Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Goed in gesprek

Ontwikkeltraject communicatie

Ruimte voor dialoog

Professioneler communiceren is essentieel onderdeel van de cultuurverandering waar zorgorganisaties voor staan in de huidige tijd. De zorg staat voor een kanteling. Het gaat er om de cliënt de regie te laten nemen, samen met familie, vrienden en vrijwilligers. Kwaliteit van leven is daarbij het belangrijkste ijkpunt voor goede zorg. Goede communicatie en ruimte voor dialoog binnen de organisatie wordt nóg belangrijker. Want, als organisaties hun medewerkers beter in staat stellen om in gesprek te gaan met de cliënt, met elkaar en het management over de manier waarop zij de zorg invullen, dan krijgen zij meer tevreden cliënten én werknemers.

Ontwikkeltraject

Lichaamstaal_ouderenzorg_zorgverlenerHet is juist nu van grote waarde als zorgorganisaties zich richten op het ontwikkelen van meer dialoog binnen de organisatie, in het bijzonder ook op de werkvloer. De  onderlinge dialoog tussen zorgmedewerkers staat hierin centraal, maar ook de dialoog met bewoners en hun netwerk en de mensen met wie zij samenwerken en hen aansturen. Teams worden zo gemotiveerd met de ogen van de cliënt en hun netwerk te kijken naar de zorg. De samenwerking is erop gericht dat cliënten en hun netwerk de zorg op een waardevolle manier beleven. Een goed opgezet ontwikkeltraject dat specifiek hierop gericht is heeft zo grote waarde.

Vier aspecten van goede communicatie

Uitgangpunt van zo'n traject is om de vier aspecten van goede communicatie vanzelfsprekend te laten zijn in de organisatie. En dat deze vier aspecten op de verschillende ‘dialoogmomenten’ aanwezig zijn, zoals bij de start van de dag of overdracht tussen diensten. De vier aspecten zijn:

  1. Luisteren – de bereidheid naar elkaar te luisteren, elke dag opnieuw, niet alleen
    naar wat de ander zegt, maar ook naar wat hij of zij bedoelt.
  2. Vragen – er een gewoonte van maken een ander eerst te vragen wat hij of zij belangrijk vindt of wil, en dan met elkaar te overleggen wat mogelijk is.
  3. Inleven – het besef dat niet iedereen vooraf precies kan aangeven wat hij of zij wil, maar toch rekening houden met wat voor hem of haar belangrijk is.
  4. Samenwerken – het besef dat zorgverlening een zaak van samenwerken is. En dat luisteren, vragen en inleven dus niet alleen geldt in het werken met cliënten en hun netwerk, maar ook in het samenwerken met collega’s, leidinggevenden en medewerkers. Naar elkaar luisteren, elkaar bevragen en inleven in elkaar maakt het samenwerken een stuk plezieriger.

Aanpak gericht op hele organisatie

Verschillende organisaties kunnen een dergelijk traject aanbieden. Vilans heeft hier vanuit het samenwerkingstraject 'Het Goede Gesprek' met Sting en binnen In voor Zorg! ervaring opgedaan. Het gaat letterlijk en figuurlijk om ruimte maken voor dialoog. Zonder die ruimte houden medewerkers zich slechts aan de uitvoering van taken. Miscommunicatie, misverstanden en verlies aan motivatie voor het vak liggen dan op de loer. Essentieel is dat iedereen vanuit eigen kennis en kunde zich verantwoordelijk voelt voor goede zorg: zowel de bestuurder, locatiemanager, operationeel manager als zorgverleners, behandelaars en service- of facilitair medewerkers.
Zo'n traject moet opgebouwd zijn uit verschillende bouwstenen die organisaties kunnen inzetten. De aanpak is op deze wijze gericht op de hele organisatie: van bestuurders en managers tot opleiders en zorgprofessionals. Het traject is bedoeld voor iedere organisatie in de langdurige zorg: de intramurale ouderenzorg, de thuiszorg en organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. De samenstelling van de in te zetten bouwstenen is natuurlijk maatwerk. Het aansluiten bij de actuele thema's in de organisatie is hierbij sturend.

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.