Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken met andere disciplines

Laatst bijgewerkt op: 11-01-2023 

Tijdens het zorgproces werk je samen met andere disciplines aan de beste zorg voor een cliënt. Je werkt bijvoorbeeld samen met een arts, fysiotherapeut of diëtist. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in dit proces. Maar hoe werk je goed met elkaar samen? En hoe leg je deze afspraken met elkaar vast in het zorgdossier?

Rapporteer niet alleen voor jezelf

In het zorgdossier komt alles samen wat jij én anderen moeten weten over een cliënt. Belangrijk dus om relevante zaken goed te rapporteren. Gebruik dit écht als communicatiemiddel en noteer bijvoorbeeld afwijkingen en bijzonderheden. Andere disciplines kunnen dit lezen en hier vervolgens rekening mee houden. Zó krijgt de cliënt de beste zorg en hoeft de cliënt niet meerdere keren hetzelfde te vertellen. Met een goede rapportage waarborg je dus de kwaliteit en continuïteit van zorg. 

Binnen een verpleeghuis heb je vaak hetzelfde elektronisch cliënten dossier (ECD) en dus vaak inzicht in elkaars elkaars rapportage. Dit is in de wijkverpleging of in een verzorgingshuis niet altijd het geval. Daar werken alle disciplines in aparte ECD’s en heb je vaak geen inzicht in elkaar rapportage. Maak onderling dus goede afspraken hoe je dan informatie met elkaar deelt. 

Besprekingen

In het zorgproces heb je regelmatig contact met andere disciplines, bijvoorbeeld tijdens de zorgplanbespreking of een multidisciplinair overleg.

Zorgplanbespreking

De zorgplanbespreking is een moment waarbij je samen met de cliënt of zijn naaste het zorgplan (onderdeel van het zorgdossier) evalueert. Je bespreekt tijdens dit overleg of het zorgplan nog bij de cliënt past. Deelnemers aan een zorgplanbespreking zijn vaak een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er), de cliënt (of naaste) en soms een kernteam rond de cliënt.

Wil je meer weten over de zorgplanbespreking? Bekijk dan de video voor meer informatie over de zorgplanbespreking of bekijk de praktijkvraag ‘Hoe vaak moet het zorgplan geëvalueerd worden?’

Multidisciplinair overleg

Naast de zorgplanbespreking  bestaat er ook een multidisciplinair overleg.  Tijdens dit overleg wordt de zorg op lange termijn geëvalueerd. Hierbij is een breder scala aan  disciplines aanwezig,  Denk hierbij aan de fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, ergotherapeut, diëtist of geestelijk verzorger.  Ook als een discipline niet direct betrokken is bij de zorg van een cliënt, kan het nuttig zijn om hier aan deel te nemen. Vanuit de eigen expertise vind je namelijk weer andere invalshoeken om de cliënt te helpen. Iedere organisatie maakt zelf afspraken over welke disciplines er betrokken zijn bij een multidisciplinair overleg.  

Wil je meer lezen over het zorgplanbespreking of multidisciplinair overleg? Lees dan de handreiking van Verenso.

Verpleegkundige overdracht 

Voor het goed samenwerken met andere disciplines of zorgdomeinen en voor continuïteit van zorg voor de cliënt is het nodig om zorg- en gezondheidsinformatie uit te wisselen over de beroeps- en zorgdomeinen heen. Een voorbeeld hiervan is de verpleegkundige overdracht tussen ziekenhuis en verpleeghuis of tussen verpleeghuis en wijkverpleegkundige thuis. 

Meer lezen? Lees het artikel Zorgketen, zorg voor eenheid van taal op de website van Vilans. En lees: Wat eenheid van taal betekent voor de ouderenzorg.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden