Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken in de wijkLangdurige zorg voor thuiswonende ouderen

Wat zijn de uitgangspunten van de langdurige zorg voor ouderen in Nederland? Hoe hard gaat de vergrijzing? Wat verandert er de komende 20 jaar onder de ouderen in Nederland op het gebied van zorg en wonen?

Langdurige zorg voor thuiswonende ouderen is gericht op kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Wijkteams en de gemeente kijken naar wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. Als er ondersteuning nodig is, kijken zij eerst naar de mogelijkheden van het eigen, sociale netwerk. Als ouderen ook met steun van de omgeving niet (meer) zelfredzaam kunnen zijn, wordt passende ondersteuning en zorg geregeld. De meest kwetsbare mensen krijgen zorg in een intramurale omgeving. 

Taskforce Wonen en Zorg

Over twintig jaar zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers; dat is bijna twee keer zoveel als nu. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van ouderen en blijven zij steeds langer (al dan niet alleenstaand) zelfstandig wonen. Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

Er is een gezamenlijke aanpak nodig om de komende jaren voldoende woonzorgvormen voor ouderen en andere kwetsbare groepen te organiseren. Daarvoor is de Taskforce Wonen en Zorg in het leven geroepen, een gezamenlijk initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. Ga naar de website Taskforce Wonen en Zorg.

In 2020 heeft de taskforce een nulmeting gedaan, waarbij de volgende knelpunten in kaart zijn gebracht:

  • tekort aan passende woonzorgvormen 
  • onvoldoende inzicht in de vraag naar woonzorgvormen 
  • samenwerken is noodzakelijk maar ingewikkeld 
  • te weinig locaties beschikbaar 
  • complexe financierbaarheid van woningen met zorg 

Leer meer over de nulmeting (2020) op taskforcewonenzorg.nl.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden