Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Wijkgerichte preventie

Hoe zorg je dat oudere bewoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in goede gezondheid? De woonomgeving speelt hierbij een belangrijke rol, zowel fysiek als sociaal. De wijk beïnvloedt de gezondheid van bewoners en draagt bij aan de kansen die mensen hebben om zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij.

Wijkverpleegkundige en oudere buitenWijkgerichte preventie richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. Daarbij is het belangrijk om niet alleen naar de gezondheid van het individu te kijken, maar juist ook naar de omgevingsfactoren. Wanneer de omgeving gezond gedrag stimuleert kan een inwoner vaak langer gezond thuis blijven wonen. Andere woorden die ook gebruikt worden  voor wijkgerichte preventie zijn: wijkgerichte gezondheidsbevordering of de communitybenadering.

Stappenplan en tips wijkgerichte preventie

Preventie ging in het verleden vooral om het voorkomen van verergering van de ziekte, of van de complicaties daarvan. Nu is het ook gericht op het voorkomen of uitstellen van problemen, ofwel vroegsignalering. De aandacht gaat daarbij steeds meer uit naar de wijk en de verschillende groepen inwoners die daar leven. Het bureau AEF heeft onderzoek gedaan naar wijkgerichte preventie. In hun rapport Wijkgerichte preventie en vroegsignalering (adobe.com) vind je onder andere inspirerende voorbeelden van wijkgerichte preventie, een stappenplan en tips om in de praktijk wijkgericht en preventief te werk te gaan.

Wijkverpleegkundige en wijkpreventie

Zorgprofessionals in de wijk kunnen een belangrijke rol spelen bij wijkpreventie. De wijkverpleegkundige wordt gezien als een van de kernspelers. Wat doet de wijkverpleegkundige dan precies? Welke middelen zijn beschikbaar en en hoe gaat de wijkverpleegkundige te werk? In de Wijkkrant Wijkverpleging werkt aan wijkpreventie (pdf, 2020) lees je hier meer over. In verschillende portretten vertellen wijkverpleegkundigen hoe ze in kaart brengen wat de wijk nodig heeft en hoe ze hun werk vormgeven.

Ook lees je in de wijkkrant voorbeelden van wijkpreventie uit andere landen, zoals Finland, het Verenigd Koninkrijk en Cuba. Bekijk de video waarin wijkverpleegkundigen Hanneke van der Veen en Trudy Versluys van Buurtzorg Leiden vertellen hoe een studiereis naar Cuba hen inspireerde:

https://vimeo.com/381144650

Langer thuis wonen

Het is de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een passende thuisomgeving. Hoe kunnen we ouderen daar zo goed mogelijk bij ondersteunen? In de Wijkkrant Langer thuiswonen op vilans.nl lees je inspirerende verhalen. Bijvoorbeeld 5 trends in het wonen voor ouderen, tips om met ouderen het gesprek te voeren over gezond ouder worden een artikel over Zorglocatie De Klinkenberg, die gericht is op interactie met de wijk. Bekijk ook de video over De Klinkenberg:

https://youtu.be/IAmi7KHgbQw

Samenwerking tussen zorg en welzijn 

De oplossingen voor gezond langer thuis wonen liggen vaak op het grensvlak van het zorgdomein en het sociaal domein. In het leven van mensen lopen die domeinen in elkaar over. Samenwerking tussen zorg, welzijn en wonen is nodig bij het aanpakken van complexe problemen en aanpassingen in leefstijl of leefomgeving. Wijkgerichte preventie doen we dus samen. Lees meer over de samenwerking tussen zorg en welzijn in dit thema. 

Praktijkvoorbeelden gezonde wijk

Wil je verder lezen over samenwerken in de wijk en wijkgerichte gezondheidsbevordering? Lees de voorbeelden van een gezonde wijkaanpak en laat je inspireren. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.