Naar hoofdinhoud Naar footer

Video's over communiceren in de zorg

Deze video's van Vilans tonen praktijkscènes: gesprekken in verschillende situaties tussen zorgprofessional en cliënt, zorgprofessional en familie van de cliënt, en zorgprofessionals onderling. De video's maken duidelijk dat communiceren binnen een zorgrelatie bewuste aandacht vereist. Elke video toont dezelfde situatie twee keer: 'versie A: zo kan het gaan' en 'Versie B(eter): zo kan het ook'.

Goed in Gesprek: Maak jij contact? 

Sandra is de woning van mevrouw Goedhart binnengegaan om een enveloppe te overhandigen en het ontbijtservies op te halen. Mevrouw Goedhart is cliënt van de zorgorganisatie van Sandra. Is er contact? Is er aandacht? Luistert Sandra naar verbale en non-verbale signalen? Welk effect heeft dit alles op mevrouw Goedhart?

YouTube video thumbnail

Goed in Gesprek: Neem jij de tijd? 

Siona haalt mevrouw Vreeswijk op om naar de dagopvang te gaan. Mevrouw Vreeswijk is gedesoriënteerd in plaats en tijd. Sluit Siona aan bij de beleving van mevrouw? Neemt zij de tijd? Welk effect heeft dit alles op mevrouw Vreeswijk?

YouTube video thumbnail

Goed in gesprek: Zoek jij gelijkwaardigheid?

Anneke biedt mevrouw De Jong water aan conform het warm-weer-beleid. Zoekt zij gelijkwaardigheid in het gesprek? Mevrouw de Jong is cliënt van de zorgorganisatie van Anneke. Is er sprake van tweerichtingsverkeer? Stimuleert Anneke de eigen regie? Welk effect heeft dit alles op mevrouw De Jong?

YouTube video thumbnail

Goed in Gesprek: Komen jullie er samen uit? 

Sandra evalueert de zorg en dienstverlening met mevrouw Goedhart. Mevrouw Goedhart stelt voor een douchebeurt in te leveren, zodat zij voorgelezen kan worden uit de krant. Luistert Sandra naar de onderliggende wens? Vraagt ze door en vat ze het samen? Is er creativiteit in het vinden van een oplossing? Welk effect heeft dit alles op mevrouw Goedhart?

YouTube video thumbnail

Goed in Gesprek: Sta jij open voor de ander?

Siona evalueert met de dochter van mevrouw Vreeswijk hoe het met haar moeder gaat. De moeder van Siona is gevallen en de dochter wil nieuwe afspraken over de zorg. Denkt Siona in kwaliteiten? Is er oog, oor en gevoel voor de dochter? Welk effect heeft dit alles op de dochter?

YouTube video thumbnail

Goed in Gesprek: Houd jij je hoofd erbij?

Sandra en Siona werken in het kantoor. Facilitair medewerker Tim loopt binnen met een vraag. Opeens klinkt er heftig geschreeuw uit de gang. Is er direct reactie? Is afstemming mogelijk?

YouTube video thumbnail

Goed in Gesprek: Hoe kaart jij kritiek aan?

Sandra vergat Siona te vertellen over een afspraak met de zoon van een cliënt. Siona ergert zich hieraan. Ze wil het aankaarten maar Sandra moet echt weg. Kaart ze het professioneel aan of onder de gordel? Is er afstemming? Welk effect heeft dit op Sandra én Siona?

YouTube video thumbnail

Goed in Gesprek: Hoe geef jij feedback?

Sandra vergat Siona te vertellen over een afspraak met de zoon van een cliënt. Siona ergerde zich hieraan. Siona stelt het op het afgesproken tijdstip aan de orde met Sandra. Is de feedback hier ongezouten kritiek? Komen oude koeien uit de sloot? Wat is het resultaat? Welk effect heeft de feedback op Sandra én Siona?

YouTube video thumbnail

Goed in Gesprek: Hoe ontvang jij feedback?

Diëtist Sander corrigeert Margreet in het restaurant van de zorgorganisatie in het bijzijn van de cliënten. Margreet voelt zich geschoffeerd en spreekt Sander hierop aan. Ze is hier niet van gediend. Wat is het resultaat van het aankaarten: ruzie of een opening? Welk effect heeft de manier van feedback op Sander en Margreet?

YouTube video thumbnail

De serie video's 'Goed in Gesprek, praktijkscènes' is door In voor Zorg! en Vilans ontwikkeld voor het e-learningprogramma 'Goed in Gesprek'. Dit e-learningprogramma en de Brochure Goed in Gesprek (2021) zijn gemaakt voor het traject 'van moeten naar ONTMOETEN' bij Zorgpartners Midden Holland.