Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Sociale wijkteams in beeld

Veel gemeenten in Nederland werken met sociale wijkteams om de zorg en ondersteuning dichtbij huis te organiseren. Hoe functioneren de wijkteams? Hoe zijn ze georganiseerd? Wat bereiken ze? 

10 aandachtsgebieden functioneren sociale wijkteams

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid? En in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) brengt in de publicatie ‘Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams’ ervaringen, lessen en verbetermogelijkheden voor sociale wijkteams naar voren. De onderzoekers keken naar de werkwijze, samenwerking en monitoring. Belangrijke thema's zijn:

  • Aanscherping van de opdracht
  • Inzet op preventie
  • Effectiviteit en efficiency

Rapport: Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams (pdf, 2020)

Sociale wijkteams

Sociale (wijk)teams 5 jaar later

Movisie voerde vier peilingen uit onder Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams. De meest recente: Sociale wijkteams vijf jaar later (pdf) verscheen in april 2020. In deze peiling bleek dat het aantal gemeenten dat met (wijk)teams werkt gestabiliseerd is. Dat cijfer ligt sinds 2017 op 83 procent.

Na de oprichting van de sociale (wijk)teams is er veel veranderd in de samenstelling van de teams, de aansturing en de samenwerking met andere partijen. Het bieden van passende zorg en ondersteuning (maatwerk) is nog steeds de belangrijkste doelstelling die gemeenten aan de (wijk)teams meegeven. 


Het was de ambitie van veel gemeenten om vanuit de sociale (wijk)teams dichtbij, laagdrempelig, aansluitend bij de inwoners en outreachend te werken. Tot nu toe komt uit iedere peiling dat de (wijk)teams onvoldoende toekomen aan preventief werken en vroegsignalering. Ook het doorontwikkelen van individueel aanbod naar collectieve voorzieningen wordt herhaaldelijk genoemd als taak waar onvoldoende tijd voor is. Veel voorkomende problemen collectief en preventief aanpakken, vergroot de zelf- en samenredzaamheid van inwoners en verlaagt gezondheidsrisico’s.

De peilingen worden uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en in samenwerking met het Ministerie van VWS en andere landelijke kennisinstituten in het sociaal domein: NJi, NCJ, Vilans en Trimbos.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer