RSS 2.0
Home Thema's Zorgleefplan Verbeteren Materialen: rapporteren

Zorgleefplan

Materialen: rapporteren

Ga direct naar:

Richtlijn voor goede verslaglegging
Zakboekje Rapporteren
Formulieren voor opnamegesprekken
Informatie voor cliënten
Overzicht verplichte registraties (intramuraal)
Bewegingsgerichte zorg & zorgleefplan

Richtlijn voor goede verslaglegging

Ken je de Richtlijn 'Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging'? Deze biedt houvast bij verslaglegging en de juiste omgang met dossiers. De richtlijn maakt duidelijk uit welke onderdelen de verslaglegging moet bestaan, wat wel en niet genoteerd moet worden op welke manier. Ook behandelt de richtlijn de rechten en plichten van de cliënt en de plichten van de hulpverlener. Bij de richtlijn is een praktische samenvattingskaart ontwikkeld.

Terug naar boven

zakboekje rapporteren zorgZakboekje Rapporteren

WoonZorgcentra Haaglanden maakte een handig zakboekje voor al hun zorgmedewerkers met tips en afspraken voor een goede rapportage en vooral veel goede en praktische voorbeelden. In het zakboekje wordt uitgegaan van de SOEP- methode, waarbij een kleine aanpassing is gedaan in de veel gebruikte SOAP-methode (subjectief, objectief, analyse en plan). Doordat cliënten inzage hebben gekregen in hun online cliëntendossier, is het belangrijk dat zorgmedewerkers ook eenduidig rapporteren. Dit zakboekje helpt daarbij.

Download Zakboekje Rapporteren (pdf) via website van WoonZorgcentra Haaglanden.

Terug naar boven

Formulieren voor opnamegesprekken

Zorggroep Rijnmond heeft formulieren ontwikkeld voor het uitvoeren van een opname gesprek. Deze formulieren kunnen gebruikt worden als voorbeeld:

Terug naar boven

Informatie voor cliënten

Informeer de cliënt en mantelzorg over het zorgleefplan. Besteed daarbij aandacht aan wat er anders is en wat dit betekent voor de cliënt. Thebe heeft een brief voor cliënten opgesteld die als voorbeeld is te gebruiken. Download deze Informatiebrief voor familie (pdf)

Terug naar boven

Wettelijk verplichte registratiesOverzicht verplichte registraties (intramuraal)

Zorgorganisaties registreren vaak meer dan wettelijk verplicht is. Dat kost zorgmedewerkers veel tijd, kostbare tijd die je liever aan de cliënt besteedt. Vilans heeft samen met De Zorgzaken Groep een overzicht gemaakt van wettelijke verplichte registraties in de langdurige zorg. Het overzicht is bedoeld voor onder andere zorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, kwaliteitsfunctionarissen en managers. Vilans hoopt dat het overzicht helpt bij het verminderen van de registratielast in de ouderenzorg.  

Download Overzicht wettelijke verplichte registraties - intramuraal (herziene versie, mei 2016)

Terug naar boven

Bewegingsgerichte zorg & zorgleefplan

De waarde van bewegen is bijna niet te overschatten. Zeker voor mensen die vooral een zittend leven leiden en van zorg afhankelijk zijn. Ook in zorgorganisaties is het daarom belangrijk om aandacht voor bewegen onderdeel van de zorg te laten zijn. Het hulpmiddel ‘Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan’ bestaat uit twee delen:

  • Deel 1 is voor uitvoerende zorgverleners en hun leidinggevenden. Per levensdomein wordt de waarde van bewegen belicht, en worden suggesties gedaan voor vragen en observatiepunten. 
  • Deel 2 is voor beleidsverantwoordelijken, managers en professionals. In dit deel zijn ook de bouwstenen voor beweegstimulering opgenomen die door IGZ ontwikkeld zijn.

Download: Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan (pdf)

Terug naar boven

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl] Security code