Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Hygiëne

Blijvende aandacht voor hygiëne

Hygiënisch werken lijkt zo normaal. Maar in de praktijk wordt er regelmatig de hand mee gelicht. Je hebt het te druk, je denkt er even niet aan, of het is geen gewoonte bij jou in het team. En dat moet het juist wel zijn. 

Inspectie: onvoldoende urgentiebesef

De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) constateert dit ook op basis van onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie in de intramurale ouderenzorg (april 2015). Zij oordeelt dat er bij zorgorganisaties onvoldoende urgentiebesef is en dat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen. Hierdoor blijven risico’s bestaan voor cliënten aan wie ze zorg verlenen en bestaat ook de kans dat (resistente) micro-organismen zich buiten de muren van de instelling verspreiden. De inspectie concludeerde ook dat binnen korte tijd veel verbetering gerealiseerd kan worden.  Lees meer over het

Blijvende aandacht

Zorg ervoor dat iedereen het gewoon vindt dat er altijd handen gewassen worden, dat er persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden. Laat het onderwerp regelmatig terugkomen op een teamoverleg, hang posters op op de afdeling of in de teamkamer en spreek elkaar aan. Denk ook met elkaar na over hoe je snel kunt signaleren dat er micro-organismen circuleren, zodat je daar maatregelen tegen kunt nemen.

10 praktische tips

Deze tips komen voort uit de workshop Infectiepreventie van de Kennismarkt van Zorg voor Beter (2015) van Carolien Oldenkamp.

1. In een verpleeghuis: hang handalcohol, of zeep en water, bij iedere cliëntenkamer.

2. Je kunt op kaartjes allerlei concrete vragen schrijven en die met elkaar bespreken. Bijvoorbeeld: hoe warm en hoe vaak moet je je kleren wassen volgens de richtlijn? Zorg voor voortdurende aandacht voor hygiëne en infectiepreventie binnen het team.

3. Maak foto’s van dingen die fout gaan, maar ook van dingen die wel goed gaan. Gebruik deze beelden bij bijvoorbeeld een klinische les.

4. ActiZ heeft 'Mijn verbetermeter', een tool waarmee je binnen je team kleine enquêtes kunt uitzetten. De teamleden vullen de enquête anoniem in waardoor je eerlijke antwoorden krijgt op bv. een vraag als: ‘hoe vaak was jij je handen’. Vervolgens kun je de resultaten binnen je team bespreken en stapsgewijs werken aan verbeteren. Er zit al een enquête in over sieraden en wondverzorging. Maar je kunt ook zelf vragenlijsten toevoegen. Lees meer over  bij het thema Verbeteren doe je zo.

5. Stimuleer scholing op alle mogelijke manieren. Doe bijvoorbeeld met het hele team een e-learning. Lees meer bij bij thema Hygiëne.

6. Een uitbraak van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica is vaak een teken dat de basishygiëne niet op orde is. Als er gewerkt wordt volgens de richtlijnen en goed infectiepreventiebeleid wordt uitgevoerd, is er nauwelijks verspreiding.

7. Er wordt veel bezuinigd op schoonmaken, terwijl reinigen (en desinfecteren) essentieel is. Stofwolken zijn een bron van bacteriën. Dus geef de schoonmakers regelmatig een pluim.

8. Realiseer je dat de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is voor infectiepreventie! De Raad van Bestuur moet faciliteren en speelt dus ook een belangrijke rol. Schroom niet om die te betrekken bij het maken van beleid, bijscholing of als je dingen signaleert die niet goed gaan. Zelf blijf je natuurlijk verantwoordelijk voor je eigen handelen!

9. Werk met Contactpersonen Infectie Preventie. Dit zijn aandachtvelders die binnen het team meewerken en infectiepreventie onder de aandacht houden. Het werken met Contactpersonen Infectie Preventie is geen verplichting, maar wordt (ook door de inspectie) wel aanbevolen.

10. Heb je vragen? Stel je vraag bij Praktijkvragen-Hygiëne op Zorg voor Beter. Je mag hier alle vragen stellen. Onze expert Charlotte Michels geeft antwoord!

hygiene ouderenTips uit de workshop

Deze tips komen voort uit de workshop Infectiepeventie op de Kennismarkt van Zorg voor Beter (2015) van Carolien Oldenkamp. Carolien Oldenkamp is voorzitter van Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en heeft het adviesbureau GRIP voor infectiepreventie, tevens is de bestuurslid en trainer van STIP, Stichting Trainingen Infectie Preventie.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]