Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Materialen: rapporteren

Hoe maak je snel een goede rapportage over je cliënt? Wat rapporteer je wel en niet? Lees de tips uit het zakboekje rapporteren (SOEP-methode), de richtlijn verslaglegging en de overzichten van verplichte en de te schrappen registraties.

Ga direct naar:

Zakboekje Rapporteren
Richtlijn voor goede verslaglegging
Actieplan (Ont)Regel de Zorg
Factchecker: registraties wijkverpleging terugdringen
Overzicht verplichte registraties (intramuraal)
Formulieren voor opnamegesprekken
Informatie voor cliënten
Bewegingsgerichte zorg & zorgleefplan

Zakboekje Rapporteren

zakboekje rapporteren zorgWoonZorgcentra Haaglanden maakte een handig zakboekje voor al hun zorgmedewerkers met tips en afspraken voor een goede rapportage en vooral veel goede en praktische voorbeelden. In het zakboekje wordt uitgegaan van de SOEP- methode, waarbij een kleine aanpassing is gedaan in de veel gebruikte SOAP-methode (subjectief, objectief, analyse en plan). Doordat cliënten inzage hebben gekregen in hun online cliëntendossier, is het belangrijk dat zorgmedewerkers ook eenduidig rapporteren. Dit zakboekje, met voorbeelden van juiste en onjuiste rapportages, helpt daarbij.

Download Zakboekje Rapporteren (pdf) via website van WoonZorgcentra Haaglanden.

Terug naar boven

Richtlijn voor goede verslaglegging

Ken je de Richtlijn 'Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging'? Deze biedt houvast bij verslaglegging en de juiste omgang met dossiers. De richtlijn maakt duidelijk uit welke onderdelen de verslaglegging moet bestaan, wat wel en niet genoteerd moet worden op welke manier. Ook behandelt de richtlijn de rechten en plichten van de cliënt en de plichten van de hulpverlener. Bij de richtlijn is een praktische samenvattingskaart ontwikkeld.

Terug naar boven

Actieplan (Ont)Regel de Zorg

Het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van VWS (mei 2018) is gericht op het verminderen van de (regel)druk in de zorg. Per sector (wijkverpleging, verpleeghuizen) staat genoemd welke regels geschrapt kunnen worden. Zo verdwijnt de 5-minutenregistratie voor wijkverpleegkundigen en hoeven zij niet steeds opnieuw een handtekening van de cliënt te vragen bij iedere wijziging van het zorgplan. Ook wordt de aanvraagprocedure voor hulpmiddelen eenvoudiger gemaakt en hoef je de arbochecklist niet meer standaard in te vullen bij iedere cliënt.

Terug naar boven

Overzicht verplichte registraties (intramuraal)

Zorgprofessionals ervaren vaak registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook echt verplicht of nodig? Het overzicht 'Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg' geeft antwoord op die vraag. 

Terug naar boven

Factchecker: registraties wijkverpleging terugdringen

De meeste wijkverpleegkundigen vinden dubbele controle van risicovolle medicatie noodzakelijk. Toch wordt dit als registratielast ervaren. Doordat wijkverpleegkundigen vaak alleen werken, is dubbele controle namelijk lastig te realiseren. De Factchecker wijkverpleging laat zien welke registraties verplicht zijn, wat de achterliggende reden is en hoe je de registratielast kunt beperken. De factchecker gaat in op een aantal praktijkvragen over registraties voor wijkverpleegkundigen. Je leest of een registratie verplicht is, wat de achterliggende reden ervan is en hoe je de last kunt beperken. Wijkverpleegkundigen kunnen daarmee snel zelf terugvinden welke registraties nodig zijn en waarom!

De onderwerpen in deze factchecker zijn vastgesteld in samenwerking met de Werkgroep Administratieve Lasten Wijkverpleging, waarin ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), drie zorgverzekeraars en ZN. Daarnaast is ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geraadpleegd vertegenwoordigd zijn. De juridische inhoud heeft mr. W. Wickering van de Zorg Zaken Groep opgesteld.

Terug naar boven

Formulieren voor opnamegesprekken

Zorggroep Rijnmond heeft formulieren ontwikkeld voor het uitvoeren van een opname gesprek. Deze formulieren kunnen gebruikt worden als voorbeeld:

Terug naar boven

Informatie voor cliënten

Informeer de cliënt en mantelzorg over het zorgleefplan. Besteed daarbij aandacht aan wat er anders is en wat dit betekent voor de cliënt. Thebe heeft een brief voor cliënten opgesteld die als voorbeeld is te gebruiken. Download deze Informatiebrief voor familie (pdf)

Terug naar boven

Bewegingsgerichte zorg & zorgleefplan

De waarde van bewegen is bijna niet te overschatten. Zeker voor mensen die vooral een zittend leven leiden en van zorg afhankelijk zijn. Ook in zorgorganisaties is het daarom belangrijk om aandacht voor bewegen onderdeel van de zorg te laten zijn. Het hulpmiddel ‘Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan’ bestaat uit twee delen:

  • Deel 1 is voor uitvoerende zorgverleners en hun leidinggevenden. Per levensdomein wordt de waarde van bewegen belicht, en worden suggesties gedaan voor vragen en observatiepunten. 
  • Deel 2 is voor beleidsverantwoordelijken, managers en professionals. In dit deel zijn ook de bouwstenen voor beweegstimulering opgenomen die door IGZ ontwikkeld zijn.

Download: Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan (pdf)

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.