Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Hoe werk je met een zorgleefplan?

In een zorgleefplan staat beschreven hoe de cliënt wil leven en op welke ondersteuning hij van jou en jouw collega's kan rekenen om te leven zoals hij dat wil. Hoe doe je dit?

Als je methodisch aan de slag wilt met een zorgleefplan, neem je de volgende stappen:

  • Voorbereiding: Informeer de cliënt over doel en werkwijze van het zorgleefplan.
  • Maak een algemene typering van de cliënt: Hoe wil de cliënt leven?
  • Maak afspraken over de ondersteuning waar de cliënt op kan rekenen.
  • Voer de ondersteuning uit volgens afspraken en rapporteer.
  • Evalueer met de cliënt en stel het zorgleefplan bij.

Download voor meer informatie het artikel Hoe werk je met een zorgleefplan (pdf)

Checklist eerste gesprek

In deze checklist staat een lijst van aandachtspunten vermeld over gezondheidsrisico’s en zorg die in het eerste gesprek aan de orde moet komen omdat directe acties/afspraken noodzakelijk kunnen zijn. De vragen gaan over de volgende categorieën:

  • Aandoeningen, risico’s en andere belangrijke zaken.
  • Woonleefomgeving.
  • Participatie.
  • Mentaal welbevinden.
  • Lichamelijk welbevinden en gezondheid.

Tevens is vermeld hoe je het gesprek kunt afronden en hoe je er een vervolg aan geeft.

Download de checklist Eerste gesprek (pdf) van ActiZ. Er is tevens een voorbeeldformulier opgenomen over de ‘Algemene typering van de cliënt’.

Bewegingsgerichte zorg

De waarde van bewegen is bijna niet te overschatten. Zeker voor mensen die vooral een zittend leven leiden en van zorg afhankelijk zijn. Ook in zorgorganisaties is het daarom belangrijk om aandacht voor bewegen onderdeel van de zorg te laten zijn. ActiZ, KNGF/NGFG, LOC en V&VN hebben daarom het hulpmiddel ‘Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan’ ontwikkeld, in samenspraak met ervaringsdeskundigen uit de zorgpraktijk. Het bestaat uit twee delen:

Deel 1 is voor uitvoerende zorgverleners en hun leidinggevenden. Per levensdomein wordt de waarde van bewegen belicht, en worden suggesties gedaan voor vragen en observatiepunten. Niet als checklist, maar als hulpmiddel voor het goede gesprek met de cliënt en zijn verwanten.

Deel 2 is voor beleidsverantwoordelijken, managers en professionals. Ervaringsdeskundigen geven tips en suggesties op voorwaardenscheppend gebied. In dit deel zijn ook de bouwstenen voor beweegstimulering opgenomen die door de IGZ ontwikkeld zijn in 2012.

Download: Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.