Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Sociale wijkteams in beeld

Veel gemeenten in Nederland werken met sociale wijkteams om de zorg en ondersteuning dichtbij huis te organiseren. Hoe zijn de wijkteams georganiseerd? Waar houden ze zich mee bezig en wat zijn de resultaten? 

2020: Tien aandachtsgebieden voor functioneren

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? In de publicatie ‘Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams’ worden ervaringen, lessen en verbetermogelijkheden van sociale wijkteams naar voren gebracht. Er is gekeken naar de werkwijze, samenwerking en monitoring. Belangrijke thema's zijn:

  • Aanscherping van de opdracht
  • Inzet op preventie
  • Effectiviteit en efficiency

Rapport: Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams (pdf, 2020) van IWW

Sociale wijkteams

2017: Onderzoek organisatievormen en positionering (wijk)teams 

Programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) onderzocht hoe gemeenten twee jaar na de decentralisaties kijken naar de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Ze vragen zich bijvoorbeeld af: Hebben we de toegang tot het sociaal domein op de juiste manier georganiseerd? En zijn onze teams goed gepositioneerd? In de publicatie ‘Organisatievormen en positionering van (wijk)teams’ lees je meer over de organisatiemodellen, positionering en de ervaringen van diverse gemeenten.  

Download Organisatievormen en positionering van (wijk)teams (pdf, 2017) (IWW)

2017: toename complexe problematiek

In de derde landelijke peiling in 2017 onder 242 Nederlandse gemeenten blijkt 83% over één of meer (wijk)teams te beschikken. 78% is tevreden over de bijdrage van deze teams aan het realiseren van de doelen van de transitie. De meeste gemeenten hebben een breed integraal team voor alle hulpvragen. Het takenpakket is versmald. Zij houden zich niet langer bezig met enkelvoudige hulpvragen. De meest voorkomende doelstelling van de wijkteams is (toegang tot) maatwerk. Gemeenten hebben zorgen over de werkbelasting en de toename van hulpvragers met complexe problemen.

Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht (pdf, 2017)

2015: de basis van het wijkteam staat

De peiling van 2015 onder 234 gemeenten laat zien dat er een stijging is: 87% van de ondervraagde gemeenten werkt met sociale (wijk)teams. De basis van de sociale wijkteams staat: ze zijn ingericht en verschillende professionals werken samen aan een integrale aanpak van problematiek en hulpvragen, dicht bij de burgers. Kleinere gemeenten kiezen voor een andere vorm van zorg en ondersteuning. Het stimuleren van burgerkracht en vergroten van zelfredzaamheid zien gemeenten niet langer als belangrijkste taak. Belangrijkste doel is het voorkomen van zwaardere zorg en een integrale aanpak van multiproblematiek. Een hoge werkdruk en hoge caseload worden genoemd als knelpunt. Als gevolg daarvan krijgen preventief werken, outreachend werken en het betrekken van de burger bij de wijkteams onvoldoende aandacht. 

Sociale wijkteams in beeld (pdf, 2015)

2014: sociale wijkteams in allerlei vormen

In 2014 werkte 69% van 224 ondervraagde gemeenten met sociale wijkteams. Sociale (wijk)teams zijn er in allerlei vormen en verschillen in aansturing, invulling en organisatie. Een meerderheid van de gemeenten werkt met een breed integraal team dat in principe alle hulpvragen oppakt. Gemeenten beschouwen het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers als kerntaak. In het nieuwe beleid ligt de nadruk ligt op participatie, samenlevingsopbouw en eigen verantwoordelijkheid van burgers. Maar weinig gemeenten noemen het vergroten van de participatie als een van de belangrijkste doelstellingen. Ook blijkt dat vrijwilligers of vertegenwoordigers van een burgerorganisatie in veel gevallen (nog) niet betrokken zijn. 

Sociale wijkteams in vogelvlucht (pdf, 2014)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer