hygiënisch afvoeren. Hoe zorg je ervoor dat je dit op de juiste manier doet? Bekijk deze video voor het goede voorbeeld.

YouTube video thumbnail

Persoonlijke beschermingsmiddelen aan- en uittrekken

Tijdens je werk loop je het risico dat je in contact komt met (resistente) bacteriën. Hoe voorkom je dan dat je (resistente) bacteriën overdraagt van de ene cliënt naar de andere cliënt? Met persoonlijke beschermingsmiddelen, handschoenen, mondneusmasker en een schort, bescherm je jezelf en de cliënt. De kans op het overdragen van deze organismen wordt hiermee kleiner. Hoe trek je deze persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier aan en uit? Bekijk de video voor het goede voorbeeld.

YouTube video thumbnail

Pospoeler hygiënisch gebruiken

Als je cliënten helpt bij het toiletbezoek gebruik je meestal een po. Om jezelf en andere bewoners te beschermen is het belangrijk om de po goed en hygiënisch te gebruiken. Voor schoonmaken en desinfecteren van de po gebruik je een pospoeler. Maar hoe zorg je ervoor dat je de po op een hygiënische manier naar de pospoeler brengt? In deze video zie je het goede voorbeeld.

YouTube video thumbnail

Deze video's zijn ontwikkeld voor het programma Aanpak Antibioticaresistentie in Verpleeghuizen. 

Praktijkverhalen infectiepreventie en antibioticaresistentie

Deze praktijkverhalen maken onderdeel uit van het programma 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen. Wil je samen met je collega’s antibioticaresistentie aanpakken? Doe dan mee met de challenge of ga aan de slag met de verschillende materialen.

'We moeten hygiëneregels blijven herhalen, anders versloft het weer'

Antoinette Bosman is verzorgende bij IG WoonzorgCentrum Weideheem en was besmet met de MRSA-bacterie. Een half jaar lang mocht zij niet met cliënten werken omdat de antibiotica steeds niet aansloeg. Haar organisatie gaat nu beter om met hygiëne.

YouTube video thumbnail

'Je biedt kwetsbare ouderen een veilig thuis'

In het begin stond bij Zorggroep Groningen gezelligheid en huiselijkheid centraal, maar gaandeweg kwamen ze er achter dat het toch anders is dan thuis. ‘Je biedt kwetsbare ouderen een thuis, maar bij thuis hoort ook veiligheid en veiligheid betekent dat je de hygiëne waarborgt’. Verzorgende Anke Stutvoet vertelt over haar ervaringen.

YouTube video thumbnail

'Als de basis goed is, is de kans op overdracht niet zo groot'

Deskundige infectiepreventie Carolien Oldenkamp-Berkelaar wil het kennisniveau van zorgprofessionals en bestuurders verhogen, want als de basis goed is, is de kans op overdracht niet zo groot meer. 'Want dan heb je handschoenen of een schort aan op het juiste moment.' In deze video vertelt ze over haar werk en ervaringen.

YouTube video thumbnail

'Veiligheid staat bovenaan: hygiëne daarmee dus ook'

Veiligheid staat bij De Zorgboog Gemert bovenaan. En één van de aspecten van veiligheid is hygiëne. De focus ligt dan ook sterk op dit onderwerp, Frank Hermans, hoofd woonverpleging bij De Zorgboog, vertelt in deze video waarom. 'We hebben kwetsbare ouderen en die proberen we toch zo veel mogelijk te beschermen.' Als je hygiëne goed doet, heb je minder kans op infectieziektes, ziek zijn en overlijden, aldus Hermans.

YouTube video thumbnail

Voor gedragsverandering heb je een lange adem nodig

Bij Zorggroep Almere hebben ze een vaste deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog. Er is dus altijd aan aanspreekpunt voor vragen over hygiëne. Specialist ouderengeneeskunde Carola van Teunenbroek en verpleegkundige Henk de Bont vertellen hoe zij huiselijkheid en hygiëne combineren. Gedragsverandering vraagt een lange adem, maar volhouden en ondersteunen zijn volgens hen de sleutel tot succes.

