Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Vier stappen voor goede samenwerking

Goede samenwerking en ondersteuning van mantelzorgers komt de behandeling en zorg aan de cliënt ten goede.

in contact komen met mantelzorgersVaak zijn meerdere professionals betrokken bij de zorg voor de cliënt. De huisarts, de wijkverpleegkundige, de fysiotherapeut en bijvoorbeeld de dementieconsulent. Wat kun je als zorgverlener doen om een goede samenwerking met de mantelzorger tot stand te brengen? In vier heldere stappen lees je hoe je mantelzorgers zo goed mogelijk begeleidt en overbelasting kunt helpen voorkomen.

Stap 1  Mantelzorgers in beeld krijgen

Ga na of de cliënt mantelzorg ontvangt. Van wie?

Stap 2  In contact komen met mantelzorgers

Vraag de cliënt om de mantelzorger uit te nodigen voor een intakegesprek, een afspraak of consult. Probeer zeker bij kwetsbare cliënten in contact te komen met de mantelzorger. Breng het als een vanzelfsprekende werkwijze om de mantelzorger te betrekken bij de zorg. Leg uit dat het helpt om te komen tot een goede afstemming.

Stap 3  Samenwerken met mantelzorgers

Werk samen met de mantelzorger samen door:

  • De mantelzorger -met instemming van de cliënt- te betrekken bij het opstellen en evalueren van een zorgleefplan of behandelplan.
  • Te bespreken welke taken de mantelzorger op zich kan en wil nemen.
  • Tijdig met de mantelzorger te spreken over veranderingen.
  • Niet te schromen input of advies van de mantelzorger te vragen bij bepaalde zaken -met instemming van de cliënt-.
    Maak afspraken met de cliënt en de mantelzorger over wanneer, waarover en hoe jullie communiceren, en legt dit vast.

Stap 4  Mantelzorgers ondersteunen en doorverwijzen

Heb ook aandacht voor een ondersteuningsbehoeften van de mantelzorger. Ga na waar de mantelzorger tegenaan loopt, welke ondersteuningsvragen de cliënt heeft. De benodigde ondersteuning kan heel divers zijn. Denk aan informatie over de ziekte, omgaan met de ziekte, tijdelijke zorgovername of inzet van hulpmiddelen. Bied ondersteuning die past bij jouw expertise, rol en mogelijkheden.

Verwijs door naar ondersteuningsaanbod van andere organisaties. Bespreek hierbij ook met de cliënt en de mantelzorger wat het netwerk mogelijk kan betekenen in de benodigde ondersteuning. Wees alert op signalen van overbelasting en rechtvaardig het inschakelen van hulp wanneer de mantelzorger overbelast dreigt te raken. Dat is geen teken is van zwakte, maar soms noodzakelijk om de zorg vol te kunnen houden.

Onderling afstemmen

De huisarts, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut kunnen op basis van de aard van de relatie, expertise en verantwoordelijkheid elk hun eigen invulling geven aan de samenwerking met de mantelzorger. Hoe een ieder zijn rol invult is niet duidelijk afgebakend en kan verschillen. Stem bij complexe en zorgelijke situaties met de andere professionals af wie welke rol vervult in de ondersteuning van de mantelzorger.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]