Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Educatief praktijkbezoek voor de huisarts

Weet je als huisarts welke mantelzorgers in jouw praktijk overbelast dreigen te raken? Welke klachten houden daarmee verband? Naar wie kun je doorverwijzen bij vermoedens van overbelasting? En hoe kun je hen ondersteunen? Consulenten van mantelzorgorganisaties gaan op educatief praktijkbezoek bij de huisarts.

Educatief praktijkbezoek mantelzorg

Methodiek

De methodiek Educatief Praktijkbezoek van ZorgOptimalisatie Noord-Holland (ZONH) is ontwikkeld om te voorkomen dat mantelzorgers zelf zorgvrager worden. De zorg van mantelzorgers is zwaarder geworden door de transitie van AWBZ naar WMO. Mantelzorgers kunnen hierdoor sneller overbelast raken en fysieke en psychische klachten krijgen. Huisartsen moeten meer zicht krijgen op de onderliggende oorzaak van deze klachten en de weg weten naar ondersteunende mantelzorgorganisaties. Zo kunnen zij (dreigende) overbelasting bij mantelzorgers signaleren en op tijd ingrijpen.

Mantelzorgondersteuning

Er zijn allerlei organisaties die mantelzorgers kunnen ondersteunen. De stap naar mantelzorgondersteuning wordt vaak niet gezet, omdat mantelzorgers zich niet altijd bewust zijn van hun overbelasting. Ook willen zij soms liever niet dat bekend wordt dat zij de zorg voor hun naaste niet meer aankunnen. Het project is gestart in 2014 en eind 2015 afgerond. Het project is gefinancierd door de Provincie Noord-Holland.

Doel

Voorkomen dat mantelzorgers zelf zorgvrager worden door huisartsen bewuster te maken van klachten die verband houden met overbelasting. Lage rugpijn of slaapproblemen worden niet altijd in verband gebracht met mantelzorg.

Aanpak

Consulenten van mantelzorgorganisaties benutten daarvoor de consulttijd van 9 minuten tijdens het spreekuur. De huisarts en het liefst ook de praktijkmedewerkers krijgen handreikingen voor het signaleren van overbelaste mantelzorgers en ontvangen informatie over de ondersteunings- en verwijsmogelijkheden in de buurt.

Resultaten

Door het project zijn veel huisartsen zich bewuster geworden van de mogelijkheden voor signaleren en doorverwijzen van overbelaste mantelzorgers.

Succesfactoren

  • De consulenten brengen de boodschap kort, krachtig en herkenbaar over. Daarvoor hebben ze een trainingsmiddag gevolgd.
  • Onder andere door gebruik van de LHV-mantelzorgtool is de aansluiting bij de behoefte en de belevingswereld van de huisartsenpraktijk goed.
  • Een belangrijke succesfactor is het korte tijdsbestek dat van de huisarts gevraagd wordt. In  negen minuten consulttijd is het educatief praktijkbezoek  afgerond, een zeer effectieve manier om deze doelgroep te bereiken.
  • Voor de borging is een vervolgproject gestart. POH’s en assistenten worden nu geschoold om mantelzorgondersteuning in te bedden in de werkwijze van praktijk.

Initiatiefnemer

Dit project is een initiatief van de gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest en Velsen in samenwerking met de mantelzorgorganisaties MaatjeZ, Mantelzorgcentrum, Socius, Stichting Welzijn Bergen, Tandem en Humanitas Bergen. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland in het kader van de Regionale Sociale Agenda’s.

Rol ZONH

Na een succesvolle pilot in de gemeente Heiloo (waar alle huisartsen bezocht zijn) heeft ZONH de betreffende gemeenten ondersteund bij het aanvragen van RSA-subsidie voor het vervolg. Daaruit voortvloeiend begeleidt ZONH het project voor alle gemeenten. ZONH begeleidt het projectteam, coördineert de afspraken met zo’n 200 huisartsen en koppelt het resultaat van de bezoeken terug aan de opdrachtgevers.

Meer informatie?

Lees meer over Signaleren overbelasting en ondersteuning mantelzorg door huisartsen op de website van ZONH.

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Sylvi 7/8/2019

L.S.

Op pagina: https://www.zorgvoorbeter.nl/mantelzorg/praktijkverhalen/huisarts

eindigt een van de links op een pagina dier niet bestaat.