Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

Materialen

Een handreiking, interactieve voorstelling, digitaal werkboek, methoden voor netwerkversterking: er zijn vele middelen en manieren om de samenwerking met familie te versterken. 

Ga direct naar:

Handreiking Wensen, verwachtingen en grenzen in de driehoek

Deze handreiking staat vol tips en adviezen voor een gelijkwaardige samenwerking in de ouderenzorg tussen formele en informele zorgverleners. In de hoofdstukken staat steeds een ander perspectief centraal uit de driehoek: cliënt, mantelzorger / netwerk en medewerker / vrijwilliger. Bij ieder voorbeeld staan dilemma’s uit de praktijk benoemd en tips. In de handreiking zijn vijf praktische kaarten bijgevoegd die je als hulpmiddel kunt gebruiken in je dagelijks werk. De kaarten gaan over: samenwerken in de driehoek, SOFA-model en WIFA-model, (Visje) BOB-model, COUP-methode en Ezelsbruggetjes voor een goed gesprek.

Terug naar boven

Interactieve voorstelling Familiefabels

Vooroordelen of misvattingen staan de participatie van familie in de zorg nogal eens in de weg. Vilans maakte een interactieve theatervoorstelling om het gesprek over samenwerken met familie op gang te brengen. De voorstelling is geschikt voor (zorg)medewerkers, familie, vrijwilligers en bewoners. In de voorstelling leer je misvattingen doorzien en ontstaat er wederwijds begrip. We nodigen het publiek uit om actief mee te praten en mee te doen. Yvonne de Jong, toneelspeelster en medewerker van Vilans, kruipt in de huid van familietypetjes. We spelen voor zorgorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. De voorstelling duurt met introductie en nagesprek ongeveer 2 uur. In de afgelopen jaren is de voorstelling meer dan 100 keer opgevoerd. Wil je een voorproefje? Bekijk de artikelen: 

Voorstelling op locatie

Vilans kan deze voorstelling opvoeren op locatie bij een zorginstelling. Voor meer informatie: neem contact op met Yvonne de Jong van Vilans, y.dejong@vilans.nl of (030) 789 24 02.

Voor 2019 is deze voorstelling helaas volgeboekt.

Terug naar boven

Digitaal werkboek: samenwerking met mantelzorgers

In dit werkboek zijn ervaringen, instrumenten, filmpjes en tips gebundeld van 80 zorgorganisaties die deelnamen aan het programma In voor Mantelzorg (2014-2015).

werkboek mantelzorg

12 thema's 

Het werkboek is opgebouwd rondom 12 thema’s rondom mantelzorgondersteuning en familieleden van de cliënt:

 1. Hoe krijg je iedereen mee?
 2. Goed in gesprek: over contact en heldere afspraken
 3. Grenzen verkennen: wettelijke en juridische mogelijkheden én persoonlijke grenzen
 4. SOFA-model: rollen van mantelzorgers en werkzaamheden van medewerkers die daarbij passen
 5. Zorgleefplan
 6. Groepsbijeenkomsten om de betrokkenheid te vergroten
 7. Oog voor het sociale netwerk
 8. Digitaal communiceren met online platforms
 9. Samenwerking afronden, wanneer een cliënt vertrekt of overlijdt
 10. Visie en beleid
 11. Leeractiviteiten (trainings- en werkvormen)
 12. Aan de slag met het project

Download digitaal werkboek: Verder in samenwerking (pdf)

Terug naar boven

Praktische handreiking: Familie in de hoofdrol

Familie in de hoofdrolIn de handreiking 'Familie in de hoofdrol' voor verpleeghuis maatschappelijk werkers staan praktische tips voor betere samenwerking met familieleden van (toekomstige) bewoners van intramurale woon- & zorgdiensten. Zet de handreiking in om het verpleeghuis waar je werkt 'familie minded' te maken. In de verkorte handreiking vind je twaalf toppers, tips en citaten van bewoners en hun familie. De handreiking is uitgegeven door Vilans in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers/NVMW.

Terug naar boven

Sociale netwerken versterken

Aandacht voor de relaties van cliënten verbetert de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het verlegt de focus van ziekte of gebrek, en de technische behandeling ervan, naar de mens en zijn omgeving. Netwerkgericht werken kan op vele manieren. De (digitale) publicatie 'Aan de slag met sociale netwerken'  van Vilans, ActiZ en Movisie helpt je op weg en maakt je wegwijs in de 44 meest bekende instrumenten en methoden.

Download de digitale publicatie Aan de slag met sociale netwerken (pdf)

Terug naar boven

Mantelscan

MantelscanDe 'MantelScan' is een instrument voor professionals om samen met zorgvragers en mantelzorgers een zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. De scan biedt visuele hulpmiddelen die helpen bij het structureren van alle informatie over een netwerk. Informatie over het netwerk is belangrijk, omdat zorgen vaak verder reiken dan slechts het contact tussen één zorgvrager en één mantelzorger. In de bijbehorende handreiking worden stapsgewijs alle onderdelen van de 'MantelScan' toegelicht.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]