Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Praktijk

Het zorgleefplan, of ook wel ondersteuningsplan, helpt de cliënt zo te ondersteunen dat hij zijn leven (ondanks ziekte of beperking) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil. De voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt zijn het uitgangspunt van het zorgleefplan. De zorgverlener denkt mee met de cliënt over hoe hij zijn doelen kan bereiken en doet voorstellen. De cliënt beslist welke ondersteuning hij wil. De afspraken die de zorgverlener maakt met de cliënt wordt vastgelegd in het zorgleefplan. Door methodisch te werken sluit de zorg optimaal aan bij de wensen van de cliënt.

Ga direct naar: