Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Samenwerken in de wijk

Netwerken integrale ouderenzorg

In Nederland zijn inmiddels 182 netwerken integrale ouderenzorg actief. Gezamenlijk werken zij aan een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning (inclusief welzijnsactiviteiten) voor thuiswonende ouderen. Het RIVM maakte een overzicht gemaakt van deze netwerken, hun doelen en knelpunten.

In Nederland werken steeds meer professionals en organisaties samen in zogeheten 'netwerken integrale ouderenzorg'. Ruim de helft van de netwerken (53%) richt zich alleen op ouderen. De overige netwerken zijn er voor verschillende doelgroepen, waaronder ouderen. Er zijn ook netwerken die zich op ouderen met specifieke aandoeningen richten, bijvoorbeeld ouderen met dementie. De meeste netwerken bestaan uit meerdere gemeenten, zij opereren op regio-niveau. Opvallend is dat er in Oost Nederland een hoge dichtheid van netwerken integrale ouderenzorg is.

Naar het RIVM-rapport Netwerken Integrale ouderenzorg: wat is de stand van zaken in Nederland? (pdf, 2020)

Interactieve kaart

Op de website van het RIVM vind je een interactieve kaart van de netwerken. Via de knop ‘opties’ kun je selecties maken op bijvoorbeeld type ouderen en thema’s. Door op de bolletjes op de interactieve kaart te klikken zie je de gegevens van het netwerk en een contactpersoon.

Zorg in de wijk - Almere

Een voorbeeld van een regionaal netwerk dat zich bezig houdt met integrale ouderenzorg is ‘Zorg in de wijk’ regio Almere. De samenwerking tussen organisaties bevordert het passende aanbod voor kwetsbare thuiswonende ouderen: “Het vertrouwen in elkaar is toegenomen, we snappen elkaars dilemma’s beter. Daardoor kunnen we steeds beter samenwerken en elkaar versterken. En dat zorgt er weer voor dat we betere zorg kunnen verlenen.” Lees het interview over Praktijkvoorbeeld Almere op website Programma Langer thuis.

Samenwerking binnen netwerken

De meeste netwerken werken samen op bestuurlijk en uitvoerend niveau. De twee meest genoemde doelen van de netwerken zijn: samenwerking tussen professionals stimuleren (32%)  en continuïteit van zorg garanderen (23%). Om dit te bereiken werken zij aan casemanagement, betere informatievoorziening, nascholing en samenwerken in een multidisciplinair overleg.

Integrale zorg in 6 stappen

Het merendeel (80%) van de 103 netwerken dat zich richt op kwetsbare ouderen is bekend met de handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’. Zij passen elementen  toe uit de 6 beschreven stappen. Deze zijn van belang voor het leveren van een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen. 

Download de handreiking Kwetsbare ouderen thuis (pdf, 2021)

Knelpunten van de netwerken

De netwerken ervaren de volgende knelpunten:

  • Ontbreken van structurele financiering
  • Problemen bij de uitwisseling van gegevens tussen professionals
  • Problemen bij het verbinden van het medisch en sociaal domein

Netwerken die alleen op uitvoerend niveau samenwerken, ervaren minder vaak knelpunten, dan netwerken die (ook) op bestuurlijk niveau samenwerken. Daarnaast is ook de reikwijdte van een netwerk van invloed op het type knelpunten dat wordt ervaren. Het RIVM gaat dit onderzoek in 2021 herhalen om de (door-)ontwikkeling van netwerken integrale ouderenzorg in Nederland te volgen.

Download het RIVM-rapport Netwerken Integrale ouderenzorg: wat is de stand van zaken in Nederland? (pdf, 2020)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer