Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Hygiëne

Feiten en cijfers

De hygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen is nog steeds onvoldoende, concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na onderzoek in 2013 en 2014, waarvan de resultaten begin 2015 naar buiten werden gebracht. 42 Instellingen in de ouderenzorg werden bezocht. Aan de hand van toetsingsinstrumenten observeerde de inspectie de hygiëne op afdeling(en) en stelde vragen over de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Daarnaast bekeek de inspectie relevante documenten. 

Inspectie: hygiëne en infectiepreventie onvoldoende

Uit dit inspectieonderzoek naar hygiëne en infectiepreventie in de intramurale ouderenzorg komen dezelfde conclusies naar voren als uit het eerste onderzoek (in 2012 en 2013). De persoonlijke hygiëne van het personeel en de bewoners in verpleeghuizen is nog steeds onvoldoende. Medicijnen en eten worden niet hygiënisch bewaard.
Ook het beleid is niet op orde. In minder dan 10 procent van de bezochte instellingen ging men bijvoorbeeld bij nieuwe cliënten na wat het risico is dat ze besmet zijn met MRSA, bacteriën die bestand zijn tegen antibiotica. Overal waar de inspectie na een eerste bezoek nog eens terugkwam, bleek dat in korte tijd veel verbeterd kon worden. Maar in de meeste gevallen werden alleen zaken verbeterd in het verpleeghuis waar de inspectie op bezoek was geweest, en niet bij andere huizen van de zelfde organisatie.

Onvoldoende urgentiebesef

De inspectie concludeert dat er bij instellingen ‘onvoldoende urgentiebesef’ is en dat zij niet hun verantwoordelijkheid nemen. ‘Hierdoor blijven risico’s bestaan voor de cliënten aan wie ze zorg verlenen, maar bestaat ook de kans dat (resistente) micro-organismen zich buiten de vier muren van een instelling verspreiden. In het licht van de toenemende antibioticaresistentie wereldwijd is dit zorgelijk.’ Lees meer bij

Handen wassen

Verpleegkundigen in ziekenhuizen wassen hun handen niet als collega’s dat ook niet doen. Gedragswetenschapper Vicki Erasmus promoveerde in 2012 op onderzoek naar het naleven van de richtlijnen voor handhygiëne in Nederlandse ziekenhuizen. Slechts in 20 procent van de situaties waarbij handen grondig gewassen moeten worden, gebeurt dat ook. Volgens Erasmus is er bij verpleegkundigen wel voldoende kennis van de richtlijn, maar laten zij zich beïnvloeden door collega’s die ook niet de gewoonte hebben hun handen te wassen. Zij geeft adviezen voor een stapsgewijze gedragswetenschappelijke benadering. Dit zijn onderzoeksgegevens uit het ziekenhuis, maar ze zijn waarschijnlijk ook van toepassing op de Verpleging, Verzorging en Thuis zorg.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]