Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Handreikingen mantelzorg

Werkboek mantelzorg Verder in samenwerking

Werkboek mantelzorgMet het digitale werkboek 'Verder in samenwerking' kun je de samenwerking met mantelzorgers in jouw organisatie verbeteren. In het werkboek zijn de ervaringen en inzichten samengebracht van het programma In voor Mantelzorg. Het werkboek gaat in op vragen als:

 • Hoe versterk je de samenwerking met mantelzorgers?
 • Hoe ondersteun je als zorgprofessional het informele zorgnetwerk van je cliënt?
 • Wat is nodig voor een goede communicatie met naasten?

Download het digitale werkboek ‘Verder in samenwerking’ (pdf)

Het programma In voor Mantelzorg liep van 2014 tot 2016 en stond in het teken van een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. 

Twaalf thema's

Klik in het interactieve werkboek op de 12 thema’s rondom samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers. Van het SOFA-model tot het Zorgleefplan en van Goed in gesprek tot Grenzen verkennen. Ook is er materiaal voor mantelzorgers zelf beschikbaar. Per thema biedt het boek inspiratie, filmpjes, informatie, ervaringen uit de praktijk, tips en handige tools.

Werkboek mantelzorg - themas

Toolkit samenwerken met mantelzorgers

Toolkit samenwerken met mantelzorgers: zo werkt hetDe Toolkit samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het!’, is een toolkit speciaal geschreven voor thuiszorgmedewerkers om de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. Uit gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat er 8 thema’s zijn waarover zij graag meer informatie en tips willen hebben:

 1. Constructief samenwerken met mantelzorgers.
 2. Samenwerken met meerdere mantelzorgers.
 3. Contact opbouwen met mantelzorgers.
 4. Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten.
 5. Maatwerk: ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen.
 6. Draagkracht en belasting van mantelzorgers in evenwicht houden.
 7. Vraagverlegenheid overwinnen.
 8. Cliënten en mantelzorgers goed verwijzen.

Deze onderwerpen vind je terug in de toolkit als themakaart. Elke themakaart bevat casussen, opdrachten, dilemma’s en tips om in een teamoverleg te bespreken.

Download de Toolkit samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het!’ (pdf)

Toolkit Mantelzorg in de huisartsenpraktijk

mantelzorgondersteuning in de huisartsenpraktijkDe 'Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk' biedt huisartsen en praktijkondersteuners hulpmiddelen voor ondersteuning en goede samenwerking met mantelzorgers. De toolkit is ontwikkeld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Expertisecentrum Mantelzorg en MantelzorgNL.

Download de toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk (pdf)

Toolkit Mantelzorg voor paramedici

toolkit mantelzorgondersteuning voor paramediciDe Toolkit 'Mantelzorg voor paramedici' helpt fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici om goed samen te werken met mantelzorgers. De toolkit is geschreven op basis van praktijkervaringen, literatuur en behoeften van paramedici en mantelzorgers.

Twee delen: theorie en praktijk

De tookit bestaat uit twee delen. In het algemene deel krijg je basiskennis en praktische handvatten aangereikt voor goede samenwerking aan de hand van de vier stappen.

In het verdiepingsdeel vind je informatie en methodieken voor de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en diverse vragenlijsten om inzicht te krijgen in de (over)belasting van mantelzorgers.

Download de toolkit Mantelzorg voor paramedici (pdf)

Aan de slag met sociale netwerken

De publicatie 'Aan de slag met sociale netwerken' helpt je op weg met netwerkgericht werken. De wegwijzer start met acht instrumenten waarmee je het sociale netwerk van de cliënten in kaart kunt brengen. Ook komen 36 verschillende methoden aan bod om het sociale netwerk te versterken.

Download Aan de slag met sociale netwerken (pdf)

Toolkit Als mantelzorg ontspoort

De toolkit ‘Als mantelzorg ontspoort’ van Prezens en Markant helpt professionals bij signalering en preventie van ontspoorde mantelzorg. De materialen helpen bij het herkennen van signalen van ontsporing en het aangaan van het gesprek hierover met de mantelzorger of verzorgde. Op de website van Markant zijn diverse materialen uit de toolkit gratis beschikbaar gesteld, zoals een factsheet, een stappenplan, cases, filmpjes en do’s en dont’s bij gespreksvoering. De toolkit is vanaf € 29,95 verkrijgbaar bij Markant. Veel materialen, waaronder een factsheet, een handleiding, een quiz, video's en casussen zijn ook gratis beschikbaar online toolkit:

Online toolkit Als mantelzorg ontspoort op de website van Markant.

Handreiking Mantelzorg

Goede ondersteuning en een goede samenwerking tussen professionals en mantelzorgers zijn van belang om mantelzorgers te helpen. Zij willen gehoord worden en invloed hebben, bijvoorbeeld in het meebeslissen over de zorg voor hun naaste. Als gemeenten is het belangrijk om goed samen te werken met de verschillende betrokken partijen, zoals de thuiszorg, welzijnsorganisaties en de huisarts.

In de Handreiking Mantelzorg lees je meer over de ontwikkelingen rondom mantelzorg, het belang van maatwerk, respijtzorg en over de mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen in de thuissituatie.
Daarnaast vind je in deze handreiking 13 relevante vragen voor adviesraden en gemeenten. 

Download de Handreiking Mantelzorg

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]