Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Corona

Corona in verpleeghuizen

Werkt jouw verpleeghuis volgens de coronarichtlijnen en -kennis? Worden de juiste maatregelen genomen op het gebied van preventie, persoonlijke bescherming, testbeleid, inrichting van een cohort, bezoek en sociaal contact? Bekijk de kennisproducten en hulpmiddelen over corona in het verpleeghuis. 

Direct naar:

CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen

Het Vilans-programma 'Waardigheid en trots op locatie' maakte de CoronaWegwijzer, een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis. De wegwijzer bestaat uit 15 onderdelen:

 1. Crisisteam en draaiboek
 2. Monitoring, testbeleid en werkdruk personeel
 3. Preventie en persoonlijke bescherming
 4. Monitoring, testbeleid en psychosociale belasting bewoners
 5. Regionale monitoring
 6. Regionale samenwerking
 7. Advance care planning
 8. Vrijheidsbeperkende maatregelen
 9. Bezoek en sociaal contact
 10. Communicatie
 11. Facilitaire zaken
 12. Zorg bij en na overlijden
 13. Continuïteit van de organisatie
 14. Dagbesteding en vrijwilligers
 15. Vaccineren

Ga aan de slag met de 15 onderdelen uit de CoronaWegwijzer binnen jouw organisatie. Per onderdeel lees je wat de actiepunten zijn voor de organisatie en vind je links naar richtlijnen, draaiboeken, tools en praktijkvoorbeelden. 

Terug naar boven
 

Corona en onbegrepen gedrag

In coronatijd lijkt onbegrepen gedrag zowel af te nemen als toe te nemen. Dat bevestigt onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar Debby Gerritsen van het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nederland) en het Radboudumc en uit ervaringen in de praktijk. Enerzijds kunnen mensen met dementie de rust en het mindere bezoek en dus minder prikkels als prettig ervaren. Anderzijds kunnen bijvoorbeeld isolatie op de kamer en het niet naar buiten mogen juist leiden tot meer probleemgedrag.

Terug naar boven

Corona Audit voor medewerkers

De Corona Audit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg? De Corona Audit is onderdeel van de CoronaWegwijzer van Waardigheid en Trots.

Terug naar boven

CoronaLadder voor verpleeghuiszorg

De CoronaLadder biedt overzicht welke maatregelen en afspraken nodig zijn bij verschillende situaties in verpleeghuizen, zoals bij de opname van een bewoner, verdenking van besmetting van bewoner(s) en besmetting van bewoner(s) en medewerker(s). Voor iedere situatie is er een overzichtelijk A4'tje waarop staat welke maatregelen gelden op het gebied van beschermingsmiddelen (PBM), controles en isolatie.

Naar de CoronaLadder: op- en afschalen in verschillende situaties (2020, gecheckt 2022) op Waardigheid en Trots.

Terug naar boven

Checklist Inrichting cohort voor mensen met corona

Welke vragen moeten beantwoord zijn bij de inrichting van een cohort voor mensen met corona? Met deze checklist kan je als manager, teamverpleegkundige, seniorverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde van een locatie, afdeling of kleinschalige woonsetting nagaan of aan alle onderdelen bij het instellen van een cohort is gedacht. Met expliciet aandacht voor psychogeriatrische afdelingen waar cliënten moeilijk te instrueren zijn.

Terug naar boven

Zorgkaart Corona-afdeling

Om persoonsgerichte zorg op maat te kunnen aanbieden aan corona-cliënten is een zorgkaart ontwikkeld, voor verpleeghuizen of een speciale cohort-afdeling. Deze zorgkaart maakt de overdracht tussen zorgmedewerkers makkelijker. Bij de zorgkaart zit een handleiding. Gebruik de zorgkaart als inspiratie voor de eigen setting. Je kunt het gebruiken in de Word-versie, of op papier, of opnemen in het ECD.

Terug naar boven

Protocol: Maatregelen bij COVID-19 in de VVT sector

Voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen, op website PubliekZIP-net. 

Terug naar boven

Crisisteam corona en draaiboek

Op basis van ervaringen rond een corona-uitbraak op een verpleeghuislocatie, blijkt het nodig om een crisisorganisatie in te richten. Om de nodige besluiten snel te kunnen nemen is een juiste invulling van het crisisteam van belang. Daarbij is een crisisdraaiboek nodig waarin de kerntaken en afspraken zijn beschreven. Afschalen is ook onderdeel van het crisisdraaiboek. Tot slot is ook van belang dat de crisisorganisatie regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd wordt. In de CoronaWegwijzer lees je waar een crisisteam en draaiboek aan moeten voldoen en hoe je een crisisteam formeert en draaiboek maakt.

Terug naar boven

Handreiking bezoek en sociaal contact

De handreiking ‘Bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen’ geeft handvatten voor het organiseren van bezoek en sociale contacten ten tijde van corona. Lokaal maatwerk staat centraal. De handreiking is vooral voor bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie.

Terug naar boven

Leeromgeving hygiënisch werken

Meer dan ooit is het belangrijk dat alle zorgmedewerkers alert zijn op hygiëne. Vilans ontwikkelde een gratis leeromgeving met wekelijkse opdrachten, waarbij je met collega's in je team wekelijks een kleine opdracht (25 min.) doet en deze met elkaar bespreekt. De leeromgeving is speciaal voor teamleiders, aandachtsvelders, kwaliteitsmedewerkers en iedereen die wil werken aan infectiepreventie.

Terug naar boven

Verenso: behandeladviezen

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, publiceert regelmatig nieuwe informatie op de website:

Terug naar boven

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.