Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken in de wijkKennisbouwstenen voor wijkgericht werken

De wijkprofessional heeft een breed aandachtsgebied en werkt met diverse doelgroepen. Het vakgebied vraagt een brede basis van kennis, competenties en deskundigheid. Dit overzicht van kennisbouwstenen helpt je om jouw kennis te vergroten en ontbrekende kennis op te sporen.

Professionals in de wijk krijgen te maken met een scala aan vragen, van lichamelijke gezondheid tot inkomen en veiligheid. Daarbij inspireren beroepskrachten cliënten om hun eigen situatie ter hand te nemen en denken mee over het vinden van eigen oplossingen. Ze hebben een breed aandachtsgebied en werken met uiteenlopende doelgroepen.   

7 domeinen van kennis

Het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk heeft de kennis en deskundigheid waar een wijkprofessional over zou moeten beschikken gebundeld in kennisbouwstenen. Ga direct naar de website Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk.

De kennisbouwstenen beschrijven de basiskennis en specifieke kennis op 7 domeinen:

 • lichamelijke gezondheid
 • dagelijks functioneren
 • inkomen
 • participatie
 • opvoeden en opgroeien
 • veiligheid
 • psychische gezondheid

Bij elk domein vind je kennis, informatie, richtlijnen, wegwijzers, factsheets, werkmethodieken, goede voorbeelden, werkzame principes en e-learnings.  

7 generieke competenties 

Professionals die wijkgericht werken beschikken over de volgende generieke competenties: 

 1. Contact leggen en aangaan van betekenisvolle relaties.
 2. Signaleren en agenderen.
 3. Ondersteunen van cliënten bij het voeren van de eigen regie en aanpakken van hun eigen ondersteuningsvragen.
 4. In staat zijn om verbindingen tussen mensen te maken.
 5. Integraal samenwerken.
 6. Stimuleren van de participatie van cliënten en het actief burgerschap.
 7. Hanteren van verschillende beroepsrollen

Lees meer over de competenties van de wijkprofessional in dit thema.

Meer informatie over generieke competenties op kennisbouwstenen.nl.

Kennis over 7 doelgroepen

Wijkteams en netwerken krijgen te maken met hulpvragen van uiteenlopende doelgroepen. Kennis over de specifieke doelgroepen stelt je in staat om beter op hun vragen in te spelen. Onderscheiden worden:

 • jeugd en opvoeders
 • ouderen
 • mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • mensen met een licht verstandelijke beperking
 • mensen met een migratieachtergrond
 • lesbisch homoseksueel biseksueel, transgender en intersekseconditie (LHBTI) 
 • mensen die laaggeletterd zijn

Lees meer over de specifieke doelgroepen op kennisbouwstenen.nl.

Hoe kun je de kennisbouwstenen gebruiken? 

 • De bouwstenen bieden een overzicht van de algemene en specifieke kennis waarover wijkteams en -netwerken zouden moeten beschikken. Je kunt ze gebruiken om te toetsen of jouw team of netwerk kennis mist. 
 • Afbakening van de vragen die het wijkteam en -netwerk kan beantwoorden. Dit helpt bij het bepalen wanneer een specialist moet worden ingezet.
 • Kennisontwikkeling en de borging daarvan. De bouwstenen zijn behulpzaam wanneer wijkteams en -netwerken plannen maken voor scholing of deskundigheidsbevordering.
 • Relevante kennisbronnen. De bouwstenen bevatten informatie en verwijzingen naar aanvullende bronnen en hulpmiddelen. 

Naar de website kennisbouwstenen.nl.

Tip: Bekijk ook de handreiking Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams op kennisbouwstenen.nl.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden