Naar hoofdinhoud Naar footer

Feiten en cijfers antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Bacteriën zijn steeds vaker ongevoelig (resistent) voor antibiotica. Hierdoor worden infecties in de toekomst moeilijker te behandelen en kunnen zelevensgevaarlijk worden. Antibioticaresisentie is een wereldwijd probleem. Er sterven nu al jaarlijks meer dan 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Met name in verpleeghuizen bestaat een toegenomen risico op een infectie en besmetting met een (resistente) bacterie.

Voor de veiligheid van bewoners en professionals is het belangrijk om de aanwezigheid van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) in verpleeghuizen terug te dringen. Verpleeghuizen maken namelijk onderdeel uit van een keten waar veel zorg gerelateerde contacten plaatsvinden. Daarnaast wonen bewoners met een verminderde weerstand dicht op elkaar en wordt isoleren van bewoners bij besmetting (zoals in een ziekenhuis) als niet wenselijk ervaren.

Impact van BRMO

De impact op zowel bewoners als medewerkers maar ook op de organisatie als geheel is vaak groot zodra er sprake is van infecties door resistente bacteriën. Bewoners kunnen zich gestigmatiseerd en geïsoleerd gaan voelen. En, zij kunnen ernstig ziek worden. Voor professionals betekent resistentie bacteriën op de afdeling zeer voorzichtig en hygiënisch handelen: contact-isolatie en risico's voor de gezondheid, met een hogere werkdruk tot gevolg. Op organisatieniveau leiden uitbraken van resistente bacteriën in het ergste geval tot sluiting van het huis, extra kosten en reputatieschade als gevolg van negatieve publiciteit.

Infographic: Risico in verpleeghuizen

In deze infographic van Resistentie Preventie zie je hoe groot het probleem precies is. Wist je bijvoorbeeld dat een kwart van de antibioticakuren in verpleeghuizen onnodig wordt voorgeschreven? En dat wanneer de verspreiding van resistentie in hetzelfde tempo doorgaat, in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen zullen overlijden als gevolg van infecties met (multi)resistente bacteriën.

  • Vind de infographic onder aan deze pagina bij 'Downloads'.

Aanpak antibioticaresistentie

Door de basishygiëne structureel te verbeteren in verpleeghuizen kunnen we infecties voorkomen en antibioticagebruik verminderen. Het is daarom belangrijk dat op elk niveau (bestuurder, manager, professional) aandacht is voor hygiënisch werken en dat er actief een infectiepreventiebeleid wordt gevoerd om het gebruik van  antibiotica te kunnen minimaliseren.

Als professional moet je je ervan bewust zijn hoe je door hygiënisch werken direct bijdraagt aan de gezondheid van bewoners. Managers en bestuurders zijn verantwoordelijk voor het stellen van goede randvoorwaarden waarin professionals hygiënisch kunnen werken. Ook voor Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) is een belangrijke taak weggelegd, zowel op het sturen op infectiepreventie als het voorkomen van antibioticaresistentie.

Ga met elkaar in gesprek

Wil je met collega’s in gesprek over antibioticaresistentie? Gebruik dan deze presentaties om de gevaren bespreekbaar te maken. Ben je benieuwd naar nog meer materialen of extra ondersteuning? Kijk dan bij Hygiëne verpleeghuizen in het thema hygiëne.

Wat is antibioticaresistentie?

De video op de website van RIVM geeft een heldere uitleg over wat antibioticaresistentie is. Hoe ontstaat het en wat zijn de gevolgen?

En wat kunnen we eraan doen?

Deze pagina op de website van RIVM gaat in op het belang van infectiepreventie in de zorg. Op deze pagina licht het RIVM de nationale aanpak antibioticaresistentie toe.

Downloads

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden