Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Intimiteit en seksualiteit

Bijscholing en trainingen

Scholing kan nodig zijn om iedereen in de organisatie bewust te maken van het belang van intimiteit en seksualiteit voor de kwaliteit van leven van cliënten.

4 filmpjes met handleiding

Deze 4 filmpjes kunnen medewerkers laten zien hoe je het thema intimiteit en seksualiteit kunt bepreken en daarover reflecteren. Van elk filmpje bestaat een variant waarbij de reflectie van de zorgverlener op het gesprek wordt getoond. Bekijk de filmpjes op Youtube.

Handleiding bij filmpjes

Je kunt tijdens een teamoverleg een filmpje bekijken en dit daarna bespreken. De filmpjes zijn ook te gebruiken op familieavonden of tijdens georganiseerde trainingen over het thema intimiteit en seksualiteit. In de handleiding vind je kijkvragen, verdiepingsvragen en stellingen. 

Gratis e-learning Intimiteit en seksualiteit

Hoe kun je de behoefte aan intimiteit en seksualiteit van bewoners in het verpleeghuis bespreekbaar maken? En hoe ga je om met ongewenste situaties? Doe de nieuwe gratis e-learning Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Voorbeeldvragen die in de e-learning aan de orde komen: 
  • Welke belemmeringen ervaren ouderen in verpleeghuizen? 
  • Hoe kun je behoefte aan intimiteit ter sprake brengen? 
  • Welke invloed hebben medicijnen op seksualiteit bij ouderen?
  • Wat doe je als iemand jouw grenzen overschrijdt of flauwe grappen maakt? 

Doe de Free Learning Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis (30 min.) op Freelearning.nl

Deze Free Learning module is vooral bedoeld voor professionals die werken in de verpleeghuiszorg, maar is ook interessant voor medewerkers in de thuiszorg en voor zorgopleidingen. Deze Free Learning module is ontwikkeld door AllYouCanLearn, LOCOmotion, Rutgers en Vilans. 

Werkvorm met casussen

‘Wat is wijsheid als een meneer met dementie in bed kruipt bij zijn (ook demente) buurvrouw? Een casus bespreken (in de vorm van moreel beraad, reflectie of intervisie) werkt heel goed om je het thema eigen te maken. Lees de verschillende casussen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Ook staat beschreven welke oplossing het team koos in deze gevallen.

Scholingsmap Intimiteit en seksualiteit

Met deze scholingsmap kunnen zorgorganisaties zelfstandig verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen scholing geven over intimiteit en seksualiteit. Onder andere gespreksvoering, omgaan met grenzen en verschillende ziektebeelden komt aan de orde. De scholingsmap bevat een lijst vragen en voorbeeldsituaties die te gebruiken zijn in een teamoverleg. Een praktijkopleider of teamleider kan de vier lessen geven.

Hoe begin je zo’n gesprek?

‘Verwijs naar wat bekend is uit onderzoek, verwijs naar het beleid van uw organisatie’, benoem het taboe. Op ‘Seks in de praktijk’, een website kenniscentrum Rutgers voor zorgorganisaties in brede zin, staan 7 manieren om over seksualiteit te beginnen. Zie ook Bespreekbaar maken.

Omgaan met aspecten van seksualiteit

Om meer duidelijkheid te geven over omgaan met verschillende aspecten van seksualiteit en hoe je daar als verpleegkundige mee om moet gaan, heeft de Commissie Ethiek V&VN de notitie Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening (pdf) geschreven.

Training seksualiteit en intimiteit door BTSG

Opleidingsorganisatie BTSG biedt een training voor verzorgenden en verpleegkundigen vanaf niveau 3 in de ouderenzorg waarin onder andere gespreksvaardigheden aan de orde komen. Training seksualiteit en intimiteit van BTSG. 

Workshop Intimiteit en seksualiteit TMZ

Tijdens de workshops van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) in Twente gaan medewerkers met elkaar in gesprek over het belang van intimiteit en seksualiteit bij ouderen en op welke manier zij hier mee om kunnen gaan. Ook komt aan de orde wat dit voor henzelf betekent om dit thema met cliënten te bespreken. Als je interesse hebt in de opzet van de workshop, om bij je eigen organisatie een soortgelijke workshop te organiseren, kan er contact opgenomen worden met Marielle Vlasblom: mvlasblom@triviummeulenbeltzorg.nl.

De mythe van de aseksuele oudere

Algemeen artikel op de site van wetenschapsmuseum NEMO over seksualiteit en ouderen en hoe daar in de loop der tijd tegenaan werd gekeken. De mythe van de aseksuele oudere. op de site van NEMO.

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.