Naar hoofdinhoud Naar footer

Werken met het elektronisch cliëntendossier (ECD)

Gepubliceerd op: 02-02-2023

Verpleegkundigen, verzorgenden, én andere zorgprofessionals leggen in het elektronisch cliëntendossier (ECD) gegevens vast over de inhoud van de zorg en behandeling van hun cliënten. Naast het vastleggen van deze gegevens, kunnen zij dit ook uitwisselen met anderen. Lees meer over de mogelijkheden van een ECD en waar je rekening mee moet houden bij de keuze van een ECD.

Het ECD, wat is het ook al weer?

Het elektronisch cliëntendossier (ECD) is hét digitale instrument dat alle zorgprofessionals in de verschillende sectoren van de zorg ondersteunt. Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en behandelaars (zorgprofessionals) die in de zorg werken leggen in het ECD gegevens (data) vast over de inhoud van de zorg en behandeling van hun cliënten. In een ECD staan de algemene cliënt- en contactgegevens, de (medische) voorgeschiedenis van de cliënt, het zorg-, begeleidings-, ondersteunings- of behandelplan en de rapportage. Hoe een ECD is opgebouwd en ingericht is afhankelijk van de leverancier die het bouwde. Een goed werkend ECD is ingericht volgens de stappen van het zorgproces, het ondersteunt zorgprofessionals bij het klinisch redeneren en in de uitvoer van hun dagelijkse werk. 

Het ECD en continuïteit van zorg

In het elektronisch cliëntendossier leggen zorgprofessionals vast welke zorg de cliënt nodig heeft en wat de afspraken daarover zijn. Hierbij houden ze rekening met wat de cliënt zelf kan, wat de mantelzorg kan doen en wat voor de cliënt belangrijk is. Op deze manier kan de cliënt erop vertrouwen dat iedere zorgprofessional binnen de zorgorganisatie weet welke zorg hij of zij nodig heeft.

Het ECD, het digitaal uitwisselen van gezondheidsinformatie

In het elektronisch cliëntendossier leggen zorgprofessionals vast welke zorg de cliënt nodig heeft en wat de afspraken daarover zijn. Zorgprofessionals uit verschillende zorgorganisaties en zorgdomeinen doen dit in hun eigen ECD en eigen (vak)taal. Voor continuïteit van zorg voor de cliënt is digitale uitwisseling van eenduidige noodzakelijke zorginformatie nodig over de beroeps- en zorgdomeinen heen.

Het ECD en data-ondersteund werken

In het elektronisch cliëntendossier leggen zorgprofessionals vast welke zorg de cliënt nodig heeft en wat de afspraken daarover zijn. De gegevens (data) die zorgprofessionals vastleggen maken de inhoud van de zorg transparant, ze geven inzicht in de inhoud van de zorg. De data kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door te leren van de data en door het doen van onderzoek.

Voordelen en mogelijkheden van een ECD

Hoe een ECD is opgebouwd en ingericht is afhankelijk van de leverancier die het bouwde. Een goed werkend ECD is ingericht volgens de stappen van het zorgproces, het ondersteunt zorgprofessionals bij het klinisch redeneren en in de uitvoer van hun dagelijkse werk.

In de praktijk sluit de inrichting niet altijd aan op de stappen van het zorgproces. Hierdoor moeten gegevens soms dubbel worden ingevoerd, zijn gegevens niet op dezelfde wijze ingevoerd of zijn gegevens lastig te vinden wat regeldruk voor de zorgprofessional oplevert.

Tips over aan de slag met een ECD

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van aan de slag met een ECD

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden