Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mondzorg

Mondzorg evalueren

Mondverzorging en mondzorg moeten een vast onderdeel zijn van het zorgleefplan.

Het is belangrijk dat de kwaliteit van de mondzorg steeds geëvalueerd wordt in een cyclisch proces. Hoe vaak de mondconditie en mondzorg worden geëvalueerd hangt af van de afspraken die gemaakt zijn met de cliënt en het mondzorgteam en zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt.

Er wordt geëvalueerd op de volgende punten:

  • Hoe is de situatie van de cliënt en is deze gewijzigd?
  • Hoe staat het met de zelfzorg van de cliënt?
  • Heeft de cliënt klachten van en in de mond?
  • Had de cliënt al mondproblemen en wat is de status daarvan?
  • Welke mondzorg vindt er nu plaats en moet dit aangepast worden?
  • Wat zijn de adviezen van de tandarts en/of mondhygiënist, moeten deze bijgesteld worden?

Bij cliënten die hun gebit zelf verzorgen kan een observatieformulier voor zelfzorg worden gebruikt om na te gaan of de cliënt bij de gebitsverzorging hulp nodig heeft. Download de Inventarisatielijst zelfzorg mondzorg (pdf).

Voor de observatie van de mondstatus kan gebruikt gemaakt worden van een mondstatusscorelijst: Mondstatusscorelijst op de website van Oncoline.

Frequentie van controles

De frequentie van de controle door tandarts en/of mondhygiënist is cliëntgerelateerd. Gezien de vaak snelle achteruitgang en veranderingen is het meest wenselijke termijn twee keer per jaar voor cliënten met een prothese en drie à vier keer per jaar voor cliënten met eigen tanden en kiezen. Indien er wijzigingen zijn, wat betreft de zelfzorg of mondstatus, dient er overlegd te worden met de tandarts en/of mondhygiënist of de mondzorg aangepast moet worden.

Bron

  • Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, NVVA (nu Verenso), 2007

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.