Naar hoofdinhoud Naar footer

Waarderen en feedback

Op een goede manier feedback geven of ontvangen, dat is een belangrijk onderdeel van communiceren in de zorg.

Een compliment is effectiever dan kritiek

‘Het was een plezierig gesprek. Bedankt voor je tijd en aandacht.' Zo’n opmerking geeft je collega een prettig gevoel. We zijn in het algemeen niet zo goed in het geven van complimenten. ‘Je doet gewoon je werk, toch?’ Ook het benoemen van de positieve kanten, de kwaliteiten van een ander, vinden we soms lastig. Maar een oprecht gegeven compliment, een welgemeende schouderklop, doen wonderen. Bij cliënten én bij collega’s. Een compliment is effectiever dan kritiek. De effecten zijn dat: 

  • De ander zich gezien voelt; er is aandacht voor hem, ‘Ik doe ertoe'.
  • De ander weet dat je het gedrag op prijs stelt waar je je compliment op richt.
  • De ander het benoemde gedrag gaat herhalen.
  • Het zelfvertrouwen van de ander toe neemt.
  • De ander zich gewaardeerd voelt.

Weet dat tegenover één kritiekpunt vijf complimenten nodig zijn om de relatie te herstellen. Een compliment geven kan ook non-verbaal: een glimlach, een schouderklopje of je duim omhoog steken. 

Denken in kwaliteiten

Je staat er zelf niet altijd bij stil, maar je eigen én andermans kwaliteiten kennen is belangrijk. Ze vertellen veel over jezelf of een ander. Bijvoorbeeld wat iemand motiveert of belangrijk vindt in het contact of in het werk. Want waar je goed in bent, doe je graag. En wat je belangrijk vindt, houdt je vaak bezig. Om complimenten te kunnen geven en elkaar te waarderen is het ook belangrijk om iemands kwaliteiten te kennen en ze te benoemen.

Feedback: elkaar aanspreken

Als iemand je aanspreekt op je houding, je gedrag, op het uitvoeren van je taken of op de manier waarop je een gesprek voert, krijg je feedback. Het is een hele kunst om je door feedback niet persoonlijk te laten raken. Andersom is het ook lastig om op een opbouwende manier feedback te geven. Feedback geven en ontvangen vereist een open sfeer en een prettig werkklimaat.

Lees meer

Praktijkvoorbeelden van waarderen en feedback

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden