Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Cliëntenraad betrekken

Cliëntenraden hebben een belangrijk rol. Zij kunnen er voor zorgen dat er daadwerkelijk beleid ontwikkeld wordt voor de manier waarop er met zorgleefplannen omgegaan wordt. Ook kunnen zij erop toezien dat dit beleid ook werkelijk uitgevoerd wordt. Zij hebben een adviserende en toetsende rol. Het is goed als cliëntenraden zich hiervan bewust zijn en gericht aan de slag gaan met de opgestelde criteria. De volgende instrumenten kunnen hierbij van dienst zijn.

 • Zorgleefplanadvieswijzer.
 • Scoren op kwaliteit.
 • Beoordeling van het cliëntenperspectief in ondersteuningsplannen in gehandicaptenzorg.
 • Opsterk - bijeenkomsten gehandicaptenzorg.
 • Cliëntenbeweging ten behoeve van ondersteuningsplannen in gehandicaptenzorg.

Zorgleefplanadvieswijzer

De cliëntenraad kan op verschillende manieren met Zorgleefplanadvieswijzer in contact komen.

 • De zorgaanbieder vraagt de cliëntenraad om advies over het invoeren van en werken met een zorgleefplan.
 • De cliëntenraad neemt zelf het initiatief en wil in een ongevraagd advies de directie adviseren over het werken met zorgleefplannen.
 • De instelling werkt al met zorgleefplannen. De cliëntenraad wil met behulp van een verbetertraject het werken met het zorgleefplan verbeteren.
 • De instelling werkt al met zorgleefplannen. De cliëntenraad wil het zorgleefplan inzetten om vraaggericht werken te bevorderen.

Hoe de cliëntenraad te werk gaat, hangt af van de situatie. Uit de bovengenoemde mogelijkheden kiest u de situatie die het beste past bij wat uw raad met het zorgleefplan wil. Zie voor meer informatie de website van het LOC.

Elke situatie beschrijft in een aantal stappen hoe uw cliëntenraad te werk kan gaan. Indien van toepassing vindt u ondersteunende informatie en producten.

Zorgleefplan vergelijkbaar met ondersteuningsplan in gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg wordt gewerkt met ondersteuningsplannen, te vergelijken met het zorgleefplan. Er is een handreiking met criteria ontwikkeld voor de beoordeling van het cliëntenperspectief in ondersteuningsplannen. Hiermee kunt u beoordelen welke rol de cliënt (vertegenwoordiger) heeft bij de totstandkoming en naleving van de ondersteuningsplannen. Dit kan de cliëntenraad houvast geven om binnen de eigen zorgorganisatie in gesprek te gaan over verbetering van ondersteuningsplannen. In feite wordt onderzocht of de cliënt(vertegenwoordiger) via het ondersteuningsplan zoveel mogelijk de regie heeft over eigen leven. Bewijzen hiervoor.

 • Het ondersteuningsplan verwoordt de wensen en behoeften van de cliënt.
 • De cliënt krijgt adequate ondersteuning om ervoor te zorgen dat zijn vragen en behoefte centraal staan.
 • De afspraken in het ondersteuningsplan worden nagekomen.
 • De cliënt is eigenaar van zijn plan.

Voor ieder bewijs vindt u in de handreiking een aantal voorwaarden. En bij die voorwaarden vindt u concretere voorbeelden die u kunt gebruiken om het ondersteuningsplan te toetsen.

Download  voor meer informatie Inleiding Beoordeling van het cliëntenperspectief in Ondersteuningsplannen (gehandicaptenzorg, pdf) en de Handreiking Ondersteuningsplan voor de gehandicaptenzorg (pdf)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]