YouTube video thumbnail

Meten van infectieziekten verbetert zorgkwaliteit

Specialist Ouderengeneeskunde Astrid Beckers bij Vivium Zorggroep vertelt in dit filmpje over het belang van infectiepreventie in een verpleeghuis en hoe zij bij Vivium Zorggroep te werk gaan op het gebied van hygiëne. Ook geeft ze praktische tips om op een laagdrempelige manier het hygiënebeleid te verbeteren.

YouTube video thumbnail

Infectiepreventie verdient meer aandacht

Eliane Thewessen, bestuurder van verpleeghuis AxionContinu, spreekt in dit filmpje over het belang van infectiepreventie in verpleeghuizen, zeker nu met het oog op antibioticaresistentie. AxionContinu is een van de koplopers op dit gebied.

YouTube video thumbnail

Hygiënisch werken: besef wat je doet

Tijdens de workshop Infectiepreventie op de Kennismarkt van Zorg voor Beter (2 okt 2015) constateerden deskundigen dat er goede richtlijnen zijn over hygiëne, maar dat het in de ouderenzorg vooral schort aan de implementatie van die richtlijnen. ‘Men kent de regels wel, maar ze worden niet toegepast. Het is binnen het team nog te weinig een onderwerp van gesprek’. In dit filmpje van Zorg voor Beter komen verschillende deskundigen aan het woord.

Hedy Salomons van de Inspectie van de Gezondheidszorg: ‘Het knelpunt zit hem in de kennis en de kennisoverdracht. De richtlijnen zijn er, die kennen mensen ook, maar als je niet weet waaróm je bepaalde dingen moet doen, dan doe je het niet, of doe je het alleen omdat het moet. Bij hygiënisch werken moet je begrijpen waaróm je het zo moet doen. Er is een enorme kennisachterstand en er wordt te weinig gedaan om de kennis te bevorderen.’

Video over uitbraak buikgriep (norovirus)

YouTube video thumbnail

Deze zeven minuten durende film van GGD Rotterdam-Rijnmond is voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met een uitbraak van norovirus. De film laat zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen, met als belangrijkste maatregel het handen wassen.

Animatievideo over resistente bacteriën

Animatievideo van RIVM over voorkomen van verspreiding van bacteriën die resistent zijn voor antibiotica.

YouTube video thumbnail

In quarantaine met...

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen daar ziek van worden. Soms zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar bij teveel gebruik van antibiotica gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes, zoals blaasontsteking, kunnen dan levensbedreigend worden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vier video's ontwikkeld over antibioticaresistentie om aandacht te vragen voor dit onderwerp. In 'In quarantaine met' worden vier zorgverleners gevraagd naar hun mening over antibioticaresistentie.

Internist Annelies Verbon

Hoofd van de afdeling medische microbiologisch en infectiezieken van het Erasmus Medisch Centrum, Prof. Dr. Annelies Verbon, vindt communicatie belangrijk tussen de diverse zorgverleners.

YouTube video thumbnail

Onderzoeker Alex Friedrich

Alex Friedrich is Hoofd Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is iedere dag bezig met de bestrijding van antibioticaresistentie.

YouTube video thumbnail

Verpleegkundige Pascale Lavooij

Pascale Lavooij is Voorzitter van de vakgroep infectiezieken V&VN Maatschappij & Gezondheid en verpleegkundige bij GGD Rotterdam-Rijnmond. 'Handen wassen moet een routine worden,' vertelt Pascale. 'Als verpleegkundige of verzorgende is het ook belangrijk om betrokken te zijn bij hygiëne.'

YouTube video thumbnail

Huisarts Jochen Cals

Jochen Cals is huisarts & onderzoeker van de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hij ziet veel mensen met infectieziekten. Door het vragen van 'Wat vindt u van antibiotica?' aan de cliënt wordt het voorschrijfgedrag van antibiotica met 30% verminderd.

YouTube video thumbnail