Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Praktijkverpleegkundige over mantelzorg

Praktijkverpleegkundige Joke Koers heeft veel contact met vaak zwaarbelaste mantelzorgers, bijvoorbeeld van mensen met dementie of Parkinson. In dit interview vertelt ze waarom zij oog en oor voor mantelzorgers zo belangrijk vindt. 'Je kunt de patiënt en de mantelzorger niet los van elkaar zien.'

Mantelzorgers vroeg in beeld krijgen

Praktijkverhaal mantelzorg'We doen er alles aan om mantelzorgers vroeg in beeld te krijgen, zodat we ze kunnen helpen om de zorg thuis langer vol te houden zonder overbelast te raken. Mantelzorgers vragen vaak niet zelf om hulp, ze cijferen zichzelf weg. Soms melden ze zich bij de huisarts met hoofdpijn, nekpijn, te hoge bloeddruk, allerlei lichamelijk onverklaarbare klachten. Tussen neus en lippen door vertellen ze over de mantelzorgsituatie thuis. De huisarts kan ze voor een consult naar mij doorverwijzen, waar ze vrijuit kunnen praten. Daardoor voelen ze zich gehoord, gaan beseffen dat hun eigen gezondheid ook belangrijk is. NB Persoon op de foto is niet Joke Koers

Lees meer over het signaleren van overbelaste mantelzorgers

Informatie van mantelzorgers

Ik zoek ook zelf contact met mantelzorgers. Voor goede zorg aan dementerende patiënten bijvoorbeeld is het erg belangrijk om informatie die de mantelzorger over de situatie kan geven te benutten. Ik leg uit aan mantelzorger en patiënt dat ik er niet ben om een opname in het verpleeghuis te regelen, maar juist om te zorgen dat het thuis goed blijft lopen. Dat stelt ze gerust, neemt de achterdocht weg.

Samen met de familie

Het helpt heel erg om als professional met de familie samen te zoeken naar passende oplossingen. Ik probeer altijd om een van de kinderen als contactpersoon in beeld te krijgen: “Vindt u het goed als ik uw dochter even bel?”. Kinderen kunnen hun ouders soms net dat benodigde zetje geven om meer hulp in te schakelen.

Vragenlijst

In gesprekken met mantelzorgers maak ik regelmatig gebruik van de vragenlijst Caregiver Strain Index (CSI) (pdf) Daarmee krijg ik goed inzicht in de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en in hoe we hun eigen kracht kunnen versterken. Soms is dat alleen een luisterend oor, of informatie over omgaan met de ziekte, maar soms is er meer nodig, zoals de inzet van thuiszorg, een vrijwilliger, of dagbesteding.

Stapje voor stapje

Het is belangrijk om de inzet van extra ondersteuning stapje voor stapje te doen. Om eerst vertrouwen te winnen. Voor mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie is thuiszorg soms gewenst, terwijl de patiënt dat niet wil. Ik probeer een ingang te zoeken, zorg op maat te bieden. Bijvoorbeeld door eerst eens een ergotherapeut mee te laten kijken. Afstemming is heel belangrijk, zodat zowel patiënt als mantelzorger zich er goed bij voelt.

Breder kijken

Ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat ook andere zorgverleners breder kijken dan de patiënt alleen. Je kunt de patiënt en de mantelzorger niet los van elkaar zien. Een eerste stap kan zijn om de mantelzorg en de belasting die daarbij komt kijken bespreekbaar te maken. Als je als zorgverlener zelf geen tijd hebt om mantelzorgers te begeleiden, kun je er in ieder geval voor zorgen dat je weet waar je ze naar kunt doorverwijzen, zoals een organisatie voor mantelzorgondersteuning.’

Terug naar praktijkverhalen over mantelzorg

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]