Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Persoonsgerichte zorg

Instrumenten zelfmanagement

Wil je met jouw team aan de slag met zelfmanagement? Op deze pagina vind je stappenplannen, handreikingen en toolboxen. Tip: Neem je collega's mee in jouw ideeën en betrek cliënten en familie bij je plannen. 

Door je collega's te betrekken en cliënten en familie mee te laten denken, krijg je meer voor elkaar. Je sluit beter aan bij de wensen en behoeften van de mensen waar het uiteindelijk om gaat. Vaak slaat de nieuwe manier van werken dan ook meer aan.

Ga direct naar:

Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn
Instrumentenkiezer zelfmanagement
Handleiding Zorgen voor Zelfzorg
Competentielijst ondersteuning zelfmanagement
Handreiking Ethische dilemma's bij zelfmanagement
Zorgmodule Zelfmanagement 1.0
Stappenplan zelfmanagementondersteuning

Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn

In deze werkplaats gingen vijf thuiszorgteams aan de slag met eigen regie en zelfmanagement. Vilans maakte een overzicht van zelfmanagementinterventies (pdf, 2020) uit recente bronnen, die geschikt zijn voor zorgteams. Elk team ging met twee interventies aan de slag, zoals Samen Beslissen en Positieve Psychologie. De opgedane kennis en ervaring is gebundeld in een eindproduct. Aan de hand van 5 thema's en 11 inzichten lees je wat het de thuiszorgteams heeft gebracht. Download het eindproduct Werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn (pdf, 2020)

Lees meer over de werkplaats Zelfmanagement in Zorg en Welzijn

Terug naar boven

Instrumentenkiezer zelfmanagement

Ben je op zoek naar een instrument voor zelfmanagementondersteuning? De Instrumentenkiezer van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Zelfzorg Ondersteund (ZO!) helpt je bij het snel selecteren van het juiste hulpmiddel. De online tool biedt zorgverleners en zorggroepen 120 instrumenten voor het implementeren van zelfmanagementondersteuning in de dagelijkse praktijk. Naar de Instrumentenkiezer (2017)

Terug naar boven

Handleiding Zorgen voor Zelfzorg

Handleiding Zorgen voor ZelfzorgLeren door te doen is het uitgangspunt van de handleiding ‘Zorgen voor Zelfzorg’. Laten we niet steeds weer iets nieuws bedenken, maar het bestaande beter toepassen. De handleiding is ontwikkeld voor eerstelijns zorgverleners en biedt inspiratie, praktijkervaringen en concrete tips voor het versterken van zelfzorg. Er is een stappenplan beschreven voor implementatie van zelfmanagement. Ook krijg je als lezer tips hoe je ervaringsdeskundigen bij dit proces kunt betrekken. De handleiding is ontwikkeld in een werkplaats zelfmanagement van Vilans, waar diverse eerstelijns zorggroepen, InEen en Zelfzorg Ondersteund aan deelnamen.

Download de Handleiding Zorgen voor Zelfzorg (pdf, 2015)

Terug naar boven

Competentielijst ondersteuning zelfmanagement

Competentielijst voor het ondersteunen van zelfmanagement bij mensen met chronische aandoeningen. Hierbij staat gezamenlijke besluitvorming en eigen regie van de cliënt centraal. De competentielijst is ontwikkeld voor verpleegkundigen, door onderzoeksprogramma NURSE-CC van de Hogeschool Rotterdam. De competenties worden beschreven aan de hand van het 5A-model uit de Zorgmodule Zelfmanagement 1.0: Achterhalen, Adviseren, Afspreken, Assisteren, Arrangeren. De competentielijst is ontwikkeld voor verpleegkundigen, maar is breder inzetbaar, bijvoorbeeld voor praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen. Download de competentielijst (pdf, 2015)

Terug naar boven

Handreiking Ethische dilemma's bij zelfmanagement

Cliënten kunnen en willen vaak een actieve rol vervullen. De waarden van een zorgprofessional en een cliënt kunnen botsen, waardoor ethische dilemma’s ontstaan. Situaties waarin meerdere en soms tegenstrijdige waarden in het spel zijn.

Jolanda Dwarswaard (Hogeschool Rotterdam) en Hester van de Bovenkamp (Erasmus Universiteit Rotterdam) ontwikkelden een handreiking voor verpleegkundigen die in hun werk te maken krijgen met ethische dilemma’s. De handreiking beschrijft vijf casussen, waarbij is nagedacht welke oplossingen denkbaar en haalbaar zijn. Download de handreiking ethische dilemma's bij zelfmanagement (pdf, 2015)

Terug naar boven

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

De Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 geeft een algemene beschrijving van zelfmanagementondersteuning bij mensen met een chronische ziekte. De zorgmodule beschrijft wát er moet gebeuren, maar niet door wie of hoe. Download de Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 (pdf, 2014)

Het 5A-model

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0In de zorgmodule lees je meer over het 5A-model, de vijf stappen die je kunt volgen om zelfmanagement op een methodische manier te begeleiden:

  • Achterhalen
  • Adviseren
  • Afspreken
  • Assisteren
  • Arrangeren

De inhoud van de module is gebaseerd op wetenschappelijke kennis, ontwikkeld in 2014 door het CBO in opdracht van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden, het Kwaliteitsinstituut en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Terug naar boven

Stappenplan zelfmanagementondersteuning

Stappenplan ondersteunen zelfmanagementIn 10 stappen krijg je aangereikt hoe je zelfmanagementondersteuning inbedt in de zorg voor je cliënt. Dit stappenplan uit 2011 is nog steeds actueel. Het is ontwikkeld voor chronisch zieken in de eerstelijnszorg. De succesfactor? Niet in je eentje aan de slag gaan, maar met de collega’s in je team. Samen met de cliënt inschatten wat de mogelijkheden zijn. En een vinger aan de pols houden. De tien heldere stappen - voorzien van concrete handvatten - brengen je tot maximaal resultaat! Download het Stappenplan zelfmanagementondersteuning (pdf, 2011)

Terug naar boven

 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]