Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Corona

Richtlijnen corona in de langdurige zorg

Je vindt hier een overzicht van de richtlijnen over corona van het RIVM die relevant zijn voor de langdurige zorg. 

Op de website van het RIVM is informatie te vinden over het coronavirus en vragen en achtergronden. Ook is er speciale informatie voor zorgmedewerkers

Overzicht RIVM-richtlijnen: 

Richtlijn Covid-19

Deze richtlijn beschrijft de ziekte covid-19, de besmettelijkheid en maatregelen die genomen moeten worden. Deze richtlijn is bedoeld voor zorgprofessionals en GGD’en en geeft aan hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19. 

Terug naar boven

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Wanneer moet je je als zorgmedewerker laten testen? In afwachting van de testuitslag moet je thuisblijven. Wat moet je doen als een huisgenoot of nauw contact (verdenking op) Covid-19 heeft? In de herziening op 1 december is het quarantainebeleid aangepast, en meerdere wijzigingen rond het testbeleid. 

Terug naar boven

Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis

Recent aangepast! Sinds 3 nov. 2020 schrijft deze richtlijn voor om bij een cliënt met (verdenking op) corona altijd beschermingsmiddelen te gebruiken. Daarnaast adviseert deze richtlijn nu het preventief gebruik van een mondkapje. De richtlijn geldt voor verpleeghuiszorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en huisartsenzorg. 

Terug naar boven

Notitie: preventief gebruik mondneusmaskers

Het OMT heeft op 28 september geadviseerd om in verpleeghuizen preventief mondneusmaskers te gebruiken, vanwege de zorgelijke situatie in het hele land.  De zorginstelling is verantwoordelijk voor het infectiepreventiebeleid in de instelling, inclusief het al dan niet preventief gebruiken van mondneusmaskers. In deze notitie staat hoe zorginstellingen in de langdurige zorg een goede risicoafweging kunnen maken.

Terug naar boven

Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning

Onder Wmo-ondersteuning valt: huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding, maaltijdondersteuning, maatschappelijke opvang. In deze geheel herziene versie is het preventief gebruik van mondkapjes opgenomen.

Terug naar boven

Handreiking contactonderzoek langdurige zorg

Bron- en contactonderzoek en maatregelen om verspreiding van Covid-19 in instellingen tegen te gaan indien een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers van de instelling positief zijn bevonden. 

Terug naar boven

Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers

Indien een werknemer tot de medische risicogroepen (RIVM-lijst) behoort en niet zeker is over zijn medische situatie, dient men contact op te nemen met zijn bedrijfsarts en/of zijn behandelaar. Dit is een algemene richtlijn, niet specifiek voor zorgmedewerkers.

Terug naar boven

Handreiking maatregelen bij regionale verspreiding van Covid-19

Deze handreiking geeft een overzicht van te overwegen maatregelen in het geval van lokale en regionale verheffingen van Covid-19. Hierin zit ook een advies voor langdurige zorginstellingen, die ook gebruikt kunnen worden voor maatregelen in de thuiszorg. Het aanscherpen van preventief beleid in deze instellingen speelt hierbij een belangrijke rol.

Terug naar boven

Leidraad triage thuisbehandeling of naar het ziekenhuis oudere cliënt

Deze leidraad is voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Dit is een leidraad voor het beslisproces of een oudere cliënt met (verdenking op) Covid-19 het beste thuis of in het ziekenhuis behandeld kan worden. Leidraad Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) Covid-19 (pdf), Federatie Medisch Specialisten.

Terug naar boven

Ventilatie en Covid-19

Adviezen over ventilatie en luchten. Gebruik in ruimtes waar meerdere personen aanwezig zijn, geen ventilator of mobiele airco. Voorkom zo dat er sterke luchtstromen ontstaan tussen personen. 

Terug naar boven

Andere websites - specifieke onderwerpen

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer