Naar hoofdinhoud Naar footer

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. Hoe ga je in gesprek over Positieve Gezondheid en wat betekent het voor de zorg voor de cliënt?

Bij Positieve Gezondheid is de afwezigheid van ziekten en beperkingen niet meer het uitgangspunt, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren. Het gaat om veerkracht in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Arts en onderzoeker Machteld Huber is de bedenker van dit concept van gezondheid. Zij is oprichter van het Institute for Positive Health (iPH).

YouTube video thumbnail

Mantelzorger en verzorgende praten mee 

Helaas is de cliënt niet altijd in staat om woorden te geven aan wat hij of zij belangrijk vindt. Ook dan kan het score-instrument ingezet worden, door met de mantelzorgers en verzorgden in gesprek te gaan. Een mantelzorger van Brabantzorg, een van de deelnemers aan het traject van Vilans en iPH: 'Mijn moeder heeft Alzheimer. Zij is niet meer in staat een gesprek te voeren over wat zij belangrijk vindt. Als dochter weet ik dat wel en ook de verzorgenden weten dat. Mijn moeder houdt van mooie en kleurige kleding. Dat wordt nu 2 x per week samen met haar uitgezocht. Dat kost tijd, maar gedurende de dag wordt die tijd terugverdiend omdat ze vrolijk is.'

Soms kom je als zorgprofessional in de knel door iemands wensen of behoeften. Of deze nou doorgegeven worden door de cliënt of door een mantelzorger. Deze kunnen botsen met jouw eigen normen en waarden en je professionele richtlijnen en standaarden. Hoe kun je hiermee omgaan? De ‘Routeplanner bij dilemma’s in de zorg’ geeft hier praktische hulp bij. Bekijk de routeplanner op deze pagina.

6 pijlers van Positieve Gezondheid

Om het gesprek te voeren over Positieve Gezondheid ontwikkelde Machteld Huber een gesprekshulpmiddel, ook wel 'het spinnenweb' genoemd. Het spinnenweb heeft 6 pijlers:

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Zorgmedewerkers kunnen als basis voor goede zorg samen met de cliënt en de familie bespreken welke dimensies belangrijk zijn en welke extra aandacht nodig hebben. Door aandacht voor die onderdelen, die voor de cliënt belangrijk zijn, kan de gezondheid en het welbevinden van deze persoon vergroot worden.

Praktijkvoorbeelden van positieve gezondheid

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden