Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Corona

Dagbesteding tijdens corona

Kunnen ouderen naar de dagbesteding? Ook als ze niet gevaccineerd zijn? Hebben zij een coronatoegangsbewijs nodig? Wat zijn de hygiëne en preventieve maatregelen? En hoe zit het met vervoer? Je leest het op deze pagina. 

In principe kunnen ouderen met een indicatie ondanks corona naar de dagbesteding. Bij sommige zorgorganisaties is de werkdruk in de vierde golf (november/december 2021) alweer zo hoog, dat zij de dagbesteding aan het afschalen zijn. 

Geen corontatoegangsbewijs of vaccinatie nodig

Dagbesteding dementieDe dagbesteding mag niet om een coronatoegangsbewijs vragen, ook niet als de dagbesteding een horecavoorziening heeft. Cliënten die geen coronaprik hebben gekregen kunnen ook gebruik maken van de dagbesteding.

Bron: Het coronavirus en zorg voor thuiswonenden op rijksoverheid.nl. 

Hygiëne en preventieve maatregelen

Voor gevaccineerde en niet-gevaccineerde medewerkers die Wmo-ondersteuning bieden, waaronder dagbesteding, geldt dat zij altijd onderstaande preventieve maatregelen volgen:

  • Medewerkers blijven thuis bij klachten die bij het coronavirus kunnen passen en laten zich testen.
  • Medewerkers informeren voor zij beginnen met hun werk naar de gezondheid van de cliënt(en) en eventuele huisgenoten. Bij het stellen van de vragen kan de Gezondheidscheck van het RIVM behulpzaam zijn.
  • 1,5 meter afstand houden indien mogelijk.
  • Geen handen geven.
  • Vaak en goed handen wassen. Lees meer over hygiënisch werken in het thema Hygiëne op Zorg voor Beter
  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Papieren zakdoekjes gebruiken.

Maatregelen bij een cliënt met (mogelijke) besmetting

Is de cliënt besmet of mogelijk besmet met het coronavirus, dan geldt het volgende:

  • Indien er een vermoeden bestaat dat de cliënt besmet is met het coronavirus, is het belangrijk dat de cliënt zich laat testen. Totdat de testuitslag bekend is, mag de cliënt niet naar de dagbesteding komen. De ondersteuning wordt uitgesteld of wordt, indien mogelijk, op een alternatieve manier gegeven.
  • Indien is vastgesteld dat de cliënt besmet is met het coronavirus, mag de cliënt niet naar de dagbesteding komen. De ondersteuning wordt uitgesteld of wordt, indien mogelijk, op een alternatieve manier gegeven.

Maatregelen bij risiconiveaus zorgelijk en ernstig

Bij de dagbesteding zijn medewerkers en cliënten gedurende langere tijd (ten minste een dagdeel) met elkaar in contact. Het is van belang om de dagbestedingsruimte zo in te richten en te voorzien van looproutes dat er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen de cliënten onderling en tussen de cliënten en medewerkers.

Dagelijkse triage

Ook het dagelijks uitvoeren van een triage waarbij medewerkers informeren naar de gezondheid van cliënten en/of zij contact hebben gehad met een persoon met het coronavirus is hierbij van belang, om cliënten die verdacht worden van een besmetting met het coronavirus tijdelijk te weren van de dagbesteding.

Afstand houden en mondneusmaskers

Indien medewerkers binnen 1,5 meter van de cliënt komen, dragen zij bij risiconiveau ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’ een chirurgisch mondneusmasker type II. Voor contacten buiten de 1,5 meter maken organisaties en ouderen zelf de afweging of zij uit voorzorg een chirurgisch mondneusmasker type II dragen. De doelgroepen in de dagbesteding zijn erg divers en kunnen ook van invloed zijn op de keuze om wel of geen maskers te dragen. 

Soms een faceshield

Organisaties kunnen een afweging maken of bij sommige cliënten in plaats van een masker een faceshield gedragen kan worden binnen 1,5 meter. Hiervoor kan gekozen worden als de communicatie of het contact ernstig verstoord wordt door het dragen van een mondneusmasker. Hierbij dient meegewogen te worden dat een faceshield geen gelijkwaardige vervanging is van een mondneusmasker. Daarom zijn de andere maatregelen, zoals triage op klachten, hygiënemaatregelen en laagdrempelig testbeleid essentieel.

Bron: Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning (1 oktober 2021) voor dagbesteding, huishoudelijke hulp, begeleiding en maaltijd ondersteuning op de website van het RIVM. Hier lees je ook wat de maatregelen zijn bij het lagere risiconiveau 'waakzaam'. 

Vervoer naar dagbesteding

Tijdens het gezamenlijk vervoeren van cliënten van en naar een locatie voor dagbesteding dragen cliënten en de chauffeur een chirurgisch mondneusmasker van ten minste type II (zie foto). Voor een deel van de personen zal het niet mogelijk zijn om een mondneusmasker te dragen. Gezien de huidige vaccinatiegraad en infectiedruk is het verantwoord dat deze mensen zonder verdere maatregelen mee kunnen met de taxi. Vanaf medio september 2021 kunnen alle zitplaatsen in een voertuig weer benut worden. Er gelden geen beperkingen meer voor de bezettingsgraad. Deze maatregelen voor vervoer gelden voor de risiconiveaus ‘waakzaam’ en hoger. Het actuele risiconiveau in Nederland vind je in het Coronadashboard van de Rijksoverheid

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer