Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Hygiëne

Samenwerking verbeteren

Hygiënisch werken kun je niet alleen. Daar heb je je collega's en teamleden voor nodig. Deze tools helpen jou en je team op weg om de samenwerking op het gebied van hygiëne te verbeteren.

Het verbeterbord

Een verbeterbord helpt bij het leren kennen van de veranderacties van jouw teamleden. In de zorg is het niet eenvoudig om tijd te vinden om met elkaar te praten over problemen en oplossingen. Door een verbeterbord is het makkelijker om ideeën en acties met elkaar te delen. Het bord stimuleert het maken en opvolgen van concrete afspraken en vervolgacties!

Methodisch werken met je team

Dit hulpmiddel komt uit de design-thinking-methode. Je gebruikt het wanneer je een veranderproces uit wilt leggen van ervaringen, kansen, inzichten en oplossingen. Het is een belangrijke eerste stap om als team aan de slag te gaan met hygiënisch werken. In deze PowerPointpresentatie leggen we dit proces uit met praktijkvoorbeelden. Deel de PowerPoint uit aan je team of gebruik het als hulpmiddel om zelf je team te informeren.

Samen betrokken tegen abr

Met dit hulpmiddel krijg je inzicht waarom iedereen het belangrijk vindt om met hygiënisch werken aan de slag te gaan. Zo ontdek je waar je overeenkomt en verschilt in zienswijze.

Veranderbereidheid in gang

Met deze workshop leer je begrijpen hoe weerstand ontstaat bij veranderingen. Je krijgt ideeën hoe je de veranderbereidheid van je teamleden op een goede manier in gang zet.

Inzicht in de organisatie

Dit hulpmiddel helpt bij het vormen van een gezamenlijk beeld over het werken aan hygiëne en tot het komen van een gezamenlijk doel. Daarbij houd je rekening met de organisatie en hoe de organisatie verandert.

Deze instrumenten zijn ontwikkeld en gebruikt tijdens het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Het programma liep van 2016 tot 2019 en werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd door ActiZ, RIVM, Verenso, VHIG, V&VN en Vilans. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.