Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Scholing

Deze lesmaterialen kun je direct inzetten om de samenwerking met vrijwilligers te verbeteren. Kies wat je aanspreekt: een online leerinterventie, e-learnings, kennisbundels voor HBO en MBO, een webinar of de Handreiking Scholing Vrijwilligers. 

Leerinterventie Samenwerken: hoe doe je dat?

De leerinterventie 'Samenwerken: hoe doe je dat' heeft als doel om de samenwerking tussen zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers te verbeteren. Interactieve video’s dagen je uit om je in de positie van de ander te verplaatsen. Zo krijg je meer oog voor de situatie en de intentie van de ander. Vilans ontwikkelde de leerinterventie samen met zorgorganisaties, waaronder Vitalis Zorggroep.

leerinterventie mantelzorg

Doe de leerinterventie op de website Samenwerken - hoe doe je dat?

Kennisbundel Informele zorg in het HBO

De bundel 'Informele zorg in het hbo' biedt hbo-docenten van zorg- en welzijnsopleidingen kant-en-klaar lesmateriaal om informele zorg in de les aan bod te laten komen. Veel gebruikte instrumenten als het genogram, het ecogram en het Mezzo Model Informele Zorg komen aan bod, evenals de e-learning Goed in Gesprek. Bij elk onderwerp vind je werkvormen, opdrachten en video's voor studenten.

kennisbundel informele zorg hbo

De bundel is verdeeld in twee algemene en vier specifiekere thema’s:

 • Thema 1: Netwerk in beeld
 • Thema 2: Visie op informele zorg
 • Intermezzo: Sociale technologie en domotica
 • Thema 3: Mantelzorg
 • Thema 4: Vrijwillige inzet
 • Thema 5: Buurthulp
 • Thema 6: Zelfhulp, door-en voorinitatieven en onderlinge zorg

Kennisbundel mantelzorgers en vrijwilligers voor mbo

Met het lesmateriaal uit deze kennisbundel geef je het onderwerp informele zorg in je lessen een extra impuls. De kennis is actueel, evidence- en practicebased. Bekijk de 6 thema's, de opdrachten met creatieve werkvormen, instrumenten en video's en benut de materialen die jij wilt gebruiken in je lessen. De inhoud is samengesteld door vakdocenten en experts.

kennisbundel samenspel mantelzorgers en vrijwilligers

6 thema's over informele zorg

De kennisbundel voor het mbo gaat in op 6 onderwerpen:

 • Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld
 • Kracht en veerkracht van mantelzorgers
 • Help mensen hun eigen leven te leiden
 • Communiceren met mantelzorgers
 • Wat heb jij mantelzorgers te bieden?
 • Samenwerken met vrijwilligers

Video over de kennisbundels informele zorg

Wie werkt in de zorg en welzijn heeft te maken met mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom is het zo belangrijk dat in het onderwijs aandacht is voor samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Bekijk de video over ROC Tilburg:

https://vimeo.com/230431307

E-learnings voor mantelzorgers en vrijwilligers

Vereniging Humanitas biedt gratis e-learnings of online trainingen aan. De korte trainingen (15 min.) zijn bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers, die mensen in een kwetsbare situatie helpen. De e-learnings gaan over  grenzen stellen, omgaan met emoties, een netwerk opbouwen en vrijwilligers werven. Doe de gratis e-learnings op de website van Humanitas.

Webinar Netwerkversterking

Het webinar ‘Netwerkversterking’ gaat over het betrekken en versterken van een sociaal netwerk rond een cliënt. Maryse den Hollander en Ton van Elst, experts van Movisie belichten in dit webinar de kernprincipes van netwerkversterking en staan stil bij dilemma’s uit de praktijk. Ook bespreken ze instrumenten, tips en valkuilen. Het webinar duurt 45 minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=JG1SHwPKguU

E-learning informele zorg rond mensen met dementie 

Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Hiervoor ontwikkelde de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met mantelzorgers, de e-learning 'Informele Zorg rond mensen met dementie'. De e-learning is bedoeld voor studenten en zorgprofessionals op mbo- (niveau 3 en 4) en hbo-niveau. Uitgangspunt van de e-learning is het competentieprofiel ‘Professionele Samenwerking met Informele Zorg’ dat is vastgesteld naar aanleiding van verschillende projecten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de Wmo werkplaats Utrecht. Het compententieprofiel is een aanvulling op de bestaande opleidingsprofielen. Met behulp van de e-learning kun je een goed beeld krijgen van je eigen competenties.

Doe de e-learning op de website E-learninginformelezorg.nl

Handreiking Scholing Vrijwilligers

scholing vrijwilligersLeveren van verantwoorde zorg, kwaliteitseisen en klanttevredenheid. Ook vrijwilligers hebben met deze zaken te maken. Net als organisaties zijn vrijwilligers op zoek naar relevante informatie, willen ervaringen uitwisselen en feedback ontvangen. Hoe kan een coördinator vrijwilligerswerk zorgen voor een passend scholingsaanbod zodat meer vrijwilligers deelnemen aan scholingsactiviteiten? Waar zou zo’n aanbod uit kunnen bestaan? Wat is ervoor nodig om ook het management meer bewust te maken van het nut en de noodzaak? In deze handreiking vind je antwoorden op deze en andere vragen over scholing van vrijwilligers.

Handreiking Stevig fundament als basis

Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties, uitgegeven door Vilans en Movisie. De handreiking biedt praktische handvatten en gaat uit van het principe dat vrijwilligers de beste begeleiding krijgen op de plek waar ze werken.

E-learning over ouderenmishandeling

Om vrijwilligers te helpen bij het signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling, ontwikkelde Movisie samen met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en vrijwilligers van de seniorenorganisatie KBO-PCOB en Humanitas een e-learning. In de e-learning leer je meer over het herkennen van ouderenmishandeling en oefen je met voorbeeldsituaties. De e-learning duurt ongeveer een half uur, en sluit af met een samenvatting en een reeks praktische tips.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]