Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

In het zorgleefplan worden de afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder over de zorg vastgelegd. De vragen, behoeften of doelen van de cliënt staan centraal. Ook worden in het zorgleefplan de acties, voortgang en evaluaties genoteerd. Door methodisch te werken sluit de zorg steeds goed aan bij de behoefte van de cliënt.

Een groot deel van de informatie in dit thema is verouderd. Er wordt momenteel gewerkt om het thema te updaten.

Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op veelgestelde die op de inmiddels offline gehaalde zorgleefplanwijzer waren gesteld.

Bekijk de antwoorden

Inspiratiebox

Bekijk 50 inspirerende voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA).

Ga naar de inspiratiebox

Gerelateerde thema's: