Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Hygiëne

Landelijke richtlijnen

Lees hier de richtlijnen die uitgangspunt zijn bij hygiënisch werken in de ouderenzorg.

Ga direct naar:

LCHV-richtlijn: verpleeghuizen en woonzorgcentra
WIP-richtlijnen
Overzicht richtlijnen Antibioticaresistentie
Richtlijn Lage Luchtweginfecties
Richtlijnen infectiepreventie thuiszorg ontbreken
LCI-richtlijnen
Begrijpelijke vertaling van richtlijnen: Publiek ZIPnet​
HACCP - voedselveiligheid

LCHV-richtlijn: verpleeghuizen en woonzorgcentra

De 'Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen en woonzorgcentra' (2017) is een praktische leidraad met alle belangrijke onderwerpen: persoonlijke hygiëne medewerkers, omgang met cliënten, omgang met lichaamsvloeistoffen, wondverzorging, omgang met en opslag medicijnen en steriele middelen, preventie van infectieziekten, isolatie, MSRA, Norovirus, voedselveiligheid, reinigen en desinfectie. De richtlijn is ook van toepassing voor kleinschalige woonvoorzieningen.

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) ontwikkelt richtlijnen en dient als vraagbaak. De hygiënerichtlijnen van het LCHV zijn evenals de WIP-richtlijnen geschreven ter voorkoming van infecties, maar richten zich op een andere doelgroep. De WIP-richtlijnen zijn bedoeld voor beleidsmakers, terwijl het LCHV zich richt op medewerkers in verpleeghuizen en woonzorgcentra. De LCHV-richtlijnen zijn een praktische uitwerking van het door de WIP vastgestelde beleid. Het LCHV gebruikt de RIVM-website om informatie beschikbaar te maken. Lees meer: Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) op website van RIVM.

Terug naar boven

WIP-richtlijnen

In Nederland is de Werkgroep Infectie Preventie dé deskundige partij als het gaat om ontwikkeling van richtlijnen voor hygiëne in de zorg. De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting. Ze gebruikt de RIVM-website om informatie te delen. Er zijn richtlijnen voor Verpleeghuizen, woon- en thuiszorg (VWT) en voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen (VWK). Alle actuele WIP-richtlijnen zijn te vinden via Werkgroep Infectie Preventie op de website van RIVM.

Terug naar boven

Overzicht richtlijnen Antibioticaresistentie

Voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg: zie het overzicht aan richtlijnen en maatregelen op de pagina over

Terug naar boven

Richtlijn Lage Luchtweginfecties

In oktober 2018 publiceerde Verenso de vernieuwde richtlijn voor Lage Luchtweginfecties. Nieuw is dat de richtlijn aandacht besteedt aan het beheersen van antibioticaresistentie. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals lage luchtweginfecties, moeilijker of niet meer behandeld kunnen worden. Het voorkomen van lage luchtweginfecties en verantwoord antibioticagebruik dragen bij aan het beperken van antibioticaresistentie. De richtlijn sluit aan bij ouderen in een zorginstelling en ouderen thuis. 

Klinische les en quiz 

Verenso heeft een klinische les ontwikkeld over lage luchtweginfecties voor verzorgenden en verpleegkundigen. Lees meer over de diagnostiek, de behandeling, wel of geen antibiotica, verzorging en preventie. Onderdeel van de les is een quiz en een casus. Een specialist ouderengeneeskunde of een teamleider kan de les geven. Terug naar boven

Richtlijnen infectiepreventie thuiszorg ontbreken

Thuiszorgrichtlijnen op het gebied van infectiepreventie ontbreken steeds vaker. Dat is het gevolg van afspraken tussen het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en de Expertgroep Verpleeghuizen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Thuiszorgrichtlijnen zouden het werkterrein van het LCHV zijn. Tot nu toe is het LCHV er echter niet in geslaagd richtlijnen te ontwikkelen voor de thuiszorg.
Omdat de WIP geleidelijk aan de VWT-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg) aan het vervangen is door VWK-richtlijnen (Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en  Kleinschalig wonen voor ouderen), ‘verdwijnen’ langzamerhand de richtlijnen voor de thuiszorg. De WIP adviseert thuiszorgorganisaties om de VWK-richtlijnen voor het desbetreffende onderwerp als uitgangspunt te nemen en deze zelf te vertalen naar lokaal beleid. Alle actuele WIP-richtlijnen zijn te vinden via Werkgroep Infectie Preventie op de website van RIVM.

Terug naar boven

LCI-richtlijnen

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is de partij die adviseert bij uitbraak van infectieziekten en die richtlijnen ontwikkelt voor de bestrijding daarvan. Zij richten zich dus specifiek op infectieziekten. Bij een uitbraak van infectieziekten is de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering van overheid en professionals over hoe deze uitbraak het beste kan worden bestreden en voor de implementatie van het landelijke beleid. De ontwikkeling en het onderhoud van richtlijnen en draaiboeken voor de bestrijding van infectieziekten zijn onderdeel hiervan. Lees meer Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding op de website van het RIVM.

De LCI-richtlijnen zijn ook beschikbaar als app. Download ze hier:

De iOS-versie is geoptimaliseerd voor de iPhone maar ook geschikt voor de iPad. De app is te downloaden als je een smartphone hebt met iOS vanaf versie 10.0 of Android vanaf 4.2. Als je een oudere versie of een Windows-toestel hebt, kun je de website www.rivm.nl/richtlijnen gebruiken.

Terug naar boven
 

Begrijpelijke vertaling van richtlijnen: Publiek ZIPnet​

Op de website Publiek ZIPnet vind je protocollen, checklijsten en beleid gebaseerd op de landelijke richtlijnen. De website richt zich op hygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalig wonen en thuiszorg. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt Publiek ZIPnet begrijpelijke en praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Het onderhoud ligt in handen van stichting ZIPnet en Regiegroep. Zij ontwikkelen de website samen met zorgmedwerkers, huishoudelijke assistenten en specialisten ouderengeneeskunde. 

Terug naar boven

HACCP - voedselveiligheid

De HACCP is een voedselveiligheidssysteem. Het staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Met HACCP kan de instelling het hele productieproces nagaan op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Vervolgens worden de kritische punten vastgesteld en maatregelen genomen. Denk aan de inkoop, het bereiden en bewaren van eten, de schoonmaak van koelkast, keuken en kookmaterialen, de afwas en de afvalverwerking. De HACCP is voor veel bedrijven vertaald in een hygiënecode. Op basis van de HACCP zijn er twee Hygiënecodes opgesteld: één voor zorginstellingen en één voor kleinschalig wonen. Raadpleeg deze Hygiënecodes en lees meer over HACCP op de website van het Voedingscentrum.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

S Van der Kraan 18/8/2019

in het artikel staat een link die verwijst naar een pdf checklist behorend bij hygiënerichtlijn. Maar als je op de link klikt kom je bij publicaties.


Marian 8/6/2017

Hallo,
Ik doe de opleiding verzorgende vig 3 en ik ben werkzaam in de thuiszorg.
Mijn eind profilering wil ik houden over infectie preventie in de thuiszorg. Ik heb al meerdere interessante artikelen voorbij zien komen. Maar weet iemand of er over dit onderwerp literatuur is verschenen. Ik zie veel over ziekenhuizen en verzorgingshuizen, maar over de thuiszorg kan ik geen boek vinden.
Vriendelijke groetjes,
Marian.


Annemarie 12/4/2017

Hoi,
Ik heb een vraag. Heeft er iemand ervaring met een dier op de afdeling. En wat zegt de haccp hierover?
Of hoe is dat bij jullie geregeld.
Zie graag een reactie.
Groetjes Annemarie