Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken in de wijkNetwerken integrale ouderenzorg

In Nederland zijn inmiddels 182 netwerken integrale ouderenzorg actief. Gezamenlijk werken zij aan een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning (inclusief welzijnsactiviteiten) voor thuiswonende ouderen. Het RIVM maakte een overzicht van deze netwerken, hun doelen en knelpunten.

In Nederland werken steeds meer professionals en organisaties samen in netwerken integrale ouderenzorg. Zij zorgen dat ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. Op de website van het RIVM vind je een interactieve kaart van de netwerken (op de pagina naar beneden scrollen voor de kaart). Via de knop ‘opties’ kun je selecties maken op bijvoorbeeld type ouderen en thema’s. Door op de bolletjes op de interactieve kaart te klikken zie je de gegevens van het netwerk en een contactpersoon.

Onderzoek naar netwerken ouderenzorg RIVM

Het RIVM doet in het kader van het VWS-programma 'Langer Thuis' onderzoek naar de netwerken ouderenzorg in Nederland. Er zijn twee inventarisaties verschenen: in 2020 en 2021. Onderzocht is waar deze netwerken zitten, wat ze doen, wie eraan meewerken, en welke knelpunten zij ervaren. In de inventarisatie van 2021 heeft het RIVM ook gevraagd hoe netwerken met het coronavirus omgegaan zijn. Aan deze inventarisatie hebben 139 netwerken meegewerkt. 

Sneller doorverwijzen

Het onderzoek van het RIVM laat zien dat de netwerken verspreid zitten over heel Nederland, in wijken, gemeenten of in meerdere gemeenten tegelijk. Door de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein kan een huisarts een eenzame oudere sneller doorverwijzen naar bijvoorbeeld sociale activiteiten. Ook kan een wijkverpleegkundige mantelzorgers ontlasten door dagbesteding te regelen voor een oudere met dementie.

Ouderen informeren

De professionals en organisaties werken op zowel bestuurlijk niveau samen als in de praktijk. Het aanbod van activiteiten is groot en divers, voor zowel ouderen als professionals. Een belangrijke activiteit is ouderen informeren waar ze de benodigde zorg kunnen krijgen en hen daarbij helpen. Voor professionals gaat er veel aandacht uit naar nascholing en afspraken over samenwerken.

Activiteiten tijdens corona

Tijdens de corona-uitbraak hebben netwerken hun activiteiten uitgebreid of aangepast om ouderen en professionals zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo was er meer aandacht voor het psychisch welbevinden van ouderen en zijn voor professionals persoonlijke beschermingsmiddelen geregeld.

Ervaren knelpunten 

De netwerken ouderenzorg ervaren de volgende knelpunten:

  • Het vinden van structurele financiering.
  • Het verbinden van het medisch en sociaal domein en het uitwisselen van gegevens tussen professionals.
  • Het versnipperde aanbod van zorg en ondersteuning.

Het ministerie van VWS ondersteunt de netwerken op verschillende manieren, bijvoorbeeld via subsidies.

Tips over netwerken integrale ouderenzorg

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden