Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Overbelasting mantelzorger signaleren

Hoe herken je overbelasting bij mantelzorgers? Waar moet je op letten? Bekijk de signalen of gebruik een vragenlijst als je twijfelt, bijvoorbeeld de EDIZ-vragenlijst (pdf) of de Caregiver Strain Index (pdf). 

  • Overbelaste mantelzorgersLichamelijk: Onder meer hoofd- of buikpijn, verhoogde bloeddruk, hyperventilatie, pijn in nek, schouder of rug, duizeligheid, toenemende vermoeidheid, afnemende eetlust of juist vraatzucht.
  • Psychisch: Onder meer schaamte- en schuldgevoelens, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, lusteloosheid, slaapproblemen, snel geëmotioneerd zijn, piekeren.
  • Gedragsmatig: Onder meer rusteloosheid, chaotisch, onverdraagzaam, agressief, verwaarloosd uiterlijk, meer roken en drinken, gebruik van kalmerende of stimulerende middelen.

Vragenlijsten belasting mantelzorgers

Er zijn verschillende vragenlijsten die de belasting van mantelzorgers in beeld brengen:

EDIZ

EDIZ staat voor Ervaren Druk door Informele Zorg. Dit wetenschappelijk gevalideerde meetinstrument helpt de belasting van mantelzorgers van mensen met dementie in kaart te brengen. De mantelzorger kan EDIZ zelf invullen. Het is vragenlijst die slechts 5 minuten tijd vraagt. De professional kan de vragen van EDIZ vervolgens invoeren. Belangrijk is dat de zinnen niet veranderen. Verandering van de vragen in EDIZ betekent dat de uitslag niet meer klopt.

EDIZ is een momentopname. Ook gaat het om een globale inschatting. Door de mantelzorger regelmatig vragenlijsten in te laten vullen, krijg je een overzicht op de lange termijn. Dit lange-termijnoverzicht is bruikbaar voor meerdere doelen. Zo wordt EDIZ ook gebruikt bij tussentijdse interventies.

Download EDIZ met instructie (pdf)

EDIZ-plus 

Naast EDIZ is er ook EDIZ- plus. Waar de EDIZ is ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen met dementie, kan de EDIZ-plus breder ingezet worden. De vragen zijn meer arbeidsgerelateerd. Ook dit meetinstrument is wetenschappelijk gevalideerd.

Download EDIZ-plus met instructie (pdf)

CSI

CSI, de Caregiver Strain Index, is eveneens een vragenlijst waarmee belasting door mantelzorg gemeten kan worden. Het is ontwikkeld in 1983 in de Verenigde Staten ontwikkeld door B. Robinson. De CSI is  een wetenschappelijk gevalideerd instrument en één van de meest gebruikte. De CSI omvat dertien vragen die met ja of nee kunnen worden beantwoord. Een score van zeven of hoger betekent overbelasting. De CSI is snel en makkelijk af te nemen.

Download CSI met instructie (pdf)

CRA-D

De CRA-D (Dutch), Caregiver Reaction Assessment, is een instrument voor het meten van de ervaren zorglast bij  partners die mantelzorg verlenen. De CRA belicht zowel de positieve als negatieve aspecten van de zorgverlening. Dit instrument is geschikt voor gebruik door ieder type hulpvrager, doordat het niet ziektespecifiek is. De vragenlijst is in 5-10 minuten in te vullen.

Download 'Caregiver Reaction Assessment' (pdf)

Ondersteuning mantelzorgers bij overbelasting

Overbelasting van mantelzorgers houd je tegen of help je verminderen door:

  • Goed te kijken wat iemand aan kan (de draagkracht te versterken). Dit kun je verbeteren door de mantelzorger meer over de ziekte te leren. Ook help je door gezond eten, voldoende slapen en leuke dingen doen te stimuleren.
  • De draaglast te verminderen (de zorg en ondersteuning die de mantelzorger verleent): bijvoorbeeld door de zorg met anderen te delen, af en toe de zorg over te dragen, hulpmiddelen in te zetten.
  • Ga in gesprek en vraag wat de mantelzorg energie kost en waar ze energie van krijgen.
  • Kijk of bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning nodig is.
  • Verwijs door naar initiatieven voor mantelzorgers en mantelzorgorganisaties, kijk op de pagina Informatie voor mantelzorgers op dit kennisplein. 

Richtlijn Mantelzorg

Weet jij hoe je zorgt voor ondersteuning bij (dreigende) overbelasting? In de nieuwe richtlijn Mantelzorg vind je hiervoor handreikingen en tools.De richtlijn kan je ondersteunen om in te grijpen bij (dreigende) overbelasting. Zo vind je in de richtlijn onder meer waardevolle vragenlijsten en hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het gesprek met mantelzorgers.

Download de richtlijn (pdf)

Door het gebruik van de richtlijn zullen jonge, werkende en oudere mantelzorgers eerder worden herkend en zal (dreigende) overbelasting eerder worden opgespoord. Mantelzorgers zullen zich meer gehoord en gesterkt voelen in het omgaan met de zorg voor hun naaste. De aanbevelingen in deze richtlijn gelden voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in alle settingen en voor mantelzorgers in alle levensfasen en situaties.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.