Naar hoofdinhoud Naar footer

Rapporteren

Laatst bijgewerkt op: 28-12-2022 

Je doel van de zorg en handelingen die je uitvoert leg je vast in het zorgplan, een onderdeel van het zorgdossier. Iedere zorgprofessional rapporteert hier hoe het gaat met de cliënt. Hiermee is altijd alle actuele informatie beschikbaar voor betrokken zorgprofessionals, de cliënt en eventueel naasten.

Waarom is rapporteren belangrijk? 

Het zorgplan en rapporteren zijn met elkaar verbonden. Het zorgplan stem je af op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Je verleent vervolgens de zorg aan de cliënt zoals dat is afgesproken in het zorgplan en hierover rapporteer je weer in het zorgplan. Met een goede rapportage waarborg je de kwaliteit en continuïteit van zorg.

Voor wie rapporteer je?

Je rapporteert in eerste instantie voor de cliënt en betrokken zorgprofessionals. Door afspraken goed vast te leggen geeft het de cliënt duidelijkheid over de zorg waar hij op kan rekenen. Verder kan je door te rapporteren collega's informeren over het welzijn en de gezondheidsrisico's van de client. Ook maakt het een goede rapportage het voor naasten van de cliënt gemakkelijker om op de hoogte te blijven van het welzijn en de geboden zorg aan de cliënt. 

Waarover rapporteer je?

 • De voortgang van doelen en acties die in het zorgplan staan.
 • Bijzonderheden.
 • Bij risico’s die je signaleert en incidenten. Hierbij benoem je ook wat je hebt gedaan.
 • Het welbevinden van een cliënt.
 • Bijzonderheden die voorkomen uit observaties voor andere disciplines.
 • In het geval zorgafspraken wijzigen.

De richtlijn 'Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging' van V&VN biedt houvast bij verslaglegging en de juiste omgang met dossiers.

Hoe vaak en wanneer rapporteer je? 

Dit verschilt per cliënt. Dit kan drie keer per dag zijn, dagelijks, of misschien wel wekelijks. Met behulp van een goede rapportage wil je op tijd veranderingen en knelpunten in beeld brengen. Dit is dus puur afhankelijk van wat relevant is om over jouw cliënt te vermelden. Waar mogelijk rapporteer je direct na het zorgmoment. Zo voorkom je dat je dingen vergeet. Rapporteer in ieder geval aan het eind van de dienst. Dan heb je ook een goed beeld over de dag wat betreft stemming of welbevinden van de cliënt.

Tips om beter te rapporteren: 

 • Schrijf altijd met respect voor de cliënt.
 • Schrijf eenduidig (voor een uitleg vatbaar).
 • Beschrijf alleen feiten en niet je eigen mening of conclusies.
 • Gebruik geen afkortingen.
 • Schrijf beknopt.
 • Schrijf zodat anderen je kunnen begrijpen, ook als zij minder bekend zij met de cliënt.
 • Wees volledig zodat anderen geen navraag bij jou hoeven doen.
 • Reageer op voorgaande rapportages.
 • Vermeld wat je hebt afgesproken met de cliënt.

Meer informatie

Lees meer op de pagina: Hoe vaak moet je rapporteren? Wat staat hierover in de wet?

Nog meer weten over rapporteren?

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden