Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Respijtzorg - ondersteuning mantelzorg

Een van de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers is respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden.

Respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging. Thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar (Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet) of de gemeente (Jeugdwet of Wmo). De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend.

Infographic Respijtzorg

De infographic Respijtzorg (pdf, 2021) is vernieuwd en uitgebreid. De nieuwe versie geeft informatie over de verschillende vormen van respijtzorg, wat werkt bij respijtzorg, toeleiding en biedt een overzicht van de relevante wetten en financiering. Lees de bijbehorende artikelen van deze infographic op movisie.nl:

  1. Vormen van respijtzorg
  2. Wetten en financiering respijtzorg
  3. Wat werkt bij respijtzorg
  4. Toeleiding respijtzorg
  5. Samenwerken aan respijtzorg 

Meer over respijtzorg

Op Mantelzorg.nl is meer informatie te vinden over respijtzorg:

Respijtzorg kan beter aansluiten op de vraag

Aanjager respijtzorg Clémence Ross heeft in 2020 samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders onderzocht hoe het komt dat vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten. Belangrijke bevindingen waren dat er veel vanuit aanbod wordt gedacht en nog te weinig wordt geluisterd naar de behoefte van mantelzorgers. Enkele aanbevelingen:
  • Toegang respijtzorg moet beter. Gemeenten zouden in samenspraak met zorgprofessionals meer moeten investeren in passende respijtvoorzieningen op basis van behoeften van mantelzorgers en minder in een belastende en bewerkelijke toegang.
  • Meer richten op de behoefte van de doelgroepen, met laagdrempelige respijtvoorzieningen
  • Maak gebruik van goede voorbeelden van effectieve vormen van respijtzorg
Bron: Rapport ‘Aanjager respijtzorg’ (pdf, jan.2020) Clémence Ross

Waaier: goede voorbeelden respijtzorg

Om deze goede voorbeelden inzichtelijk te maken en via inspiratie gemeenten alvast een duwtje in de goede richting te geven zijn succesfactoren opgenomen in de waaier respijtzorg. Het gaat om goede voorbeelden voor gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

Behoeftenonderzoek logeerzorg

De huidige wijze van toegang, organisatie en financiering van vormen van tijdelijk verblijf als logeerzorg leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. Binnen pilots gingen in 2019 tien gemeenten aan de slag om logeerzorg te verbeteren. Dit rapport beschrijft de resultaten over de behoefte, het aanbod en het gebruik van logeerzorg.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.