Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

BRMO in thuiszorg

Gepubliceerd op: 15-06-2020

In de thuissituatie gelden andere adviezen voor patiënten met een BRMO dan wanneer patiënten in een verpleeghuis verblijven. Dat is eigenlijk vreemd, meent Conny Moons, expert Hygiëne van Zorg voor Beter. Zij deelt haar vragen en ervaringen.

Er zijn natuurlijk verschillen tussen de BRMO-richtlijnen voor zorginstellingen en de thuiszorg (die onder ‘openbare gezondheidszorg’ valt), legt Aura Timen uit, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). In de thuissituatie gelden andere regels en adviezen bij patiënten met een BRMO dan wanneer deze patiënt in een verpleeghuis zou verblijven. De reden is dat de situatie thuis anders is dan in een ziekenhuis of een verpleeghuis. Thuis ben je in principe niet ziek.

Thuiszorg – algemene handhygiëne

Voor de thuissituatie geldt dat - een enkele BRMO uitgezonderd - zorgvuldige naleving van de algemene voorzorgsmaatregelen op het gebied van handhygiëne, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende is (gebaseerd op de LCI-richtlijn BRMO). Dit is gebaseerd op het feit dat de kans op verspreiding van BRMO in de thuissituatie lager is dan in de intramurale setting. Volgens Timen is een goede opvolging van de adviezen voor handhygiëne, kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen niet altijd het geval. Uiteraard gelden deze adviezen ook voor de verpleeghuizen; geen lange kettingen over (dienst) kleding, korte mouwen, geen nagellak, geen kunstnagels enz.

In het verpleeghuis – strengere maatregelen

Bij een verpleeghuisbewoner met een BRMO gelden andere infectiepreventiemaatregelen, zoals samengevat in de tabel van isolatiemaatregelen). Denk hierbij aan het dragen van een schort al dan niet met lange mouwen, voor het gebruik van een masker (en welk masker) en voor het delen van een toilet en badkamer. Ook wordt beschreven wat dagelijks gereinigd moet worden en wat en hoe gedesinfecteerd moet worden. Let als zorgverlener ook op dat je familie en vrijwilligers instrueert in het toepassen van handhygiëne. Deze maatregelen staan in de WIP-richtlijn BRMO.

Twee verschillende richtlijnen roepen vragen op

Maar toch is het vreemd dat er nu dus twee richtlijnen zijn: één voor thuis en één voor verpleeghuizen en ziekenhuizen. Zeker nu patiënten zich vaker heen en weer bewegen tussen thuis en een zorginstelling. Deze werelden zijn steeds minder strikt gescheiden. Voor de patiënt is het vreemd als je per setting (ziekenhuis, verpleeghuis, thuis) anders behandeld wordt. Hoe kun je dan nog de regie houden over je zorg? En hoe kun je als thuiszorgmedewerker uitleggen dat je geen extra maatregelen hoeft te treffen? En hoe kun je er wel rekening mee houden dat die patiënt morgen weer opgenomen kan worden en mogelijk wel ziek kan worden van de BRMO-infectie?

Voer voor discussie

Natuurlijk is de kans op verspreiding van een bacterie thuis anders dan in een verpleeghuis. Dat zelfde geldt voor de impact voor de cliënt. Op welke manier kunnen we het beste rekening houden met de patiënt thuis of in het verpleeghuis, met de kans op overdracht en ziek worden bij frequente heropnames in het ziekenhuis. Met name kwetsbare ouderen zijn niet alleen in een verpleeghuis te vinden maar ook thuis waarbij zij dan regelmatig het ziekenhuis bezoeken. Kwetsbaarheid is niet door de setting bepaald, de huidige protocollen en maatregelen (nog) wel. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners in elke situatie nadenken en zoeken naar de beste maatregelen voor die specifieke situatie.

Bron

Werkconferentie 'Infectiepreventie Kwetsbare Ouderen', georganiseerd door STIP op 10 februari 2016.