Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Competenties van de wijkprofessional

Professionals in de wijk krijgen te maken met uiteenlopende hulpvragen. Daarom hebben medewerkers van sociale wijkteams, het Wmo-loket, wijkverpleegkundigen en regieverpleegkundigen een brede basiskennis en generieke competenties nodig. Wat zijn de competenties van de wijkprofessional? 

Professionals in de wijk werken samen rondom diverse doelgroepen, waaronder: ouderen, jongeren, mensen met psychische klachten en meervoudige problematiek. Zij krijgen te maken met allerlei vragen over het dagelijks en zelfstandig functioneren, over inkomen, veiligheid, jeugd en opvoeden en over psychische gezondheid.

Competenties wijkgerichte professionals

Generieke competenties zijn nodig om effectief en integraal samen te werken rondom de uiteenlopende zorg- en ondersteuningsvragen. Movisie beschreef 7 competenties voor de wijkgerichte professional: 

Competentie Toelichting
1. Contact leggen en aangaan van betekenisvolle relaties. Het contact maken en behouden van de relatie tussen professional en cliënt. Het gaat om aandacht voor de 'klik' tussen cliënt en medewerker en de diversiteit in de communicatie naar burgers van verschillende niveaus, leeftijden en achtergronden. 
2. Signaleren en agenderen. Vragen van cliënten worden verhelderd, alle
leefgebieden worden bekeken en er wordt
vroegtijdig gesignaleerd. Het agenderen gaat om de omgang met knelpunten en de aantasting van de burgerrechten.
3. Ondersteunen van cliënten bij het voeren van de eigen regie en aanpakken van hun eigen ondersteuningsvragen. Cliënten krijgen de ruimte. De mogelijkheden worden gezien en versterkt door de professional. Daarnaast worden cliënten ondersteund bij het krijgen van invloed en zeggenschap.
4. In staat zijn om verbindingen tussen mensen te maken. Een sociale professional zorgt voor de verbindingen, kan omgaan met diversiteit en kan sociale netwerken op- en inzetten.
5. Integraal samenwerken. Afstemming en samenwerking vindt plaats met andere partners in de wijk en daarbuiten. Hierbij is de professional in staat om over de eigen grenzen heen te kijken.
6. Stimuleren van 
participatie van cliënten en 
actief burgerschap.
Een professional houdt rekening met de
verschillende betekenissen van participatie en de waarden en normen van mensen daarover.
7. Hanteren van verschillende
beroepsrollen.
De professional kan zijn autonomie benutten en omgaan met tegengestelde belangen.

T-shaped professional

De professional in de wijk beschikt dus over een brede basis van kennis en kunde en kan gezien worden als een allrounder. Vaak wordt voor medewerkers van wijkteams de term ‘T-shaped professional’ gebruikt. De liggende balk van de T staat voor de generalistische competenties, terwijl de verticale balk van de T staat voor meer vakspecifieke competenties, bijvoorbeeld kennis van schuldsanering, opbouwwerk of verpleging en verzorging. Lees meer over de T-shaped professional op de website wijkteamswerken.nl 

Grenzen aan het vakgebied 

Voor een generalistich ingestelde professional is het goed om te weten wat hij kan en waar zijn grenzen liggen. Het is van belang dat de regie, het eigenaarschap van de ondersteuningsvraag en de oplossing zoveel mogelijk bij de cliënt zelf blijven liggen. De generieke competenties stellen een professional in staat zijn lijn te bepalen en effectief toe te werken naar een oplossing voor de ondersteuningsvraag. Zodat de oudere zelfstandig of met ondersteuning van het eigen netwerk verder kan.

Competenties van de wijkverpleegkundige

Competenties wijkverpleegkundigeDe wijkverpleegkundige wordt steeds meer een gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van het herziene Expertisegebied Wijkverpleegkundige (2019).  De wijkverpleegkundige is een echte netwerker en schakelt veel met andere disciplines en partijen in de wijk. Als een cliënt met luchtwegproblemen bijvoorbeeld schimmels in huis heeft, dan moet de woningbouwvereniging benaderd worden.

De twee kerncompetenties van de wijkverpleegkundige zijn:

  • Zorgverlener
  • Gezondheidsbevorderaar

De vijf ondersteunende competenties zijn:

  • Communicator
  • Samenwerkingspartner
  • Reflectieve zorgprofessional
  • Organisator
  • Professional en kwaliteitsbevorderaar

Download infographic 'Expertisegebied Wijkverpleegkundige' (pdf) 
Download de beschrijving 'Expertisegebied Wijkverpleegkundige' (pdf, 2019)

Bron

Bron 7 competenties: Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk (pdf, 2017)
Bron Expertisegebied Wijkverpleegkundigen: V&VN 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer