Naar hoofdinhoud Naar footer

Wat is een zorgplan?

Wat leg je allemaal vast in je zorgplan? Is een handtekening onder het zorgplan nog wel nodig en hoe vaak moet je het zorgplan eigenlijk evalueren? Dit zijn veelvoorkomende vragen rondom het zorgplan. Weten waarom je iets doet en weten wat je misschien niet meer hoeft te doen draagt bij aan het verminderen van de ervaren regeldruk. Reden genoeg om in te gaan op al deze vragen en te kijken naar mogelijke oplossingen om de regeldruk op dit thema te verminderen.

Wat is een zorgplan?

Het zorgplan, ook wel zorgleefplan genoemd, is een elektronisch (of schriftelijk) document waarin de afspraken over de zorg voor de cliënt worden vastgelegd. Het zorgplan vormt de basis voor de te verlenen zorg. 

Wat staat er in het zorgplan?

In het zorgplan leg je de voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt vast. Hierbij heb je als zorgverlener niet alleen aandacht voor de persoonlijke verzorging maar kijk je naar alle aspecten die belangrijk zijn voor kwaliteit van leven van een cliënt.  Het zorgplan omvat daarom de volgende vier domeinen:

  1. Mentaal welbevinden
  2. Lichamelijk welbevinden
  3. Woon- en leefomstandigheden
  4. Daginvulling (Participatie)

In het thema Werken met zorgdossier op Zorg voor Beter lees je meer over het zorgplan.

Zorgplan en regeldruk 

Ondanks dat het zorgplan ondersteunend moet zijn aan de zorg voor de cliënt, ervaren verpleegkundigen en verzorgenden vaak administratieve lasten rondom het zorgplan, blijkt uit onderzoek van (Ont)Regel de Langdurige Zorg. Maar niet alle administraties zijn verplicht. Zo wordt er nog vaak gerapporteerd op zorg in overeenstemming met het zorgplan, terwijl dit niet nodig is. Het ondertekenen van het zorgplan bij wijzigingen komt in de praktijk ook nog vaak voor, maar is niet meer verplicht. Ook de evaluatie van het zorgplan wordt vaak standaard elk half jaar gedaan, terwijl de frequentie van de evaluatie juist af zou moeten hangen van de inschatting van de professional en de behoefte van de cliënt.  

Nee, dit is niet verplicht! Ook al is een handtekening onder het zorgplan niet meer nodig, toch blijkt in de praktijk dat het zorgplan nog vaak ondertekend wordt. Voorheen moest de verpleegkundige bij het eerste zorgplan én iedere kleine wijziging naar de cliënt of vertegenwoordiger om een handtekening te vragen. De verplichting om het zorgplan te laten ondertekenen bestaat inmiddels niet meer. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018.  

  • Lees meer over deze regeling in 'Dilemma’s en vragen over de handtekening onder het zorgplan - intramuraal (pdf)', te vinden onderaan deze pagina bij Downloads.

Oplossing uit de praktijk 

Zorgorganisatie Wilgaerden is direct aan de slag gegaan met het schrappen van de handtekening onder het zorgplan. Ze ondernamen hiervoor de volgende succesvolle stappen: 

  1. Bespreken van schrappen handtekening in overleg van kwaliteitsverpleegkundigen 
  2. Kwaliteitsverpleegkundigen verspreiden de nieuwe werkwijze via teamoverleggen naar alle teams op locatie
  3. Bericht op intranet over het stoppen met de handtekening en mogelijke alternatieven
  4. Evaluatie na enkele maanden

Lees ook het hele praktijkverhaal

Meer informatie

Deel jouw goede voorbeeld

Heb jij ook een goed voorbeeld of een oplossing om de regeldruk rondom het zorgplan te verminderen? Laat het ons weten of mail jouw oplossing naar minderregeldruk@vilans.nl.

Downloads