Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Technische hulpmiddelen

Er komen steeds meer technologische hulpmiddelen die mantelzorgers van mensen met dementie kunnen ontlasten.  

Leefstijlmonitoring met slimme sensortechnologie

Technologie kan mantelzorgers op afstand op de hoogte houden van hoe het bijvoorbeeld met een alleenstaande naaste met dementie gaat, en daarmee de stress verminderen. Dit heet leefstijlmonitoring. Via een app kunnen mantelzorgers geattendeerd worden op afwijkingen van het normale dagelijkse leefpatroon (bijvoorbeeld: niet uit bed komen, of het huis verlaten).

Leefstijlmonitoring bestaat uit een netwerk van sensoren in de woning, gekoppeld aan een computerprogramma. Deze 'onzichtbare' en slimme technologie richt zich met name op ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Deze toepassingen zijn goed geschikt voor mensen met  dementie (midden- en gevorderd stadium).

Een zorgprofessional kan via een eigen scherm het leefpatroon volgen van meerdere cliënten tegelijk en wordt ook geattendeerd op afwijkingen ten opzichte van het normale dagelijks leefpatroon. Het gesprek tussen de mantelzorger en de zorgprofessional wordt ondersteund doordat beiden beschikken over dezelfde informatie over de actuele situatie. Ook wordt het netwerk van mantelzorgers rond een cliënt beter benut. Familie die verder weg woont kan via het volgen van de leefstijlmonitoring de dichterbij wonende familie ontlasten.

Leefstijlmonitoring neemt een centrale plek in in de technologie voor thuiswonende mensen met dementie. Er is een apart webdossier over leefstijlmonitoring, met informatie over financiering, op de website Domoticawonenzorg.nl.

Onderzoeken naar het gebruik in de praktijk, en de verschillende systemen, is gebundeld in de Whitepaper Leefstijlmonitoring (pdf, 2017) en de samenvatting (pdf) van deze whitepaper.

Robotica: Robot Tessa

Robot Tessa stelt mantelzorgers in staat via een robot uitgesproken boodschappen, zoals herinneringen, over te brengen aan vooral mensen met dementie of geheugenproblemen. De bediening gaat via een app op een smartphone. Praktijkonderzoek laat zien dat robot Tessa effectief is, met name omdat er een persoonlijke band ontstaat tussen de robot en de persoon met dementie. De vormgeving en aankleding van de robot is daarop afgestemd. 

https://www.youtube.com/watch?v=PA-gPDYlRZg

GPS voor mensen met dementie

Partners van mensen met bijvoorbeeld nog milde dementie maken zich ongerust als de persoon met dementie alleen onderweg is. Een ‘black-out’ kan al optreden in het milde stadium: de persoon met dementie weet niet waar hij/zij is en weet de weg niet meer te vinden.

Met een GPS-tracker kan een persoon met dementie via een druk op een knop aangeven dat hij/zij de weg kwijt is. De mantelzorger kan via een app of een website een elektronisch kaartbeeld oproepen, waarop de locatie van de persoon met dementie is te zien. Via de GPS-tracker is een spreek-luister verbinding mogelijk tussen de mantelzorger en de persoon met dementie.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]