Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Corona

Richtlijnen en bronnen corona in de langdurige zorg

Je vindt hier een overzicht van de richtlijnen over corona van het RIVM die relevant zijn voor de langdurige zorg. 

Op de website van het RIVM is informatie te vinden over het coronavirus en vragen en achtergronden. Ook is er speciale informatie voor zorgmedewerkers

Overzicht RIVM-richtlijnen: 

Richtlijn COVID-19

Deze richtlijn beschrijft de ziekte COVID-19, de besmettelijkheid en maatregelen die genomen moeten worden. Deze richtlijn is bedoeld voor zorgprofessionals en GGD’en en geeft aan hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19. 

Terug naar boven

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Onderstaande uitgangspunten beschrijven een optimale inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, werkzaam in de directe patiëntenzorg, gebaseerd op de gezondheid van de medewerkers en het risico op besmetting van cliënten en collega’s. De uitgangspunten vragen om een nadere invulling per sector of instelling, rekening houdend met de cliënten en context. 

Terug naar boven

Uitgangspunten PBM in verpleging, verzorging en thuiszorg

Beschrijving van uitgangspunten bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door zorgmedewerkers bij verzorging, verpleging of (para)medische behandelingen van personen met (een verdenking op) COVID-19 en het preventief gebruik van mondneusmaskers in een zorgomgeving anders dan een ziekenhuis. Hieronder vallen de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, huisartsenzorg en verloskundige zorg.

Terug naar boven

Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning

Beschrijving van uitgangspunten bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door medewerkers die ondersteuning geven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Organisaties die Wmo-ondersteuning bieden, kunnen van deze uitgangspunten een eigen vertaling maken voor hun eigen werkzaamheden en doelgroepen. Bij ondersteuning vanuit de Wmo gaat het bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning, individuele begeleiding waaronder beschermd wonen, dagbesteding, maatschappelijke opvang inclusief vrouwenopvang.

Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning (15 december 2021)

Terug naar boven

Handreiking en protocol contactonderzoek

De 'Handreiking contactonderzoek COVID-19 instellingen langdurige zorg' beschrijft de samenwerking tussen de GGD en instellingen voor langdurige zorg bij het nemen van maatregelen om verspreiding van COVID-19 in instellingen tegen te gaan. Ook beschrijft het hoe bron- en contactonderzoek verloopt als een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers van de instelling positief zijn bevonden. Voor cliënten die zelfstandig wonen, wordt het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 gevolgd. 

Deze handreiking geldt ook als zorgmedewerkers en cliënten tegen COVID-19 gevaccineerd zijn. De bescherming door vaccinatie neemt na verloop van tijd af en de bescherming tegen de omikron-variant lijkt beperkt. Daarom wordt er bij bron- en contactonderzoek geen onderscheid gemaakt tussen immune en niet immune personen. 

Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers

Beschrijving van aandachtspunten die kwetsbare werknemers beschermen, die tot de medische risicogroepen behoren. Zie (RIVM-lijst) hieronder. 

Terug naar boven

Handreiking maatregelen bij clusters en lokale verheffingen COVID-19

Deze handreiking omvat handvatten en een overzicht van te overwegen maatregelen in het geval van lokale verheffingen en uitbraken van COVID-19. Lokale maatregelen zijn met name van belang in een periode waarin de landelijke maatregelen zijn afgeschaald en risiconiveau waakzaam of zorgelijk geldt. De maatregelen zijn een aanvulling op de geldende algemene maatregelen, zoals beschreven in de LCI-richtlijn COVID-19 en op rijksoverheid.nl.

Terug naar boven

Leidraad triage thuisbehandeling of naar het ziekenhuis oudere cliënt

Deze leidraad is voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Dit is een leidraad voor het beslisproces of een oudere cliënt met (verdenking op) COVID-19 het beste thuis of in het ziekenhuis behandeld kan worden. Leidraad Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19 (pdf, 6 september 2021), Federatie Medisch Specialisten.

Terug naar boven

Notitie Ventilatie en COVID-19

Notitie met adviezen over ventilatie en luchten. Vermijd sterke luchtstromen van persoon naar persoon. Vermijd indien mogelijk het gebruik van apparaten die een sterke luchtstroom produceren, zoals (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s, in een gemeenschappelijke ruimte.  

Terug naar boven

Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

In deze richtlijn staan de kaders voor de uitvoering van COVID-19-vaccinatie en de medische informatie over de uitvoering. De richtlijn is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. De richtlijn informeert tevens medisch specialisten over de praktijkuitvoering van de COVID-19-vaccinatie om vragen van specifieke cliëntgroepen te kunnen beantwoorden.

Terug naar boven

Andere websites - specifieke onderwerpen

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.