Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken in de wijkBreng jouw wijk in kaart

Gepubliceerd op: 23-05-2023

Een goed startpunt van samenwerken in de wijk is: in kaart brengen wie er allemaal in jouw wijk actief zijn en wat er speelt. Dat geeft veel aanknopingspunten en ideeën. In vier heldere stappen breng je de wijk in kaart.

Een wijkprofiel is een onderzoek naar de wijk. Het profiel biedt je een overzicht en aanknopingspunten om integrale zorg voor ouderen in de wijk vorm te geven. Maak je eigen wijkprofiel door deze stappen te doorlopen. Tijdens je onderzoek kom je direct al meer te weten over de bewoners en de activiteiten en ontmoet je collega's en andere professionals in jouw wijk.  

Stap 1. Hoe ziet de wijk eruit?

Hoe een wijk er uitziet, heeft veel invloed op hoe de inwoners de wijk ervaren. Probeer een goed beeld te krijgen door de volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe ziet de omgeving van de wijk er uit? (ligt de wijk naast groen, industrie of een andere woonwijk? 
 • Wat is er in de wijk zelf te zien en te beleven? Zijn er parken, winkels, horecagelegenheden en sportfaciliteiten?
 • Hoe ziet het woningaanbod in de wijk er uit?
 • Bestaat de wijk uit verschillende buurten? Een ‘buurt’ heeft meestal geen officiële status, maar worden door bewoners vaak wel als een apart gebied ervaren. Wat zijn de verschillen tussen de buurten?

Stap 2. Wie wonen er in de wijk?

Nu je weet hoe de wijk er uitziet, ga je kijken naar de bewoners: 

 • Wat is de samenstelling van de huishoudens, de etniciteit van de inwoners, de bevolkingsopbouw (leeftijd) en het inkomen?
 • Wat zijn de verschillen met de andere wijken?
 • En wat zijn de verschillen tussen de buurten in deze wijk?
 • Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Gaat de wijk vergrijzen? Of verwacht je juist dat er veel jongeren en kinderen bijkomen?

Waar moet je op letten?

 • Postcodegebieden en geografische grenzen van de wijk zijn niet altijd hetzelfde.
 • Als je cijfers wil combineren of vergelijken, let dan goed op het jaartal.
 • Cijfers en data zijn meestal een gemiddelde. Er kunnen grote individuele verschillen zijn.
 • Omgekeerd geldt dat individuele ervaringen belangrijk zijn, maar niet altijd de behoefte van de hele wijk vertegenwoordigen.

Stap 3. Hoe ziet het zorgaanbod eruit?

Bekijk het zorgaanbod in de breedste zin van het woord: van medische zorg en welzijnsorganisaties tot ontmoetingsplaatsen in de wijk:

 • Welke formele zorg- en welzijnsaanbieders zijn er? Waar zitten zij en zijn ze goed te bereiken voor de inwoners?
 • Waar ontmoeten mensen elkaar in de wijk? Dit kan de koffiehoek van de supermarkt zijn, maar bijvoorbeeld ook een kerk, moskee, speeltuin of buurtcentrum.
 • Wat doen mantelzorgers in de wijk? Zijn dit vooral familieleden, of ook buren en andere kennissen?
 • Welke vrijwilligersorganisaties zijn actief in de buurt?
 • Hoe gebruiken bewoners de zorg in hun wijk? Dit kun je in kaart brengen aan de hand van data (aantal Wmo-beschikkingen, huisartsenbezoeken et cetera). Maar ga hiervoor ook in gesprek met de zorgaanbieders: wat voor vragen zien zij vaak voorbij komen?

Stap 4. Welke behoefte hebben de bewoners van de wijk?

Nu je cijfers en statistieken hebt, is het vooral belangrijk om te weten te komen wat de bewoners van de wijk zelf willen en wensen:

 • Ga in gesprek met de inwoners van de wijk, maar vergeet ook de vrijwilligers, bewonersinitiatieven en zorg- en welzijn professionals niet.
 • Kijk ook verder dan alleen zorg en welzijn. Veiligheid is voor inwoners bijvoorbeeld vaak een belangrijk onderwerp, net als de bereikbaarheid van voorzieningen.

Waar vind ik informatie en cijfers?

Welke informatie je kunt vinden, verschilt per gemeente en per wijk:

 • Begin bij de gemeente voor informatie over de populatie en de beschikkingen en uitgaven in de Wmo en Jeugdwet. 
 • Zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk kunnen je vaak ook informatie geven over wat zij doen en voor wie.
 • Daarnaast kan je zelf veel informatie vinden op websites, zoals:

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden